Slava Ukraine
Esileht » Arvamused » Arvamus »

Toimetuse postist. Rahu sõnum

18.03.2009 | | Rubriik: Arvamus

«Aga ülalt pärinev tarkus on esmalt puhas, siis rahumeelne, leebe, kuulekas, tulvil halastust ja häid vilju, erapooletu, teeskluseta. Rahutegijaile külvatakse rahus õiguse vilja.» (Jk 3:17–18)
Igavesse ellu juhtiv sõna, tarkus, mis õiget eluteed valgustab, Jaakobuse kirjast sissejuhatav püha sõna rõhutab korduvalt meie Piibli keskset tähtsamat põhimõtet «rahu», sidudes kokku rahumeelsust, rahutegijaid ja rahus tegutsemist inimhinges ja vaimus.
Sama tähtsust rõhutab märkimisväärne lubadus Issandalt Jeesuselt Kristuselt: «Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile» (Jh14:27). Et seda tõde saavutada, peab rahu valitsema mitte ainult hinges ja vaimus, vaid kirikus ja ka ühiskonnas ning rahvaste vahel.
Rahu on üks elu tähtsamatest väärtustest ja kallis vara, mille täielisust igatseme. Kuid juhul, kui oleme suutnud eraldada väärikat rahukambrit oma südames ja kodupesas, siis oleks rahu ikka ainult osaliselt saavutatud, sest sellega jääksime siiski maha meie Issanda Jeesuse Kristuse soovidest, et annaksime oma panuse rahu loomisele laiemas mõistes. «Oma rahu ma annan teile,» ütles Jeesus Kristus. Jumal saatis oma poja meile kõigile, et päästa kogu inimkonda, kõiki rahvaid.
Galaatlaste kirja 3:28 järgi: «Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses.» Seega on rahu loomine, selle levitamine ja laiendamine meie ühiskonnas, siin maal, omaste vahel, rahvuskaaslaste, hõimurahvaste ning riikide vahel taevariigi ülesehitamise töö olulisem osa.
Armsad kaaskristlased, rahu töö vajab tõsist rõhutamist. Sellega pärime Rahutegija pärja ning tagajärgselt Jumala õiguse vilja. Galaatlaste kiri iseloomustab meile erapooletut ja inklusiivset omaksvõtmist, sest taevariigi valitsuses pole meil vahet, meie põhiväärtused peaksid olema võrdsed. Otsides ühinevat Jumala kätt erinevates oludes, on vaja, et rõhutame rahu, mis seob meid ühte, seda, mida tänapäeva maailmas on sageli raske leida.
Issanda rahus soovin teile jõudu ja edu, külvates rahus õiguse vilja! 

Pastor Hannes Aasa
Kanadast

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)