Slava Ukraine
Esileht » Arvamused » Arvamus »

Toetusfondi tõsine tugi

04.08.2006 | | Rubriik: Arvamus

Eesti Luterliku Kiriku toetusfond on
töötanud ligi kaks aastat. Nii mõnigi kogudus on otseselt või kaudselt (Kiriku
Varahalduse kaudu) saanud fondilt abi.

Nüüd võttis aga fondi nõukogu vastu
otsused, mis peaksid edaspidi tagama tõsise toetuse paljudele kogudustele ja
vaimulikele. Teisalt peaks fondi kingitused ulatuma järgmistel aastatel
kõigini, kes oma abielu laulatavad EELK kirikutes.

Toetust ja tarkust

Esmalt otsustati paarilt parimalt
teoloogilt ja jutlustajalt tellida ja välja anda kolme aasta jutluste aluseks
määratud põhitekstide eksegeesid ja mõtisklused, et parandada jutluste taset
EELKs.

Teiseks hakkab toetusfond välja andma
kolimistoetust vaimulikele, kes esmakordselt lähevad maakoguduse keskele elama.
Aastas antakse välja ligi viis kuni 30 000 krooni suurust toetust.
Vaimulik peaks seda toetust vastu võttes lubama, et töötab ja elab selles
paigas vähemalt 3 aastat.

Kolmandaks otsustati iga nelja aasta tagant
läbi viia koguduste juhatuse esimeeste kahepäevane kokkusaamine – konverents,
õppus või ideepäevad. Oleme kindlad, et paljudes meie kogudustes on väga head
ja tegusad juhatuse esimehed. Samas on tublide inimeste kokkusaamisel võimalik
jagada ideid ja saada targemaks, kuidas suhelda kohalike omavalitsustega,
fondidega jne.

Tunnustada ametit

Neljandaks otsustati hakata EELKs välja
andma aasta juhatuse esimehe ja aasta vaimuliku aunimetust. Preemiaks oleks
kuni kolm edasi-tagasi lennukipiletit Jeruusalemma või mõnesse muusse
palverännaku paika.

Kriteeriumite osas kõneldi sellest, et
juhatuse esimeeste puhul peaks koguduse viimaste aastate tulubaas olema
võrreldes eelmiste aastatega tõusnud ja/või koguduse toimetulek märgatavalt
kasvanud.

Vaimulike puhul oleks algkriteeriumiks see,
et liikmeannetajate arv tema teenitavas või teenitavates kogudustes on vähemalt
viimase kahe aasta jooksul tõusnud ja koguduse elu on märgatavalt elavnenud.
EELKs on palju vaimulikke, kes suure ohvrimeelsusega ja väga tulemuslikult
teevad oma tööd. Toetusfond soovib parimaid neist järgmiste aastate jooksul
tõsiselt tunnustada. Ettepanekuid kandidaatide osas ootame praostidelt ja
piiskoppidelt.

Tegusaks kirikuks

Kiriku Varahaldust otsustati toetada
järgmisel kolmel aastal kokku kuni 300 000 krooniga. Toetus läheb
kogudustele, et tegeleda seni tagastamata vara tagastamisega. Seega, kui on
kogudusi, kellele on mõni maa või maja veel tagastamata või kompenseerimata ja
kui oma nõu on otsas ning majandusseis halb, pöörduge Kiriku Varahalduse poole
ja toetusfond kompenseerib tehtavaid kulutusi. Loomulikult on fond endiselt
valmis andma madalaprotsendilist laenu kogudustele, kes plaanivad tõsta oma
majandussuutlikkust.

Lõpuks tahab fond alates uuest
kirikuaastast kinkida igale laulatatavale abielupaarile Piibli.

Uued otsused tähendavad fondile seda, et
iga aasta antakse välja ligi pool miljonit krooni tagastamatut abi. Usume, et
kes annab, sellele antakse ja et saame seda kõike ja muudki teha enam kui kuus
aastat. Fondi põhirahastaja on üks EELK koguduse liige. Hea meel on sellest, et
fondi on laekunud ka teisi toetusi.

Toetusfond püüab teha kõik selleks, et EELK
oleks tegus ja Eesti elu edendav kirik.

Jaan Tammsalu, toetusfondi juhataja

 

KÜSITLUS

Kuidas suhtute toetusfondi otsusesse
toetada esmakordselt maakogudusse tööle minevat vaimulikku kuni 30 000
krooniga?

Eenok Haamer, Tartu Teoloogia Akadeemia
rektor:

Suhtun suure üllatuse ja heameelega.
Probleem, mis teeb maakogudusse mineku raskeks, on ikka olnud raha.
Maakogudused ei suuda tagada õpetajale palka. 30 000 krooni – see on
tõuketoetus, mis ei ole mitte laita.

Olen akadeemia tudengeid kasvatanud vaimus,
et nende töö on tähtis ja et nad ustavad oleksid ja jumalariigile kasuks
tuleksid. Jumalal on suutlikkust nende majanduslikud probleemid lahendada, aga
selleks peab olema väga suur usk. Oleme EELK-le andnud kümmekond vaimulikku ja
loodame oma tööd jätkata.

Kristjan Luhamets, õpetajaameti
kandidaat:

Suhtun alati kõikidesse toetustesse
positiivselt. Kuulen antud toetusest esimest korda, pean
kandideerimistingimustega lähemalt tutvuma ja selle üle mõtlema.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)