Slava Ukraine

Tartu saab peagi veel ühe kiriku

06.01.2009 | | Rubriik: Määratlemata

Nõukogu liikmed on töötahet täis: Priit Kama (vasakult), Kaarel Sahk (juhatuse liige), Aare Anderson, Toomas Savi ja Margus Hanson. Foto: Sirje Semm

Aasta esimesel tööpäeval kogunes Tartu Maarja kiriku taastamiseks viis aastat tagasi loodud sihtasutuse  nõukogu koosolekule.
Eelmise aasta viimastel kuudel viidi lõpule see, mille poole aastaid on liigutud: maaülikooli kasutuses oleva võimla (tegelikult Maarja kiriku) kogudusele tagastamine. 16. detsembril vormistasid Tartu linna ja koguduse esindajad notari juures Pepleri tänava nurgal paikneva kirikuhoone kogudusele tasuta üleandmise dokumendid. Seetõttu peaks ka sihtasutuse nõukogul algama tööd täis päevad.
Nõukogu määras juhatuse uueks liikmeks Maarja koguduse liikme Kaarel Sahki, EMÜ maaehitusosakonna lektori, ehitus- ja kinnisvaraspetsialisti, kes oli aastail 1997–1999 abilinnapea ja seega tema enda sõnul otsuse tegemise juures, millega 1997. a jäeti Maarja kirik kogudusele tagastamata. Nüüd peab ta oma kohuseks kirik üles ehitada.
Nõukogu koosolekul arutati ehituseks raha leidmise võimalusi, tegevuskava, kiriku taastamisjärgset ruumilahendust, uute inimeste kaasamist nõukogu töösse.
Euroopa poliitilise kogemusega Toomas Savi andis kasulikke nõuandeid, kust ja kuidas hankida raha. Nõukogu esimees Ilmar Tops rõhutas igaühe isikliku panuse olulisust kiriku ülesehitamisel, et omafinantseeringu osa kujuneks arvestatavaks. Ehitusfirma hinnangul tuleks objekti maksumuseks 80–100 miljonit Eesti krooni. Nõukogu valis finantsküsimustega tegelema Margus Hansoni, Tartu abilinnapea.
Praost Joel Luhamets, kes Pauluse kiriku ümberehitamisega sammukese võrra samalaadsete töödega ees on, sai samuti tegevuse kavandamiseks kasulikke nõuandeid jagada.
Tartu linna arengukavas aastani 2013 on nimetatud küll Pauluse ja Jaani, aga mitte Maarja kirikut. Kui juhatus saab täpsema tegevuskava kokku ja detailplaneering tehtud, on sellega tarvis linnavolinike ette minna. Maarja kirik on olnud vana kihelkonnakirik, seepärast on ootuspärane, et selle taastamisse on kaasatud ka Luunja ja Ülenurme vald.
Kiriku kõrvalhoone on plaanis lammutada ja selle asukohale tulevikus linna lasteaed ehitada. Nõukogu tuleb taas kokku märtsikuus. Jaanuari lõpuni saab teha ettepanekuid koguduse poolt välja pakutud ruumiprogrammi. Annetusi Maarja kiriku taastamiseks oodatakse Tartu Maarja Kiriku SA arvele 221021269201.

Sirje Semm

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)