Teemal ‘ Sinod ’

Stabiilsest aastast

12 kogudusega Järva praostkonna sinod, mis peeti Paides, lõpetas selleks aastaks EELK sinodihooaja. Pärast jumalateenistust Paide Püha Risti kirikus ja enne siirdumist sinodikoosolekule Järvamaa kutsehariduskeskuse õppehoonesse andis peapiiskop Andres Põder EELK tunnustusmärgi pidulikult üle Türi koguduse kirikuvanemale Henn Männikule. Keskmes inimene Koguduse esindajaid tervitama tulnud Järva maavanem Tiina Oraste kinnitas soovi teha senisest tõhusamat koostööd ...

Kuidas kasvaks usuelu

Üheteistkümne kogudusega Võru praostkond pidas sinodikoosoleku Vastseliinas, kus analüüsivas võtmes möödunud tegevusaastast kõneldes märgiti nii positiivset kui negatiivset. Sinodipäeva alustati jumalasõnaga Vastseliina Katariina kirikus, kus armulauda jagasid peapiiskop Andres Põder ja pastor loci Toivo Hollo. Arvud ei kajasta kogu tõde Koosolekut juhatanud praost Urmas Nagel kinnitas, et peale riigipiiri taha jäänud Petseri on kõik kogudused esindatud ning sinod ...

Elav suhe motiveerib

Kolme saare saadikud kogunesid 22. mail Valjalasse, et maha pidada Saarte praostkonna sinod. Osadus Jumalaga ja üksteisega Eesti vanimas kivikirikus jagatud ja Valjala koguduse kauaaegsele jutlustajale Ilmar Toomsalule Teeneteristi III järgu orden üle antud, suunduti kogudusemajja, kus vallavanem Aare Martinson soovis kohaletulnuile tarku otsuseid, mis kirikuelu edendaksid. Koosoleku juhataja praost Veiko Vihuri sai enda kõrvale abijuhataja rolli kohaliku koguduse ...

Valga sinodil esinesid Rõngu valla noored

«Ma olen julge, et see, kes on teie sees alustanud head tööd, viib selle ka lõpuni, » ütles Valga praost Vallo Ehasalu 26. aprillil sinodit avades Rõngu rahvamaja saalis. Naiskoor laulis «Ma annan oma südame», juhatas Helve-Sirle Päid, Rõngu kiriku organist. Siis tervitas sinodit Rõngu vallavanem Priit Pramann. Sinodi ühistoon, mis läbis enamikku koguduste ettekandeid, oligi valla ja kiriku lähenemine ühistöös. Selle märgina võttis sinodist osa ka Valgamaa omavalitsuste ...

Tõmbekeskustest tõukekeskusteks

Viljandi praostkonna sinodil Paistus tunnustati tublisid töötegijaid, kõneldi möödunud aastast ja planeeriti viie järgmise aasta tegevuskava. Oli esimesi päikselisi kevadpäevi, kui Viljandi praostkonna 14 koguduse (Halliste, Karksi, Kolga-Jaani, Kõpu, Mõisaküla, Paistu, Pilistvere, Suure-Jaani, Tarvastu, Viljandi Jaani ja Pauluse, Helme, Taagepera, Põltsamaa) esindajad sinodile kogunesid. Pärast jumalateenistust kirikus jätkati koosolekuga rahvamajas. Tunnustus ...

Tehtud töö ei ole jäänud viljatuks

Võimsalt kõlas Martin Lutheri «Üks kindel linn ja varjupaik» Laiuse Püha Jüri kirikus, kui Tartu praostkonna kahekümne koguduse esindajad sinodipäeva avajumalateenistust pidasid. Koosolekuks seadis 50 sinodisaadikut sammud aga Laiuse põhikooli, kus 65 õpilast 16 õpetaja käe alla koolitarkust saamas on. Seda selgitas kooliuksel vastas olnud elupõline kooliõpetaja, Laiuse koguduse juhatuse esimees Epp Järv, kes möödunud aastal bioloogiaõpetaja ametist pensionile jäi. Tere ...

Inimeste meeled on ärksad

Ida-Harju praostkonna sinodisaadikuid võtsid Leesil vastu EELK aasta juhatuseesimeheks valitud Karli Lambot ja koguduse hooldajaõpetaja Jaanus Jalakas. Kui pärast jumalateenistust kirikust vastrenoveeritud Leesi rahvamajja siirduti, olid saadikuid tervitamas Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi ja Loksa linnapea Värner Lootsmann. Viimane oli kirikus saanud peapiiskopilt EELK tänukirja Loksa kiriku toetamise eest. 6700 elanikuga valla juht Urmas Kirtsi märkis head koostööd ...

Paigalseis on patt

Lääne-Harju praostkonna koguduste vaimulikud ja esindajad kogunesid iga-aastasele sinodile Järvakandi «nukukirikus», praostkonna noorimas ja väikseimas pühakojas. Sinodi avapalvusel teenis kaasa koguduse naisansambel. Oma kõnes tuletas peapiiskop Andres Põder kõigile meelde, et usuelu on rännak, kindla linna otsimine, ja paigalseis sellel teel on patt. Palvuse ja kohvipausi järel alanud sinodikoosolekul andsid koguduste vaimulikud ja saadikud ülevaate praostkonna elust. ...

Lääne praostkond toimib kui üks pere

Lääne praostkonna sinod kogunes Ridala koguduse majja, et kinnitada läinud aasta aruanne ja selle aasta eelarve, valida kirikukogu saadikud, kehtestada maksumäärad ja kõnelda kirikuelu probleemidest. «Lääne praostkond on aastaid olnud üks tublimaid Eestis,» hindas peapiiskop Andres Põder, kes kiitis praostkonna head meeskonnavaimu ja koostööd, ühiseid ettevõtmisi ja koolitusi. Ühised väljasõidud aitavad töötegijail üksteist paremini mõista ja toetada. «Üks pere, kes ...

Valimised Tallinna praostkonna esinduskogus

Tallinna praostkonna sinod toimus 4. aprillil. Jumalateenistus peeti Kaarli kirikus, teenisid koguduse õpetajad Jaak Aus ja Kaisa Kirikal. Kogudusemajas peetud sinodikoosoleku päevakorras olid lisaks ülevaadetele möödunud aasta tegemistest ja 2013. aasta eelarve kinnitamisele ka valimised. Koosolekut juhatas praost Jaan Tammsalu, abijuhataja oli abipraost Arho Tuhkru. Sinodil viibis ja esines tervitusega peapiiskop Andres Põder. Praost Tammsalu sõnul ei ole viimastel ...