Esileht » Arvamused » Arvamus »

Toetusfond tahab toetada

28.08.2013 | | Rubriik: Arvamus

Jeesus soovitab kristlastel olla soolaks ja valguseks. Toetusfond tahaks sellele omalt poolt veidigi kaasa aidata. Paljudes maakohtades, kust viimastel aastatel kadunud pood ja post, kultuurimaja ja seltsielugi hääbumas, saaks ehk just kohalik kogudus mõne aktiivsemate grupiga paikkonna elu elavdada.
Eesti Luterliku Kiriku Toetusfond kuulutas sel aastal esimest korda välja avaliku konkursi «Koguduste koostöö võimestamine kohalike kogukondade arengu toetamiseks». Rõõmustav oli see, et tähtajaks laekus seitse projekti. Selle aasta osaline toetus otsustati anda Rakvere koguduse projektile «Rakvere psalter».
Toetusfondi nõukogu hinnangul ei laekunud meile esimesel korral selliseid projekte, mis oleksid selgelt vastanud nendele ootustele, mis fondil seda konkurssi korraldades oli. Ennekõike jäi taotlustes vajaka kogudustepoolsest «rahva sekka» minekust. Sellest, et kogudused suurendaksid oma võimekust ja kohalikku partnerlust, oleksid kristlikel väärtustel põhineva kogukonnatöö ergutajad ja eestvedajad. Aitaksid leida inimestes usku ja armastust oma kogukonna tänase ja homse heaks panustamisel.
Seega pole toetuse andmise eesmärgiks mitte niivõrd palgatöö sisseostmine, vaid soov aidata kogukonna liikmetel ise teostada ideid läbi ühistegevuse. Seepärast oli toetust taotlevatele EELK kogudustele esitatud nõue, et nad kaasaksid projektipartneriks vähemalt ühe kohaliku mittetulundusühingu, sihtasutuse või seltsingu. Seega me eeldame, et kogudus leiab oma kogukonnast koostööpartnereid, kellega koos midagi vajalikku ära tehakse.
Toetuse eraldamisega tahame kaasa aidata peamiselt koguduste ja kogukonna koostööle, kogukonna elujõudu suurendavate tegevuste ja ürituste korraldamisele ning kristlikel väärtustel põhinevate kogukonnateenuste ja kogukonna omaalgatuste arendamisele, sh toetada start-up initsiatiive.
Taotluse piirmäär toetuseks on kuni 5000 eurot. Toetuse taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 20%, mis lisandub taotletavale toetusele. Toetuse saajad otsustab fondi nõukogu koosseisus Aivar Berzin, Raivo Linnas, Rivo Noorkõiv ja Tarmo Loodus
Loodame väga, et ka järgnevatel aastatel saame toetada koguduste projekte, mis aitavad elavdada nende tegevust ja annavad häid ideid teistelegi kogudustele koostööks kogukonnaga. 2014. aasta taotlusi saab fondile esitada 1. märtsini.
Kuni 2016. aastani annab toetusfond välja igal aastal ka ühe aasta juhatuse esimehe ja kaks aasta vaimuliku toetust. Seega kümne aastaga peaks tunnustatavaid olema 30. Fond on kinkinud kogudustele laulatuste kinkepiibleid, toetanud koguduste häid projekte ja andnud laenu neile, kes seda suuremateks projektideks vajanud on.
Jagasime aastaid ka (maa)ko­gudustesse esmakordselt tööle ja elama asuvatele vaimulikele kohaleminekutoetust. Fond on olnud EELK juhatuseesimeeste konverentsi käivitaja ning esimesel ja eelmisel aastal ka suurtoetaja. Alustasime EELK majandusliku olukorra väljaselgitamisega ja oleme püüdnud oma võimaluste piires kaasa aidata koguduste paremale toimetulemisele.
Ka EELK Varahalduse tekkes oli fondil ja eriti selle asutajal oma hea osa. Fondi peamised rahastajad on olnud Aivar Berzini firmad Maa ja Talu ning Vestman Grupp. Oleme tänulikud kogudustele, firmadele ja üksikisikutele, kes on fondi tegevust omalt poolt toetanud. Loomulikult oleme aeg-ajalt kuulnud kriitikatki, aga tänulikkust on olnud kordades enam. Seepärast on fond otsustanud oma tööd jätkata. Ootame häid ideid ja konstruktiivset kriitikat, sest tahame parimat. Ja loomulikult ootame annetusi, et oma tööd paremal tasemel jätkata.
Tarka toetamist ja hästi hakkamasaamist!

Tammsalu,Jaan

 

 

 

 

Jaan Tammsalu,
toetusfondi juhataja

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)