Esileht » Online » Online artiklid »

Tänati ideekonkursil Teeme koos 2011 osalejaid

01.09.2011 | | Rubriik: Online artiklid

Esmaspäeval, 29. augustil tänati ja tunnustati ideekonkursil TEEME KOOS osalejaid. Projekti eesmärk on leida elujõulisi ideid, et taas tööellu tuua töö kaotanud inimesi sobiliku ettevõtluse vormi kaudu EELK koguduste juures. Projekti raames viiakse läbi vajalikud koolitused. Samalaadne konkurss toimus ka eelmisel aastal.

Konkursile esitatud töödest valiti välja 10, nendest kolm tunnistati peapreemia ja üks eripreemia vääriliseks.

Peareemiad:
Aune Markile  hästi läbimõeldud ja teostatava idee eest kohaliku kogukonnakeskuse rajamiseks ning Vaida palvemaja taastamiseks.
Aivar Tähnasele  kolme diakoonilise iseloomuga ja teostatava idee ühendamise eest vähekindlustatud või erivajadustega inimeste hoolekande arendamiseks ning Peravalla palvemaja taastamiseks.
Tallinna Toomkogudusele suurima sotsiaalse mõjuga projekti eest Toomkooli taastamiseks.

Eripreemia:
Jaanus Kangurile diakoonia- ja ühiskonnatöö talituse tegevuskava ja põhimõtetega kooskõlas järjekindlalt arendatud silmapaistva ja suurt ühiskonna väärtushinnanguid kujundava idee eest  õigusrikkumisi ja väärtegusid toime pannud inimeste ja kuriteoohvrite lepitamise teenuse väljatöötamine ja rakendamine koguduste, kohalike omavalitsuste ja õiguskaitseorganite koostöös.

Ära märgiti ka teised väga tublid tööd: Elve Benderi projekt tundliku, valdkondlikke vajadusi arvestava ja tulemuse saavutanud projektiga, Kerstin Kase töö tõsteti esile väga hea vormistamise poolest, samuti Juune Holvanduse, Marko Kalduri, Simmo Keremi ja Tiit Alte ning Tauno Toompuu projektid.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)