Esileht » Elu ja Inimesed » Persoon kaasajast »

Tarmo Kulmar, maailmakodanik Tartus

24.08.2010 | | Rubriik: Persoon kaasajast

 Vaimuliku ordinatsiooniga võrdleva usuteaduse professor Tarmo Kulmar (fotol) tähistas reedel, 13. augustil oma 60. sünnipäeva.
Mitmekordse humanitaarharidusega mees, kes kopsakast kogemustepagasist hoolimata on valmis uuteks väljakutseteks, ei väsi laialdastele erialateadmistele vaatamata lisa­informatsiooni hankimiseks vaimset tööd tegemast ja tõelise teadlasena ei pelga püstitada hulljulgeid hüpoteese, unustamata neid samas üle kontrollida ning vajadusel ümber hinnata. Aga eelkõige on ta särav isiksus ning meeldiv kaaslane, kes on oodatud igas seltskonnas.
Tema õppejõutalent on üliõpilaste seas kõrges hinnas ning on teada, et nii mõnedki Tartu Härma gümnaasiumi abituriendid on valinud edasiõppimiseks teoloogia, sest sedavõrd imponeeriv on olnud dr Kuldmari usundiõpetuse koolitunnid.
Hinnatud sõprade keskel
«Tarmo Kulmarit iseloomustab lai silmaring, ajaloolase ja psühholoogi haridus annab võimalusi asju vaadelda mitmest positsioonist. Ka uuri­misteemad on hinge käsitlusest Ameerika Kolumbuse-eelsete kultuuride uuri­miseni välja. Oskust näha teisi kultuure ja religioone süsteemselt, neid hinnata ja neisse aupaklikult suhtuda, seda on Kulmar suutnud anda edasi oma õpilastele,» iseloomustab oma sõpra ja kolleegi usuteaduskonna vilistlane õp Arho Tuhkru. «Need iseloomujooned avalduvad nii igapäevaelus kui töös, aga eriti kaugetel rännakutel Indias, Lõuna- ja Põhja-Ameerikas, rääkimata vanast Euroopast Kreeka ja Egiptuse kultuuri ja ajalooni välja,» lisab ta.
Akadeemiliselt kuulub Tarmo Kulmar üliõpilaskorporatsiooni Sakala. On üdini kulmarlik särada seal, kus vastuvõtt soosiv. Korporantlikust taustast sai alguse ka Tartu Ülikooli-Jaani koguduse juhatuse esimehe Juhani Jaegeri tutvus teoloogiaprofessoriga: «Tarmo Kulmar – vil! Kulmar – äratas oma erudeerituse ja mõjusa esinemismaneeriga tähelepanu kohe, kui liitusin 1994. a sügisel korporatsiooniga Sakala.
Hinnatud venna ja aatekaaslasena on tal oluline roll korporatsiooniliikmete vaimsuse edendajana, aga ka hingekarjasena. 200 meest laulmas Tartu Jaani kiriku müüride vahel korp! Sakala 100. aastapäeva tänujumalateenistusel, see oli elamus, mis oleks eeskujuks kogu EELK-le. Teenis vil! Kulmar. Ja olen kindel, et ka Jumal oli kohal, nagu ta on lubanud Mt 18:20.»
Tutvus, mis viis «kaevikust» kantslisse
«Tunnen Tarmot 1988. aasta suvest, mil olin õpilasmalevlasena Lehmjas arheoloogilistel kaevamistel ja Tarmo oli üks komandöridest. Meelde on jäänud tema korraldatud ja juhitud ekskursioonid mööda Eestimaad, kui alati käidi ka kirikutes. 1988. aasta suvi oli sinimustvalge, Tarmo oli kindlasti üks nendest, kes tegi rahvusvärvid ka meie malevasuve lahutamatuks osaks.
Aastate jooksul on meid ühendavaid sündmusi ja tegevusi lisandunud: TÜ usuteaduskond, korporatsioonide tegevus ning vaimuliku ordinatsioon 2004. aastal Tallinna toomkirikus. Olen rõõmus, et tunnen nii värvikat ja mitmekülgset inimest,» räägib usuteaduskonna vilistlane õp Kerstin Kask.
Tarmo Kulmar on sündinud 1950. aastal Rakveres. Lõpetas 1975. aastal Tartu ülikooli ajaloo eriala arheoloogina ja 1991. aastal psühholoogia eriala ning kaitses magistritöö folkloristika alal. Tartu ülikooli taasavatud usuteaduskonnas oli ta esimene doktorant, kaitstes väitekirja «Eesti muinasusundi vanima kihistuse väe-, jumala- ja hingekujutluste teoloogia» ning omandas 1994. aastal teoloogiadoktori kraadi. Alates 1997. aastast on ülikooli võrdleva usuteaduse professor, aastatel 1998–2001 oli usuteaduskonna dekaan.
Tarmo Kulmar on Valgetähe teenetemärgi IV klassi kavaler, tegevuse eest Kaitseliidu Tartu maleva akadeemilises malevkonnas on talle omistatud Kaitseliidu teenetemedali Pro Patria III järk.
Liina Raudvassar  

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)