Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Tulemas on majanduslikult keerulisem aasta

05.12.2012 | | Rubriik: Uudised

27. novembril peetud EELK XXVIII kirikukogu 8. istungjärk võttis vastu 2013. aasta eelarve, valis assessori ja kirikukogu abijuhataja.

Istungjärgu algul mälestati lahkunud emeriitpeapiiskoppi Kuno Pajulat ja õpetaja Illar Hallastet.
Konsistooriumi kantsler Urmas Viilma tegi ülevaate tuleva aasta eelarve eelnõust, kus tulud ja kulud kogumahuga 659 802 eurot on tasakaalus. Tulud saadakse omatulust, riigi toetusest läbi EKNi, muudest tuludest, eelarvevälistest sihtfondidest ja eelmise aasta eelarve ülejäägist. Üle poole, s.t 50,90% on kiriku omatulud ja ülejäänud 49,10% on tulud, mis on ebakindlad, ebareeglipärased või erakordsed.

Omatulu
Omatulu moodustub maksu-, müügi-, kinnisvara- ja finantstuludest. Maksutulu saadakse kirikukassa ja solidaarsusmaksust, mis on kogu eelarvest 22,60%. Müügitulu laekub kirjanduse, laululehtede, kirikukalendri jms müügist, seda on kogu eelarvest 1,36%.
2013. aasta kinnisvaratulu koosneb üüritulust ja Natura 2000 toetusest, moodustades kogu eelarvest 18,14%. Kinnisvara müügitulu tulevaks aastaks planeeritud ei ole, sest ühtki kinnistut konsistoorium müüa ei plaani.
Finantstulu koosneb deposiidi- ja laenuintressi tulust ning on kogu eelarvest 8,79%.

Kõik teised tulud
EKNi toetus on planeeritud eelarvest 11,60%, muud tulud on 4,10%, laen eelarvevälistest sihtfondidest moodustab 28,80% ja eelmise aasta eelarve ülejääk on 4,60% tuludest.
EKNi toetus on aastaid püsinud stabiilselt 76 700 euro peal, kuid on sõltuvuses riigieelarvest. Seetõttu jääb teoreetiline võimalus, et see võib muutuda või kaduda sõltuvalt poliitilistest otsustest riigikogus. Kui riigitoetust EKNile 2013. aastal vähendatakse, väheneb suure tõenäosusega ka EELK-le eraldatav summa.
Muude tulude all on eelarvelaekumised, mis on seotud konkreetsete artiklitega eelarve kuludes. Siia kuuluvad Põhja-Elbe kiriku kapitaliprotsendid, vaimulike konverentsi ja juhatuseesimeeste konverentsi osalustasud ning koguduseliikmete infosüsteemi Koguja liitumistasud. Muud tulud moodustavad kogu eelarvest 4,10%.
Varasematel aastatel on tekkinud vajadus laenata eelarves ettenähtud tegevuste rahastamiseks mõnest konsistooriumi eelarvevälisest sihtfondist. 2013. a eelarve tasakaalu tagamiseks on planeeritud laenuvajaduseks eelarvevälistest sihtfondidest 45 000 eurot. Pärandifondi rahaeraldis on 145 000 eurot, millest 35 000 suunatakse usuteaduse instituudile ja 110 000 ülejäänud eelarve toetuseks. Laen eelarvevälistest sihtfondidest moodustab 28,80% eelarve tuludest. Selle aasta oletatav eelarve ülejääk on 30 744 eurot ja see moodustab 2013. a eelarvest 4,60%.
Kulud on jaotatud nelja ossa: 43,45% kiriku juhtimine, 55,45% töövaldkonnad, 0,10% muud kulud ja 1,00% reservfond. Kantsler Viilma nimetas kokkuvõttes, et 2013. aasta saab olema majanduslikult keerulisem kui eelmised aastad, kuid konsistoorium loodab, et «aeglane, kuid stabiilne majanduskasv kogu riigis pöörab ka kiriku majandusväljavaated taas paremuse poole».

Uus assessor
Assessor Ove Sander pöördus kirikukogu poole avaldusega vabastada ta sellelt ametikohalt seoses järjest suureneva töökoormusega usuteaduse instituudi rektorina. Instituut on saavutanud igapäevase stabiilsuse, kuid palju on veel teha, et vastu minna aasta pärast ees seisvale riiklikule üleminekuhindamisele. Sel põhjusel ei jää ka piisavalt aega assessori ülesannete täitmisele. Sander tänas kirikukogu usalduse ja toetuse eest, mida ta seitsme aasta jooksul on assessori töös kogenud.
Peapiiskop Põder esitas uueks assessorikandidaadiks Tallinna Püha Vaimu koguduse õpetaja Gustav Piiri (51). Kirikukogu valis Piiri assessoriks. Tema ametiaeg kestab kuni korraliste valimisteni tuleva aasta sügisel. Assessorina jätkab Piir Sandri töövaldkonnaga, milleks on haridusküsimused ja laste- ning noortetöö. EELK hariduskomisjoni liikmena ei ole kiriku haridusteemad talle võõrad. Assessorina soovib Gustav Piir pühenduda usuteaduse instituudi uuele akrediteerimisele, koostööle Tartu ülikooliga ja välispartneritega. Lõpule tuleb viia laste- ja noorsootöö ümberkorraldamine, erilise tähelepanu alla jääb üldhariduse ehk kirikukoolide areng.
Et Ove Sander lahkus assessori kohalt, ei ole ta enam ka kirikukogu liige ega saa olla selle abijuhataja. Uueks abijuhatajaks valiti assessor Tiit Salumäe.
Tiiu Pikkur

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)