Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Tonbridge’i piiskop külastas Eestit

07.12.2011 | | Rubriik: Kirikuelu

Tonbridge'i piiskop Brian Castle Eesti Kiriku toimetuses. Mari Paenurm
Eestis oli külas anglikaani kiriku Tonbridge’i piiskop Brian Colin Castle.

Kõrge kirikutegelane kohtus peapiiskop Andres Põderi ja kirikuvalitsuse liikmetega ning pidas ettekande kiriku laulu- ja palveraamatu aastale pühendatud konverentsil. Samuti külastas piiskop Castle õpetaja Gustav Piiri saatel Tartut, tutvus Maarja ja Jaani kirikuga, käis ülikoolis ning ajalehe Eesti Kirik toimetuses, kus ta andis ka väikese intervjuu.
Brian Castle (snd 1949) on lõpetanud Londoni ülikooli ning ordineeritud preestriks 1977. aastal, teeninud aastaid ka Sambias, teoloogiadoktori dissertatsiooni kaitsnud Birminghami ülikoolis. Oma doktoritöö materjalides analüüsis ta kultuurilisi erinevusi teoloogias ja muusikas läbi taoliste piibellike terminite nagu patt, taevas, põrgu jt.
Tallinnas peetud konverentsi ettekandes rõhutas piiskop Castle, et kultuurilised erisused muusikas on kahtlemata vastastikku rikastavad, aga aitavad ka teisi paremini mõista. Ta nimetas, et kuigi ajastul, mil internetil ja videoprojektoril on pea sama suur mõju kirikulaulule kui omal ajal trükikunstil reformatsioonile, on vaja siiski läbi mõelda, mida lauluraamatusse panna. Tema kodumaal soovitakse selles raamatus näha ka liturgiat ja psalme.
Piiskop Castle nimetas anglikaani kiriku suurimateks väljakutseteks ühtsuse püsimist üle maailma ning vaidlusi naiste piiskopiks ordineerimise võimalikkusest.
Praegu on piiskop Castle’i jaoks oluliseks valdkonnaks ja südamelähedaseks teemaks lepitus, seda nii inimeste, riikide kui kiriku tasandil. Ta nimetas ka näiteks Tartu Maarja kirikut kui lepituse sümbolit, arvestades selle koguduse ja hoone ajalugu, saatust, tagastamise saagat ja tulevikuvõimalusi.
Piiskop nimetas anglikaani kiriku ja EELK suurimaks koostöövõimaluseks haridust, koolitust ja muusika­elu, kuid ta tundis ka huvi, millised on siit poolt vaadates ühise edasimineku ideed, ning lisas, et kahtlemata on ka see edaspidiste läbirääkimiste teema.
EELK-l ja anglikaani kiriku Rochesteri piiskopkonnal on ühine koostööprogramm, mis hõlmab suhtlust eri tasandeil. Porvoo deklaratsiooni kohaselt ollakse ka ühises armulauaosaduses.
Mari Paenurm

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)