Slava Ukraine
Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Toeta Elmar Silvester Salumaa pärandi säilitamist ja tutvustamist!

13.08.2008 | | Rubriik: Teated

Head kolleegid,  Elmar Salumaa ja tema pärandi sõbrad, EELK liikmed, eestikeelse teaduskeele ja kultuuri sõbrad.
15. detsembril on EELK vaimuliku ja ühe olulisema Eesti teoloogia suurkuju Elmar Silvester Salumaa 100. sünniaastapäev. Selleks puhuks soovib Usuteaduse Instituut teha eesti lugejale kättesaadavaks Salumaa koostatud põhjaliku ja süstematiseeritud ülevaate dogmaatikaalastest mõistetest, teose «Dogmaatika märksõnades».
Salumaa ulatuslikust käsikirjalisest teadustööst on avaldatud küll juba filosoofia ajalugu, evangeelset eetikat puudutav materjal ning Matteuse evangeeliumi seletus, ent nüüd on aeg küps anda välja tema peateos, käsitlus süstemaatilisest teoloogiast, täpsemalt dogmaatikast, millele ta oma töös kõige rohkem tähelepanu pööras.
Salumaa on avaldanud ka olulist mõju oikumeenia arengule Eestis. Ta on olnud erinevate konfessioonide mitme põlvkonna teoloogidele ja vaimulikele õpetajaks ning mõjutajaks. Nimetatud raamatu väljaandmine on meie kõigi suur võlg Salumaa ja Eesti teoloogilise mõtte ajaloo ees, sest nii teos kui ka selle autor on etendanud Eesti usulise mõtte ja keele arengus tähtsat rolli. Salumaa suurteosel on peale teoloogilise kahtlemata ka kultuurilooline tähendus.
Raamatu maht tuleb arvestuste kohaselt vähemalt 600 lehekülge ja selle väljaandmiskulud kõvakaanelise väljaandena on märkimisväärselt kõrged.
Palume «Dogmaatika märksõnades» väljaandmise toetuseks annetust SA Usuteaduse Instituudi arvelduskontole 221026943904 Hansapangas märksõnaga Salumaa. Kõigi kuni 31. augustini 2008. a annetanute nimed trükitakse raamatusse.
Rahusooviga
Randar Tasmuth,
Usuteaduse Instituudi rektor

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)