Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Toetusfond otsib ideid ja ootab ettepanekuid

10.02.2009 | | Rubriik: Uudised

Toetusfondi algatusel korraldatud isade-poegade kokkutulek möödunud suvel Pilistveres oli menukas. Foto LNÜ kodulehelt

Veebruari alguses toimunud sihtasutuse EELK Toetusfond nõukogu koosolekul kinnitati tegevjuht Jaan Tammsalu esitatud 2008. a tegevusaruanne ja 2009. a eelarve.

Tõdeti, et tegevjuht on teinud möödunud aastal head tööd, seatud ülesanded said täidetud ja toetusfondi tegevus on leidnud tunnustust. Tunnustati ka peamist rahastajat Aivar Berzinit, kes on jõudnud äratundmisele toetada isikliku rahaga ühiskonnas toetamist väärivaid ideid ja isikuid. Teda võiks seada eeskujuks neile paljudele, kel oleks võimalusi aidata teisi, kuid kes mõtlevad vaid enese heaolu peale.
Toetusfondi algatusel
Toetusfondi algatatud ja rahastatud on aasta õpetaja ja juhatuse esimehe valimine ning palverännakule lähetamine, laulatatutele Piibli kinkimine, vaimulikele esmakordse kolimistoetuse eraldamine. 2008. aastal tegi fond taas ajalugu. Esmakordselt toimusid EELKs juhatuse esimeeste konverents ja isade-poegade laager.
Need viidi ellu tänu fondist tulnud ideele ja rahalisele toele ning misjonikeskuse, LNÜ ja paljude innustunute tööle. Mõlemad üritused õnnestusid nii, et tegijad otsustasid neid sel aastal korrata ning kirikuvalitsus ja kirikukogu leidsid võimaluse neid tänavu omalt poolt rahastada.
Kui fondi algpäevil oli kahtlusi, et toetamist väärivaid tegevusi on nii palju, et algkapitalist jätkub vaid paariks aastaks, siis nüüd on selge, et fondi tegevust oleks võimalik praeguse rahaga jätkata veel 20 aastat. Muidugi kui seda tehakse väljakujunenud mahus.
Uued ideed on teretulnud
Toetusfondi asutaja ja peamine rahastaja Aivar Berzin, nõukogu liikmed Tarmo Loodus, Rivo Noorkõiv ja Raivo Linnas ning tegevjuht arutasid fondi edasist tegevust, et leida uusi rahastamist vajavaid ideid ja ka toetajaid. Nõukogu koosolekul lepiti kokku, et toetusfond pöördub uute ideede leidmiseks Eesti Kiriku lugejate poole. Ettepanekute tegemisel peab arvestama fondi eesmärke ja mõningaid printsiipe.
Toetusfond toetab oma tegevusega luteri kirikut: tema paremat mõistmist ühiskonnas; majandusstrateegia elluviimist; koostööd Eesti riigi, omavalitsuste, äriettevõtete ning erinevate fondidega nii kodu- kui ka välismaal; majanduse edendamiseks vajaliku personali koolitamist ja töölevõtmist ning sotsiaalsfääriga seotud hoolekandeasutusi (laste- ja vanadekodud).
Toetusfond loob võimalusi kiriku arengut toetavate strateegiate ja tegevuste väljatöötamiseks ning nende elluviimiseks ja annab fondi programmides osalevatele üksik- ja juriidilistele isikutele stipendiume. Oodatud on ettepanekud, mis aitavad saavutada fondi põhikirjalisi eesmärke ja tuginevad kristlikele väärtustele.
Arvestada tuleb ka sellega, et toetusfond ei kavatse hakata korvama puudujääke EELK eelarves ega tegema kiriku ametlike organite tööd. Fond ei toeta ka ettepanekuid, mis peaksid leidma lahenduse Kiriku Varahalduse abil.
Toetusfondi nõukogu palub lugejatel saata oma ettepanekud ja mõtteavaldused Jaan Tammsalule e-kirja aadressil jaan.tammsalu@eelk.ee. Ühiselt tegutsedes oleme targemad, tugevamad ja suudame rohkem.

Raivo Linnas,
toetusfondi nõukogu liige

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)