Slava Ukraine
Esileht » Arvamused » Arvamus »

Üks küsimus

18.04.2012 | | Rubriik: Arvamus

Esmaspäeval toimus Tartu ülikooli usuteaduskonnas dekaani valimine. Dekaani ametis jätkab kirikuloo professor doktor Riho Altnurme (43). Valimiskoosolekul osales hääletusel 12 koosoleku liiget, neist 11 andsid oma hääle Riho Altnurmele, kes oli ainus dekaaniks esitatud kandidaat. See näitab teaduskonna inimeste usaldust praeguse dekaani suhtes. Riho Altnurme on olnud dekaani ametis juba üheksa aastat: esimesed kolm aastat dekaani kohusetäitjana ja kaks ametiaega dekaanina. Praegune valimine on kolmas ja vastavalt ülikooli reeglistikule on see maksimum, kus sama isikut saab järjest dekaani ametisse valida.

 Dekaan Riho Altnurme, kuidas hindate usuteaduskonna hetkeolukorda ja tulevikku?
Usuteaduskonna ajaloos on olnud nii tõuse kui mõõnu. Praegu on teaduskond pigemini tõusufaasis, sest meil on sihtfinantseeritav teema ja kaks teadusgranti. Samuti on positiivne, et kui kolleegid väliskõrgkoolidest otsivad Balti riikidest koostööpartnereid usuteadusliku teadustöö läbiviimiseks, siis pöördutakse selleks endastmõistetavalt Tartu ülikooli usuteaduskonna poole, kes on arvestatav tegija teoloogia teadusvaldkonnas.
Samuti on üliõpilaste hinnang usuteaduskonnale igati positiivne: nii on üliõpilaste tagasiside põhjal antav hinnang õppetöö läbiviimisele usuteaduskonnas ülikooli keskmisest kõrgem.
Tulevikus on meie jaoks oluline püsida iseseisva teaduskonnana ning olla oluline teadusmaailmas.
Traditsioonide jätkamine on tähtis, aga see tähendab samas ka pidevat muutumist. Ning siin on usuteaduskonnal oluline mõista, mis on jääv ja mida võib muuta.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)