Slava Ukraine
Esileht » Online » Online artiklid »

Üle-eestilised Oikumeenilised Kirikunoorte Talvepäevad “RELIIKVIA” Põltsamaal

19.01.2009 | | Rubriik: Online artiklid

 

 

EELK Põltsamaa Niguliste ja EKNK Põltsamaa Jordani koguduse koostöös toimuvad 6.-8. veebruaril Üle-eestilised Oikumeenilised Kirikunoorte Talvepäevad “Reliikvia” Põltsamaal. Noortepäevade eesmärgiks on toetada nii noorte vaimset, kõlbelist kui ka usulist arengut. Talvepäevadel innustatakse noori arutlema inimese elu mõjutavate väärtushinnangute ja kõiki kristlasi ühendava ülima väärtuse üle.

Esmakordselt toimub talvepäevade tegevuste raames 7. veeruaril algusega kell 14 üle-eestiline oikumeeniline kristliku noorsootöö ümarlaud „Noored, kogudus ja ühiskond” EKNK Jordani koguduses. Ümarlaual arutletakse, missuguseid väärtusi vahendab kristlik noorsootöö ning missuguseid lisaväärtusi on võimalik erinevate kirikute/koguduste ning kohalike omavalitsuste ja riigi koostöös luua noortele, kogudusele ja ühiskonnale tervikuna. Samas tutvutakse Eesti Kirikute Noortenõukogu poolt algatatud oikumeeniliste noorteprojektidega ja riiklikul tasandil tehtava koostööga kristliku noorsootöö vallas.

Eesti erinevate kristlike koguduste noorsootöös on väga olulisel kohal lisaks noorte spirituaalsele ja usulisele arendamisele ka nende kõlbeline kasvatamine. Noorsootöötajate taotluseks on mõjutada noori käituma ühiskonnas kõlbeliselt ning kristlikule õpetusele ja väärtuskasvatusele vastavalt. Selle kohaselt peab inimene elama harmoonias nii Looja, iseenda kui ka kaasinimestega, mis peab omakorda väljenduma tema igapäevaelus ja ühiskondlikus tegevuses. Rõhutatakse, et käitumine peab olema kooskõla ühiskonnas kehtivate üldiste moraalireeglitega. Nii selgub 2007 aastal Tallinna Ülikooli Sotsiaalteaduskonnas Siilas Kase poolt läbi viidud uurimusest “Noorsootöö ja selle korraldus Eesti kogudustes”.

Ühtlasi ilmneb, et nii spirituaalne kui ka kõlbeline kasvatus on koguduse noorsootöös väga tihedalt omavahel seotud. Ometigi omavahelist koostööd erinevate koguduste vahel noorsootöö valdkonnas eriti ei tehta. Peamiselt piirdub see oma koguduse naaberkogudusega. Uurimuse kokkuvõttes rõhutab autor vajadust arendada koguduste noorsootöö ja riigi vahelist koostööd.

Üle-eestilisel oikumeenilisel kristlikul noorsootöö ümarlaual „Noored, kogudus ja ühiskond” tutvustab Jõgeva maavanem Aivar Kokk riigi ja kohaliku omavalitsuse ootusi koguduste noorsootööle ning räägib oma visioonist, kuidas on võimalik luua erinevate koguduste/kirikute ja riigi koostöös lisaväärtusi noortele ja ühiskonnale tervikuna.

EELK laste- ja noortetöö assessor Urmas Viilma selgitab, missuguseid väärtusi vahendatakse läbi kristliku noorsootöö noortele, kogudusele ja ühiskonnale ning kuidas on võimalik neid väärtusi vahendada kirikute koostöös erinevatele sihtgruppidele. Kõne alla tuleb ka koguduse noorsootöö roll noorte seas ja koguduse erinevate töövaldkondade dialoogis.

Eesti Kirikute Noortenõukogu esindaja Mihkel Madalvee tutvustab oikumeenilisi ühisprojekte ning erinevate kirikute ja riigi koostöö võimalusi kristliku noorsootöö vallas. Esitlustele järgnevat diskussiooni suunab Haridus- ja teadusministeeriumi noorteosakonna peaekspert ning EELK Vara koguduse õpetaja Aare Vilu.

Noorsootöö ümarlauale oodatakse osalema erinevate kirikute ja koguduste noortejuhte, noorteorganisatsioonide juhte või esindajaid, vaimulikke, pastoreid ning kõiki huvilisi.

Ümarlaual osalejatele pakutakse kohvi, teed ja suupisteid. Osalemine ainult ümaralaual on TASUTA. Vajalik eelnev registreerimine hiljemalt 29. jaanuariks e-posti aadressil: ulvi73@hot.ee või EELK Põltsamaa koguduse kantselei telefonidel (tööpäeviti 9-14) 77 69915 või mobiiltelefonil 5223368.
Soovijail võimalus osta ka toidutalonge lõuna- ja/või õhtusöögile.

Talvepäevade tutvustus, kava ja korralduslik info kodulehel: www.allikal.com
Lugupidamisega
Ulvi Uutar

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)