Esileht » Elu ja Inimesed » Kultuurielu »

Üks peatükk meie kiriku ajaloost sai raamatuks

20.08.2014 | | Rubriik: Kultuurielu

E.E.L.K. vaimulikudTrükivalgust on näinud teatmeteos «Välis-Eesti vaimulikud 1942–2012», milles raamatu autor teoloogiadoktor Tõnis Nõmmik teeb ülevaate laias maailmas teeninud E.E.L.K. vaimulikest.

Peamise osa moodustavad vaimulike lühielulood, lisades on ära toodud ülevaated E.E.L.K. vaimulikest, praostkondadest ja kogudustest asukohamaade järgi erinevatel ajalooetappidel, samuti saab teada, milline näeb välja EELK Välis-Eesti piiskopkond pärast ühinemist aastal 2011.
Eraldi peatükk on pühendatud väliseesti vaimulike kasvulava – E.E.L.K. Usuteadusliku Instituudi tegevusele. Raamat on varustatud isikunimede registriga ja rohke ajaloolise fotomaterjaliga.
Raamatu autor Tõnis Nõmmik on õppinud teoloogiat Kanadas, seal ka E.E.L.K. õpetajaks ordineeritud ning pikki aastaid väliseesti kogudusi teeninud. Ka on ta kokku puutunud ja isiklikult tundnud väga paljusid E.E.L.K. vaimulikke ning seisnud hea tulevaste vaimulike ettevalmistuse eest E.E.L.K. Usuteaduslikus Instituudis Torontos.

Paarsada vaimulikku
II maailmasõja tõttu pagulaspõlve sunnitud eestlasi teenis 70 aasta jooksul pea paarsada vaimulikku. 171 neist kuulus E.E.L.K-sse, kümmekond olid juhuslikult seotud, lisaks teoloogiaüliõpilased ja kodumaalt lühemaks või pikemaks ajaks saabunud õpetajad.
Ehkki raamat räägib meile E.E.L.K. vaimulike loo, on autor teinud lühiülevaate ka esimestest eestlastest luteriusu vaimulikest väljaspool kodumaad. Riias asutati eestikeelne kogudus juba 1760, Peterburis Jaani kogudus 1860, New Yorgis 1896, Sidneys Austraalias 1934 jne. Esimese oma kiriku said eesti sisserändajad USAs valmis juba aastal 1900.
Et aja jooksul tekkis E.E.L.K-s nõudlus uue põlvkonna vaimulike järele, siis otsustati hakata neid ise koolitama. 1977. aastal asutasid piiskop Karl Raudsepp ja Chicago luterliku seminari prof Artur Võõbus E.E.L.K. Usuteadusliku Instituudi, kus õppekava koostati Tartu ülikooli usuteaduskonna õppekava alusel. Instituudi lõpetajaid on paarkümmend, kellest enamik ka eesti kogudustes teenima hakkas.
Raamatu koostamisel külastas autor korduvalt paljusid eesti arhiive välismaal, eriti palju abi sai ta Rootsi Riigiarhiivist. Saatesõnas on tänu avaldatud paljudele, kes olid abiks raamatu fotomaterjali ja info hankimisel. Autor loodab, et sellest teosest on abi kirikuajaloolastel ja kõigil, kes on huvitatud E.E.L.K. ajaloost.
Tõnis Nõmmik tänab Jumalat, et E.E.L.K. on ühinenud EELKga ja moodustab Välis-Eesti piiskopkonna. Ent nendib samas kurbusega, «et mõned kogudused on kahjuks otsustanud ühinenud EELKst välja astuda ja kaks E.E.L.K. praosti on Välis-Eesti piiskopkonna vaimulike nimekirjast kustutatud».
Raamatut, mille kaanepildil on eestlaste ehitatud kirik – Peetri kirik Torontos –, saab hankida EELK konsistooriumist ja Pauluse raamatupoest.
Tiiu Pikkur

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)