Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Tööd tehakse kogukonna hüvanguks

16.05.2012 | | Rubriik: Kirikuelu, Vasak

Ester Liinak (vasakult), Merike Metsavas ja Jelena Kalames supiköögi saalis uuenenud sisustust vaatamas. Sirje Semm

MTÜ Domus Petri Kogu Valgas tähistas tegutsemise viiendat aastapäeva.

Valga koguduse ajaloolises pastoraadis (Lai 5a) tegutsev MTÜ asutati Peetri-Luke koguduse osalusel viis aastat tagasi ja sestpeale on ühingu tegevust juhtinud Ester Liinak.
Et Domus Petri Kogu on Valga linnale arvestatav koostööpartner, austasid ühingut tema sünnipäeval oma osavõtuga linnapea Kalev Härk, linnaametnikud, töötukassa Valga osakonna juhataja Merike Metsavas ning teenuse konsultant Jelena Kalames, linnarahvast ja teenuse tarbijaist kõnelemata. Pidulaud oli kaetud tuppa, mille seinal uhke maal, mis antud Domus Petri Kogule kui Valgamaa parimale mittetulundusühingule 2011. aastal.
Torti ja pirukaid süües läks jutt paratamatult ka koguduse­elule. Linnapea Härk ütles, et linn toetab praegu kogudust organistile palga maksmisel, aga ta usub, et kui kogudus aktiivsemaks muutub ja linnaelus enam kaasa rääkima hakkab, on mõeldav ka linnaeelarvest koguduse toetamine. Kohalolijad olid mures selle pärast, et suure linna kogudus juba aastaid ilma kohapeal elava õpetajata hakkama peab saama.
Samas ei oldud kitsid tänusõnadega Ester Liinakule, kes ühingu tegevjuhina on leidnud võimalusi aidata linnakodanikke erinevate teenustega. Domus Petri Kogu korraldab ainsana Valga linnas supiköögi tööd. Koolivaheaegadel on majja oodatud vähekindlustatud perede lapsed, kes saavad süüa ja meelepärast tegevust. Töötukassa kaudu on viidud läbi tööharjutust töötutele ning hoitud puhas-korras kogudusemaja ja selle ümbrust.
Ester Liinak tunneb siirast rõõmu Avatud Eesti Fondi kriisiprogrammist projektile «Piirilinna kriisitugi» eraldatud toetusest, mis lubas ühingule tegevuse arendamiseks ka vahendeid osta. Nii muretseti söögisaali neli uut lauda, et välja vahetada vaat et veel nõukogude ajast jäänud räämas lauad, mille taga üle kolme­kümne supiköögi külastaja oma lõunat pidid võtma.
MTÜ Domus Petri Kogu on eesmärgiks seadnud vajalike kogukonnateenuste arendamise ja osutamise, et sellega aidata kaasa tasakaalustatud kogukonna loomisele.
Sirje Semm

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)