Slava Ukraine

Tartu Maarja kirik tagastatakse kogudusele

19.11.2008 | | Rubriik: Määratlemata

Tartu Maarja koguduse aastaid kestnud probleem võib saada homme lahenduse – linnavolikogule on esitatud eelnõu, mille järgi linn võõrandab kogudusele tasuta linna omandis oleva ajaloolise kirikuhoone.

28. detsembril 2005 sõlmiti Eesti Maaülikooli ja Tartu linna vahel ühiste kavatsuste protokoll, millega linn ja maaülikool väljendasid soovi kogudusehoone õigusjärgsele omanikule tagastada.
Pepleri tänaval asuva Maarja kiriku krundi, millel on viimased 47 aastat olnud sõjas purustatud kirikule juurde ehitatud spordihoone, loovutas maaülikool linnale 13. oktoobril 2008. Homme linnavolikogus arutlusele tuleva eelnõu kohaselt annab Tartu linn kinnistu Tartu Maarja kogudusele tingimusel, et taastatakse pühakoda. 1961. aastal rajatud juurdeehitis aga lammutatakse ning selle asemele soovib linn ehitada lasteaia.
Võimlast saab taas kirik
Kiriku tagastamise küsimusega on tegeldud väga pikka aega. 1991. aastal esitas kogudus taotluse kiriku tagasisaamiseks. Neli aastat hiljem tuli otsus kirikut mitte tagastada. 2003. a asutatud Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus alustas tegevust vahendite kogumiseks oma pühakoja ülesehitamiseks. Seega sai kiriku tagastamise protsess uue hoo.
«Et hoone tagastamine omandireformi seaduse järgi osutus komplitseerituks, otsisid osapooled teisi võimalusi maja tagasi andmiseks kogudusele,» selgitas koguduse õpetaja Peeter Paenurm. «Volikogu ette mineva otsuse eelnõuni on käidud pikk kokkusaamiste, kokkulepete, lepingute, maaülikoolile võimla ehitamiseks raha eraldamise protsess.»
Praegu saab Paenurme sõnul vaid heameelt tunda, et Tartu linn on väljendanud soovi kirik üles ehitada ning sisuliselt hakatakse täitma linna tellimust. «Tagastamise otsuse eelnõus on tingimus, et kogudus taastab kirikuhoone. See, et üks riiklik asutus nõnda selgelt deklareerib kiriku vajalikkust, on pretsedent. On väga rõõmustav, et linnavalitsus on kümne aastaga jõudnud äratundmisele, et Tartu vajab veel ühte kirikut ning see on just Maarja kirik.»
Sõjast räsitud pühakoda
Kui seni on sihtasutus tegelnud peamiselt kiriku tagastamisega, siis nüüd saab asuda pühakoja taasehitamise juurde. «Kiriku juriidilise omanikuna on meil suuremad võimalused. Näiteks saame lisada Tartu Maar­ja kiriku riiklikku pühakodade programmi, seni me seda teha ei saanud. Kuigi jah, võrreldes teiste kogudustega, peame alustama nullist,» märkis Paenurm.
Tartu Maarja kogudus, kellele Pepleri tänaval asuv enam kui 7000ruutmeetrine krunt õigusjärgselt kuulub, on üks Eesti vanimaid kogudusi, kelle tegevuse algus on dokumenteeritud 1224. aasta augustist. Sellest on välja kasvanud ka Tartu Peetri ja Pauluse kogudus.
Kiriku tagasisaamise lugu on olnud pikk ning praegu on Pepleri ja Kuperjanovi tänava nurgale jäävas majas raske ära tunda endist suursugust pühakoda. Tartu Maarja kirik valmis 1842. aastal G. F. Geisti projekti järgi. 1941. aasta juulis sai kirikuhoone mürsutabamuse ja põles.
Okupatsioonivõimud ei lasknud pühakoda taastada ja 1961. aastal ehitati Maarja kiriku müüride vahele Eesti Põllumajandus­akadeemia võimla, torn lammutati.

Merje Talvik

 • 1991 – kogudus esitas taotluse kiriku tagasisaamiseks.
  1994 – Tartu linnavalitsuse komisjon tunnistas koguduse kirikuhoone osas omandireformi õigustatud subjektiks.
  Linn tellis kiriku ekspertiisi.
  1995 – linn otsustas kirikut mitte tagastada.
  Kogudus protestis otsuse.
  2003 – uus ekspertiis tõestas, et kirikuhoone on tagastamise jaoks piisavalt säilinud.
  Asutati Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus.
  2005 –  sõlmiti EMÜ ja Tartu linna ühiste huvide protokoll.
  2008 – EMÜ loovutas hoone linnale.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)