Esileht » Uudis » Esileht »

Tartu Maarja kiriku tagasisaamislootused taas suured

25.03.2008 | | Rubriik: Esileht

Aasta pärast võib Tartu Maarja kogudus tagasi saada oma kiriku, sest märtsi algul hakati ehitama Eesti Maaülikooli spordihoonet.

Maarja kirik sai pommitabamuse 1941. aasta suvel. Fotol kirik enne hävimist. Foto raamatust «Kodutu kogudus»
10. märtsil kirjutasid maaülikooli rektor Mait Klaassen ja AS YIT Ehituse juhatuse esimees Priit Sauk alla maaülikooli spordihoone ehituslepingule. Lepingus määratakse ehitusajaks 365 päeva, seega peaks 86 miljonit maksev ehitis maaülikooli peahoone kõrval Tartus Kreutzwaldi tänaval valmis olema järgmise aasta märtsis. Senise spordihoone, endise Maarja kiriku Pepleri tänaval on maaülikool seeläbi valmis Maarja kogudusele üle andma. Mait Klaassen on öelnud Tartu Postimehele, et üleandmisprotsessi alustatakse peagi ning «kogu Eesti iseseisvusaja kestnud probleem saab lahenduse».
Maarja kirik, mis süttis 1941. aastal taganevate Vene vägede süütepommist, seisis sõjajärgseil aastail varemeis, kuni 1961. aastal ehitati ümber võimlaks, mille kõrvale rajati ka juurdeehitis. Maarja kogudus, mis vahepeal koguni likvideeriti, taastati pärast II maailmasõda Peetri koguduse pihtkonnana.
1991. aastal alustati võõrandatud hoonete tagastamisprotsessi, kuid kirikut kogudusele  tagasi ei antud. Eksperdid, kes ehitist hinnanud, on ka märkinud, et see pole säilinud vajalikus ulatuses, mis õigustaks tagastamise endisele omanikule. Maaülikool omakorda polnud nõus loobuma võimlast enne, kui on olemas uus spordihoone.
2003. aastal asutati Maarja kiriku sihtasutus, mille eesmärgiks on kiriku taastamine. 2005. aastal võõrandati endine kirikuhoone Tartu linnale, kes jagas kinnistu kaheks, millest üks osa on kunagine pühakoda, teine nõukogude ajal rajatud kõrvalhoone. Varasemate plaanide kohaselt on linnal plaanis juurdeehitusse teha lasteaed, kirikuhoone aga tagastada Maarja kogudusele, kui asjaolud seda lubavad.
Maarja koguduse õpetaja Peeter Paenurme sõnul seisab ees taas suurem asjaajamine: «Esmalt tahame juriidiliselt taastada omanikustaatuse,» ütles Paenurm Eesti Kirikule. Kohtumisel maaülikooli rektoriga tekkis lootus, et edaspidi siiski hakatakse kirkusse puutuvat arutama kiriku esindajate juuresolekul, seni on Tartu linnavalitsuse nõupidamistel osalenud vaid hoone praegune haldaja.
Õpetajat kurvastab hoone vilets seisukord, sest senine omanik pole suuri hooldus- ja korrastustöid teinud. Sihtasutus on aga töötanud välja ideekavandid, mida tulevases pühakojas näha soovitakse. Maaülikool omalt poolt võimaldab kogudusel hoonet vajadusel siiski kasutada. Eeloleval pühapäeval, 30. märtsil peetakse «kirik-spordisaalis» järjekordne jumalateenistus.

 

Lea Jürgenstein

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)