Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Tartu Peetri koguduse elu on raamatusse valatud

20.06.2012 | | Rubriik: Kirikuelu

 Kogudus on andnud välja juba teise aastaraamatu.

Tartu Peetri koguduses on kaks viimast aastat õige tegusad olnud. Ilmselt selleks, et kõik tehtu meeles seisaks, ongi kahel järjestikusel aastal välja antud raamat koguduse elust. Esimene neist «Tartu Peetri kirik. A.D. 2010» on 136-leheküljeline ja teine, «Tartu Peetri kirik. A.D. 2011» tükk maad mahukam – 339 lehekülge. Mõlema trükise väikest tiraaži arvestades on need kindlasti juba tänaseks rariteediks muutunud. Sel aastal ilmunud kogumikku trükiti ainult 47 eksemplari!
Koguduse õpetaja Ants Tooming kirjutab viimases aastaraamatus: «Ajajõgi voolab üha. Ühe päeva sündmusi ei suuda sama päeva õhtul enam üksikasjadeni kirjeldada.» Kui aga ühe koguduse igapäevane elu on üles tähendatud, siis on lihtne sealt sedagi näiteks järele vaadata, mis päeval ja kuidas sai otsustatud, et tornikiiver kaetakse vask-, aga mitte tsinkplekiga.
Aastaraamatus on kõigepealt õpetaja sõnaline aruanne, kus ta nimetab 2011. aastat torni ehitamise aastaks, muusikatöö aruanne, ristimunast leitud ürikute kirjeldused, rohkelt pildimaterjali koguduse töötegijaist ja vabatahtlikest abilistest, ametitalitustest. Pilguheidu minevikku aitavad aastaraamatus teha õpetaja Jaan Muru mälestused ning organist-koorijuht Erna Säägi, kes oli kogudusega seotud aastail 1971–1997. Meenutatakse õpetaja Jaan Treumanni, kes oli enne II maailmasõda koguduse teenistuses. Nimetatud on Tartu Peetri kiriku kirikuvanemad läbi aegade ning toodud 2011. aastal ristitud 95 inimese nimed.
Ants Tooming on teinud tänuväärset tööd olemasolevate ajalooliste materjalide süstematiseerimisel ja avalikustamisel ning ka publitseerimisel. Kui kellelgi raamatu vastu huvi, siis saab õpetaja Toominga sõnul seda minna koguduse raamatukokku lugema.
Eesti Kirik

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)