Esileht » Arvamused » Arvamus »

Tasakaalunärvi toetuseks

25.05.2010 | | Rubriik: Arvamus, Juhtkiri

Lendavast tuhast, uputustest, õlileketest kannatavas maailmas liituvad nii looduses omasoodu toimuvad kui ka inimtekkelised protsessid. Kohalikku tähelepanu köidavad Rahvaliitu ja roheliste erakonda iseloomustavad kähmlused. Kogu maailma rahutu elustiil ja kahjustatud vaimne tervis avaldavad kõigile märkamatut mõju. Minu põlvkonda kuuluv Mart Ummelas kirjutab, et kolmas vabariik võiks olla «selle kummalise olemisvormi nimi, kus mälu on peaaegu kustunud ja kus elatakse ühest (valimis)kampaaniast teiseni» (Maaleht 20.05.2010).
Mõne toodud näite taustal on oluline see, mida me teeme ning milleks kasutame oma jõu ja aja. Saame ise määrata, kui paljusid asju ajame rahus, ka siis, kui meile aina uusi teemasid peale surutakse. Sügavasse vette kukkudes ei pruugi tükk aega aru saada, kus on alumine ja kus ülemine pool. Kui see olukord vältab, siis pinnale ei jõuagi. Kui sõiduoskus maanteel on veel ebakindel, võib parempoolsest kraavist pääsemiseks näida kõige lihtsam järsu vasakpöörde tegemine…
Professor Evald Saag on öelnud, et vankrit ühest kraavist välja vedades ei pea just teise sisse sõitma. Seda tarkust on hea meeles pidada. Eesti kirikule praegu iseloomuliku keskmise ja mõõduka konservatiivsuse väärtus on selle suuna kaine arukus, loodetavasti ka jätkusuutlikkus. Et selle hoidmine ei ole lihtne, kuulub asja juurde. Sotsiaalsetes protsessides avaldub inimlik kiusatus vint üle keerata. Sellel on korraga erinevaid põhjusi, põhjendusi kui ka igasuguseid kolmandaid tegureid.
Looduslik vastandite koosmõju seadus tähendab aga seda, et kui ühes suunas vint üle keeratakse, astub esile vastasmõju, tehes sedasama. On loomulik, et Rootsi kiriku tegevus samasooliste partnerluse asjus kutsus esile rõhutatult konservatiivseid liine ning nüüd on mõlemad tendentsid ületanud oma riigi piirid ja eksportinud end ka mujale.
Läti kiriku juhtkonna viljeldud mõtteviisi ühekülgsusest tekkinud probleemid ei püsi enam peidus ja on ilmselt mõjutanud ka majandust. Ei või teada, kui äärmuslikult liberaalsete jõudude ilmnemist see mõju ja vastasmõju seaduse toime võib Lätis põhjustada. Kas veereb vanker varsti teise äärmusse ja mis oleks tulemus? Kui sünnivad uued probleemid, siis võetaks nendega tegelemiseks kulutatav energia jälle ülesehituse arvelt.
EELK on juba väljendanud oma selget seisukohta abielu traditsioonilise mõiste jäävuse osas ja osutanud, et homoseksuaalsed paarisuhted jäävad sellest väljapoole. Nimetan siis ka seda, et naiste töötamine vaimulikena on jääv nähtus. Kuna vaimulikus ametis töötamine tähendab eelkõige evangeeliumi kuulutamist ja sakramentide õiget toimetamist, siis on kõlblikkus, kompetentsus ja tahe seda ustavalt teha ametinõuete esmaseks kriteeriumiks.
Võrdumid Issanda viinamäest, külvajast, vilja mitte kandvast või kandvast puust kujundavad piibliteoloogia ühe juhtmõtte ning on nii üksikinimeste, rahvaste kui ka kiriku hindamise aluseks. Puud tuntakse viljast. Rakendades ühesuguseid standardeid kõikidele inimestele, saame objektiivse tulemuse. Igal üksikul juhul tuleb vaadata, missugused on ameti taotleja moraalsed, akadeemilised, sotsiaalsed, töömotivatsiooni jm iseloomustavad tegurid. Nagu sõjakäigul – kas selle mehe või naisega läheks luurele? Kas on kindel, et ta on ustav ja katab selga ning kannab pihtasaanu tule alt ära? Seesugune sõel jätab ühelt poolt kõrvale ning laseb teiselt poolt läbi nii mehi kui naisi, toimides nagu peegel. Kui kelle tahes mehe või naise poolt teenitavates kogudustes on töötulemused head ja vaimulike endi käitumine laitmatu, siis järelikult on evangeelium kuulutatud, sakramendid toimetatud, puu vilja kandnud ning olulised kriteeriumid täidetud.
Tasakaal on üks kunstidest. Püsti kõndijatele, vankrijuhtidele ja paadisõitjatele eriti oluline oskus. Kui kõik annavad oma panuse tunnetatud tasakaalu hoidmiseks, siis on see viimselt kõikide huvides.


Randar Tasmuth,
Usuteaduse Instituudi rektor

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)