Esileht » Arvamused » Arvamus »

Toimetuse postist: Asta Kuurme mälestuseks. Anname asja Jumala kätte.

27.02.2008 | | Rubriik: Arvamus

Asta Kuurme mälestuseks

Olen õpetaja Asta Kuurme ajal pool aastat inglise keelt õppinud ja tean kaht olulist lauset: «Thank you very much» (tänan teid väga) ja «Good morning» (tere hommikust). Kui õpetaja Asta Kuurme oleks meile Tiit Lemmikuga kolm aastat inglise keelt õpetanud, oleks meil kodune keel olnud inglise keel, millest ema poleks sõnagi aru saanud. Me pidime rääkima bi-keelt, kui tahtsime salajuttu ajada.
Asta Kuurme oli tõeline õpetaja. Tema tunnid toimusid kaks korda nädalas ja olid väga tihedad, kus minutitki ei saanud millelegi muule mõelda. 15–20 minutit kulus sõnade kontrollile ja 10 minutit küsimisele-vastamisele, siis võtsime edasi uut ainet ja juba heliseski tundi lõpetav kell.
5. veebruaril, kui kohtusin Tõnis Kuurmega Tallinna Jaani kirikus pärast Hortus Musicus’e kontserti, avaldasin talle kaastunnet. Vahetasime muljeid õpetajatest Asta Kuurmest ja Voldemar Lemmikust, kes õpetas Tõnisele puhkpilli. Jõudsime otsusele, et mõlemad olid head õpetajad.
Good bye, head aega, õpetaja Asta Kuurme, ütlesin talle ka 9. veebruaril kolme peotäit liiva hauda visates. Teda võtsid sel päeval kahel käel vastu lähedased, kes kõik puhkavad Põltsamaa kalmistul. Teda ootas ka õpilane Tiit Lemmik. Loodan, et teises ilmas õpetab õpetaja Kuurme Tiidule inglise keelt edasi, nii et ta saab selle täiesti selgeks.
Asta Kuurme hauda jäid katma pärjad. Neid oli nii palju, et jätkus küllaga ka abikaasa Herberti hauakünkale.
Puhake rahus, lugupeetud õpetajad Asta ja Herbert Kuurme.
Mai Velt (Klaar) Sakust,
Asta Kuurme õpilane

Anname asja Jumala kätte

Mul on südamel siiras üleskutse kõigile tõsimeelseks palvetamiseks Jumala ees praegusel segasel ajastul.
Et me peaksime oma kodus iga päev Jumala ees tõsimeelset ühendust kalliks asjaks, nagu Taanielgi tegi seda harjumuspäraselt Paabelis olles! Siis ei «põle» oma ametis läbi! Jumal annab sellele, kes palvemeeles küsib.
Ei ole paha see, kui palvetamine muutub rutiiniks, nagu vahel arvatakse. Kas Jumal oleks siis Taanieli lõvikoopast päästnud, kui Taanieli tegevus poleks olnud Jumalale kõigiti meelepärane? See oli ju hea, et Taaniel käis oma korra järgi kolm korda päevas palvetamas oma kambris (Taanieli 6:11).
Jeesus ütleb: «Iga kuningriik, mis on omavahelises riius lõhenenud, laastatakse, ja ükski linn või pere, mis on omavahel riius, ei jää püsima.» (Mt 12:25b) Seepärast ma sellele palveosadusele üles kutsungi. Hoidku Jumal meid halva eest!
Tean, kui palju on võimeline Jumal korda saatma. Anname asja Tema kätte! Katsugem vaimud läbi ja palvetagem Püha Vaimu osaduses! Viigem see riiuasi (eriarvamused uue kirikukäsiraamatu üle – toim.) Jumala ette iga päev – oma hommiku- ja õhtupalvetes omas kodus, aga jätkem lõpuks otsad lahtiseks ja ütelgem: Jumal, Sinu tahtmine sündigu.
Meil on küll soovid, aga las Jumal siiski otsustab ja annab meile oma Püha Vaimu kaudu seda ka teada.

Maili Kaerma

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)