Slava Ukraine
Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Toetusfond ootab aasta vaimulike kandidaate

09.01.2013 | | Rubriik: Teated

Igas praostkonnas on neid, keda võiks aasta vaimulikuks esitada.
Ärgem olgem kitsid esile tõstma enda keskelt neid, kes teevad kirikus väga head tööd ja trotsivad sageli üsna raskeid tingimusi. Kui mõni kandidaat on mõnel eelneval aastal esitatud, aga ei jõudnud esimese kahe hulka, kuid on ka nüüd teinud väga head tööd, siis esitage ta kindlasti uuesti.
Toetusfond ootab korrektseid esildisi elektroonselt (jaan.tammsalu@eelk.ee) hiljemalt 17. jaanuariks ja paberkandjal (aadressil Tallinn 10113, Lastekodu 6A, Jaan Tammsalu) hiljemalt 21. jaanuariks.
Aasta vaimulikuks saab esitada EELK vaimulikku, kes vastab järgmistele tingimustele: on oma töö ja isikliku eeskujuga vähemalt viimase kolme aasta jooksul märgatavalt elavdanud koguduse elu; on vaimulikuna teinud viimase kahe aasta jooksul midagi sellist, mis on heaks eeskujuks teistele vaimulikele; tema teenitavas  koguduses on tegus laste- ja/või noortetöö; ta on enda harimiseks viimasel kolmel aastal osalenud vähemalt kolmel erineval erialasel koolitusel või jätkab erialaseid õpinguid; ta ei ole kahjustanud EELK mainet avalikkuse silmis kolme aasta jooksul tagasiulatuvalt aasta vaimuliku aunimetuse kandidaadiks esitamise ajast või otsustamise ajal.
Aunimetustele kandideerijaid saab esitada: praostkonna vaimulike koosolek, mis on kutsutud kokku järgides koosoleku kokkukutsumise head tava; praostkonna sinod; vähemalt viis vaimulikku; vähemalt 7 koguduste töötegijat, s.h vähemalt 3 vaimulikku; kirikuvalitsus; vähemalt kolm kiriklikku sihtasutust, mittetulundus- või osaühingut.
Jaan Tammsalu,
toetusfondi juhataja

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)