Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Ühiskonnas nähtavana

30.03.2011 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga, Esileht, Uudised

Lydia Kalda, Tiit Salumäe, Andres Põder ja Leevi Reinaru sinodil Lihulas koosolekulaua taga. Arvo Tarmula, Lääne Elu
Lihulas peetud Lääne praostkonna sinodil tõdeti, et on põhjust optimismiks: jumalateenistuste ja ametitalituste arv on suurenenud.

Praost Tiit Salumäe tõdes, et kui arvestada Läänemaa elanikkonna vähenemise tempot, siis kiriku liikmete osakaal elanikkonna hulgas pigem kasvab kui kahaneb.
Sinodil valitses võrdlemisi optimistlik meeleolu. Praost Tiit Salumäe kiitis kogudusi õigel ajal laekunud aruannete eest. Seda tunnustas ka sinodist osa võtnud peapiiskop Andres Põder, kelle sõnul tähtajast kinnipidamine on kirikuõpetajate seas pigem erand kui reegel.
Praostkonna aruanne sedastab, et jumalateenistuste ja ametitalituste arv on kasvanud: mullu oli neid 1429, tunamullu 1281. Kasvanud on ka armulauast osavõtjate hulk, hinnanguliselt oli neid ligi 9000. Suuremates kogudustes peetakse jumalateenistust igal pühapäeval, väiksemais kaks korda kuus. Kasvanud on ristimiste, leeritamiste ja laulatuste hulk.
Murelikult kõneles praost matustest – kiriklikke matuseid jääb iga aastaga vähemaks. Salumäe sõnul sureb põlvkond, kellele kirik oli tuntud ja tähtis, aga matuse korraldajad elavad juba väljaspool kiriku mõjusfääri. Salumäe sõnul vääriks teema tähelepanu, matustest peaks rohkem rääkima. «Leeris käimine on iseenesestmõistetavam kui kirikliku matuse korraldamine,» tõdes Salumäe.  
Kui mujal kogudustes jääb ristitute hulk alla kümne, siis Haapsalus ja Lääne-Nigulas on neid mitukümmend ja Ridalas 16. Neljas koguduses ei olnud aga ühtki ristimist. Haapsalus, Lääne-Nigulas ja Ridalas leeritati läinud aastal ka enamik praostkonna leerilastest.  
Mullu tuli kogudustel läbi ajada väiksema rahahulgaga, sest annetajaid jäi vähemaks. Samas on positiivne, et annetuse keskmine suurus kasvab, see oli mullu 447 kr.
Eriti helded annetajad on Haapsalus (ligi 177 000 kr), Lääne-Nigulas (173 000 kr) ja Kullamaal (146 000 kr). Korjandused on enim sisse toonud Lääne-Nigulas (59 000 kr), Haapsalus (45 000) ja Märjamaal (ligi 42 000). Kokku oli praostkonnal mullu kasutada 4,5 miljonit krooni.
Muusikaelust kõneldes tõstis muusikasekretär Lia Salumäe esile osavõttu kirikupäevast Tartus, praostkonnast käis seal neli koori 60 lauljaga. «Meil on hea meel, et ka ilmalikud koorid on avastanud vaimuliku muusika,» nimetas Lia Salumäe üht rõõmustavat suunitlust.
Praostkonnas tegutseb 13 muusikakollektiivi. Enamikus kirikuis mängib jumalateenistusel orel, v.a Hanila, kus ei ole orelit, ja Mihkli ning Karuse, kus orelit mängitakse vaid suurtel pühadel, sest pole organisti.
Skaudijuht Heikki Mutso tõdes, et 15aastaseks saanud Lääne skautide maleval ei ole kõige parem aeg. Liikmete arv on olnud stabiilselt 200 ringis, kuid nüüd on skaute vaid 60 ümber. Raskusi on skaudijuhtide leidmisega.«Aga tegevus jätkub, üritusi on rohkesti,» sõnas Mutso.
Laste- ja noortetööst sai selle valdkonna juht Lembit Tammsalu rääkida vaid seitsme koguduse kohta. Kümnes koguduses on lastetöö soiku jäänud.  
Misjonitöö kohta aru andnud abipraost Leevi Reinaru tõdes, et kõik kirikus tehtav on misjonitöö, iseasi on, kui palju sellest tööst nähtavaks saab. Võimalus teha kogudusetööd ühiskonnale nähtavaks on näiteks advendiküünla süütamine, osavõtt oma kodukoha omavalitsuse üritustest. Kaasa aitavad avatud kirik, kirikut tutvustavad ringkäigud, oikumeenilised jumalateenistused.
Kasvatustöö algab kodust, tõdes Reinaru. «Rääkige oma lastele ja lastelastele lugusid,» soovitas ta koguduseliikmeile. «Rääkige kannatlikult ja olge pika meelega.» Veel toonitas Reinaru, et misjonitööd ei tasu tulevikku lükata, selleks ei ole ega tule paremaid aegu.
Sinod valis üksmeelselt praostiks tagasi Tiit Salumäe, kes on Lääne praost olnud 1992. aastast, ja abipraostiks Leevi Reinaru.
Peapiiskop toonitas oma ettekandes: me ei saa enam inimestelt eeldada, et nad mõtlevad ja käituvad nii, nagu kirikurahvas seda on traditsiooniliselt teinud. Et kirikusse tulles loetakse palve või et mees võtab mütsi maha.
«Mõelgem sellele, et hiljem ei peaks olema õnnetu ega tagantjärele tark,» manitses Põder, osutades hiljutistele filmivõtetele Viljandi Pauluse kirikus.
Lehte Ilves,
Lääne Elu

Lääne praostkond 2010
Kogudusi 17
Liikmeid 10 926, sh annetajaliikmeid 1993
Ristiti 112 inimest
Konfirmeeriti 83 inimest
Laulatati 11 paari, registreeriti 5 abielu
Maeti 130 surnut

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)