Slava Ukraine
Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Teabepäev koguduste juhtidele ja diakooniatöötajatele

14.05.2014 | | Rubriik: Teated

EELK diakooniatalitus ja EKN Ühiskonnatöö Sihtasutus korraldavad 28. mail Tallinnas kirikute nõukogu saalis kell 11.30–16 teabepäeva Euroopa Liidu uuest finantsperioodist.
Oleme võtnud eesmärgiks aktiivsemate koguduste toetamise viisil, mis tagaks nende valmisoleku ESF-ist rahastatavate projektide käivitamiseks EL vahendite avanemisel.
Peaettekande teeb pikaajaline sotsiaalministeeriumi kantsler Marelle Erlenheim, andes ülevaate teenustest, mis haakuvad koguduste tööga, sh detailsemalt riigi sotsiaalhoolekande korraldusest (hetkeseis, strateegilised suunad, ülevaade rahastamise allikatest, nõuetest jms). Esile tuuakse asjaolud, mida peab kindlasti arvestama EL vahendite kasutamisega kaasnevalt ja mida saaks kogudused ettevalmistavate tegevustena juba praegu teha.  Peaettekandega luuakse ühtsem valmidus sotsiaalministeeriumi vastava valdkonna spetsialistide kuulamiseks ning arutelus osalemiseks.
Sotsiaalvaldkonna esindaja räägib meetmetest, milles on planeeritud avatud taotlusvoorud, samuti  programmilistest tegevustest, mis toetavad teenuseosutajate (sh koguduste) tegevusi. Tutvustatakse avatud taotlusvoorudega toetavaid tegevusi, aga ka seda, milliseid tööturuteenuseid saaks kogudused oma tegevuste arendamisel kasutada (näiteks palgatoetusega tööle rakendamine, tööpraktika jms) sõltumata struktuuritoetuste kasutamisest.
Teabepäeva eesmärk on anda kogudustele uueks perioodiks valmistumisel praktiline sisend. Edaspidi soovime aidata juba konkreetseid kogudusi või nende rühmi vastavalt nende poolt valitud teenustele.
Avo Üprus

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)