Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Persoon minevikust »

Ülempreester Nikolai Päts jõudis taas Räpinasse

13.08.2008 | | Rubriik: Persoon minevikust

Konstantin Pätsi vennad Nikolai ja Voldemar Tallinna Naiskutsekooli aastapäeva aktusel iseseisvusaja lõpupoolel.

Räpina oli Nikolai Pätsi kui vaimuliku esimene kogudus. 12. juulil jõudis Eesti üks autoriteetsemaid preestreid raamatu «Avastades Nikolai Pätsi» esitluse, esindusliku näituse avamise ja ajalookonverentsi kaudu Räpinasse tagasi. Koguduse kunagise preestri meenutamis- ja austamisürituste eestvõtjaks oli vaimulik Tihhon Tammes.

Ülempreester Nikolai Pätsi austusväärselt mitmekesisest ja viljakast elust panid Räpina Koduloomuuseumi töötajad Vaike Kivistik ning Kersti Murumets Eva Saare toimetamisel kokku raamatu «Avastades Nikolai Pätsi». Taolise pealkirja all toimus EAÕK Räpina kogudusemajas ka ajalookonverents ning avati ülevaatenäitus. Tähelepanu väärib, et kunagise räpinlase meenutamisse andsid ühispanuse nii õigeusu kogudus, vallavalitsus kui kohalik muuseum.
Rahvusliku liikumise eesotsas
12. juuli oli EAÕK Räpina Püha Sakariase ja Elisabeti koguduses rahvarohke. Päev algas liturgiaga kirikus. Teenistuse järel peeti hingepalve kirikuaias, kuhu on maetud Nikolai ja Ludmilla Pätsi kolm last.
Keskseks ürituseks olid korraldajad planeerinud ajalookonverentsi. See toimus värske ilme saanud kogudusemaja saalis, mis oli näituse ja selle eksponaatide abil kujundatud isa Nikolai Pätsi elutoaks.
Konverentsi avaettekanne oli Räpina koduloomuuseumi muuseumiõpetajalt Vaike Kivistikult, kes peatus Nikolai Pätsi Räpina-aastatel.
Eesti üks vanimaid õigeusu kogudusi oli Nikolai Pätsile preestrina esimene teenistuskoht. Räpina kogudust teenis ta 14 aastat, olles ka Võru- ja Valgamaa praostiks. Lisaks vaimulikutööle etendas preester Nikolai Päts väga aktiivset rolli Räpina seltsielus. Rahvusliku liikumise uue tõusulaine, mis päädis vabariigi väljakuulutamisega, üheks juhiks Räpinas kujunes just nimelt õigeusu preester Nikolai Päts. Karskusselts, kaubatarvitajate ühisus ning selle ühispood, Räpina Rahvahariduse Selts, raamatukoguseltsid, Räpina postkontor, seltsimaja, kõrgem algkool – kõigi nende ellukutsumise ning enamiku juhiks oli Nikolai Päts.
Riia vaimulik seminar
Urmas Klaas avas oma ettekandes õigeusu kiriku tähendust Eesti kultuuriloos ning piltlikustas seda näidetega Nikolai Pätsi elust ja tööst. Tähelepanuväärne on kool, kus said oma hariduse nii Nikolai kui ka president Konstantin Päts, aga ka kunagine välis- ja peaminister Ado Birk, välisminister Jaan Poska, tööminister Anton Palvadre, siseminister Theodor Rõuk, rahandusminister Tõnis Vares, põllutööminister Nikolai Tals, kaheksa riigikohtunikku – see on Riia vaimulik seminar.
Nikolai Pätsi õpinguaega Riias jäid venestusreformid, nende vastu protesteerisid õpilased muu hulgas põrandaaluse ajakirjaga Nipitiri, mille toimetajaks ja üheks peamiseks autoriks oli Nikolai Päts.
Pätside sugupuu sügavaid juuri aitas konverentsi kuulajatel oma põhjaliku ettekandega otsida Fred Puss.
Kodu-uurija Ago Ainelo isa Jaan Ainelo oli tuntud seltsitegelane, õpetaja ja kirjastaja, kes Nikolai Pätsiga lävis ning kelle kodu Tartus Päts külastas. Sealsetest kokkupuudetest pärinevadki Ago Ainelo isiklikud mälestused Nikolai Pätsist. Neid ta kuulajatega ka jagas. Ago Ainelo kui kollektsionääri valduses on näiteks ka Nikolai Pätsi Räpina-aegne hobukaarik.
Pätside perekonna lugu
Nikolai Pätsi pikka tööaega mahub aastatel 1920–1924 aluse panemine praegusele rahvusraamatukogule ning omaaegse riigiraamatukogu juhatamine. Sellest perioodist rääkis Kalju Tammaru Eesti Rahvusraamatukogust. Et Nikolai Pätsil oli mitmekülgne haridus Riia vaimulikust seminarist, kogemus raamatukogude asutamisest ja juhtimisest Võrumaalt, Võrumaa haridusosakonna juhatamise kogemus (mõnda aega paralleelselt praosti tööga) ning muidugi kirjamehe armastus raamatute vastu, siis sai ta ka selle ülesandega hästi hakkama.
Ajalookonverentsi lõpetas Matti Pätsi ülevaade oma suguvõsast ja selle saatusest. Südamlik lugu sidus üheks tervikuks akadeemilised ettekanded ja ühe inimese ning Pätside perekonna loo.
Mälestuskonverentsile järgneval päeval tutvustati kogudusemajas Nikolai Pätsi loomingut. Tema luulet lugesid Marge Tereping, Erki Ilmoja ja Indrek Sarapuu.
Näitus Nikolai Pätsist on avatud sügiseni teisipäevast laupäevani EAÕK Räpina koguduse majas kell 12–16, sealt aga rändab Räpina muuseumi, kus jääb vaadata aasta lõpuni.

Urmas Klaas,
riigikogu liige

Ülempreester Nikolai Päts (1871–1940)
Jakob ja Olga Pätsi pere esimene laps (Konstantini, Voldemari, Peetri ja Marianne vend).
Õppis Riia vaimulikus koolis ja vaimulikus seminaris (1883–1894).
Töötas õigeusu kihelkonnakooli õpetajana Tännassilmas ja Paides (1894–1904).
Räpina õigeusu koguduse preester (1904–1918).
Võru- ja Valgamaa praost (alates 1914).
Tallinna Püha Siimeoni ja Hanna koguduse preester (1919–1936).
Riigiraamatukogu juhataja (1920–1924).
Tallinna Aleksander Nevski koguduse esivaimulik.
EAÕK Sinodi esimees.
Paljude õpikute ja ilukirjanduslike teoste autor, aktiivne ühistöö korraldaja, Tallinna mitme gümnaasiumi usuõpetuse õpetaja.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)