Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Tööd tehakse kogukonna üldiseks hüvanguks

09.11.2011 | | Rubriik: Kirikuelu

Avo Üprus on kindel, et kohalik omavalitsus koostöös piirkonna kogudustega on tõhus meeskond. ArhiivMöödunud nädalal pidasid Keilas nõu kohaliku omavalitsuse ja koguduste esindajad, leidmaks ideid, kuidas ühiste jõududega teha midagi konkreetselt ära paikkonna heaks.
Projektijuht Avo Üprus vahendab Eesti Kirikule, et Keila ümarlaud oli esimene omasuguste reas, mille laiemaks eesmärgiks on lähendada kohalikku omavalitsust piirkonnas tegutsevatele kogudustele. Ületamaks võimalikke barjääre ning eelarvamusi, soovitakse lükata käima protsesse kohaliku elu hüvanguks.
«Otsida koos võimalusi, vastata nendele vajadustele, mis kogukonnas reaalselt on,» sõnastab ta projekti üldise idee, märkides, et piirkonniti võivad valupunktid olla küllalti erinevad. Lahenduste skaala on lai, alates konkreetse teenuse pakkumisest kuni kogukonna arendamiseni. Kasvava teemana saab nimetada ühiskonna vananemisega seotud probleeme. Noorte peredega asustatud piirkondades Tallinna ümbruses on lastele osutatavate teenuste järele suurem nõudlus.
Keila kohtumisest, mis toimus Villa Benitas, võtsid osa luteri, baptisti, adventisti ja metodisti koguduste esindajad; kohalikku omavalitsust esindasid Keila linnapea Tanel Mõistus ja abilinnapea Eike Käsi. Suurimaks probleemiks sõnastati lasteaiakohtade nappus ning asotsiaalse elanikkonnaga seonduv. Baptisti kogudus on siiani linna doteerimisel pakkunud eluheidikutele toitlustamist ning ööbimisvõimalust. Vaja on teatud lepinguid pikendada ning võimalusel kaasata teisigi kogudusi.
Keila koguduse õpetaja Marek Roots viis kohtumisele idee pakkuda tuge pisiteenuste osutamisel koduseks jäänud kogukonnaliikmetele. Põhjuseks võib olla vanadus või mingi puue, mille tõttu on inimene aheldatud koduseinte vahele.
Veel sel aastal on taolised kohtumised Põltsamaal ja Tartus.
Liina Raudvassar

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)