Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Takistuste kiuste

03.09.2003 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Piiblijutustus Saulusest Damaskuse teel tuletab meelde, kuidas Saulus kohtus Jeesusega ja temast sai Paulus. Kuid sündmus ise puudutas paljusid. See oli aeg, kus esimesed kristlased kannatasid tagakiusu all. Ka Saulus oli endale võtnud ülesandeks vangistada kristlased ja tuua kohtu ette. Kuid vaatamata tagakiusule kristlaste hulk suurenes ja rajati uusi kogudusi. Oli alanud evangeeliumi levitamise ajastu.
Sajandite jooksul muutus Euroopa evangeeliumi mõjul kristlikuks. Evangeelium levis kõikidele mandritele. Jumalasõna tõlkimine paljude rahvaste keelde andis võimaluse kohtuda Kristusega, kes kõnetas neid emakeeles. Iga rahva hulgas on Saulusi, kes kohtunud Issandaga, on muutunud Pauluseks.
Lähiminevikust võime meenutada, kuidas ühiskonnas valitsev ideoloogia õpetas, et religioon on oopium rahvale. Tehti kõik selleks, et inimesed kaotaksid usu evangeeliumisse. Kirikud suleti ja paljud kristlased kannatasid tagakiusu all. Igal võimalikul viisil tehti takistusi kuulutada evangeeliumi.
Riigivõim püüdis teha kõik, et inimesed loobuksid uskumast evangeeliumi. Loodeti, et varsti ei ole ühel kuuendikul planeedist enam ühtegi Jumalasse uskujat ja kirikud võib ümber ehitada muuseumideks, kontserdi- ja spordisaalideks. Kuid ateistlik ideoloogia ei suutnud evangeeliumi levikut peatada. Täna on see minevik.
Eestimaal ei suleta kirikuid ega panda evangeeliumisse uskujaid vangi ega saadeta asumisele. Igaüks võib muretseda endale Piibli. Paljudes kodudes on mitu Piiblit, piibliosi ja mitmesugust vaimulikku kirjandust. Jumal on andnud meile võimaluse kogeda Tema õnnistust.
Paljudel inimestel maailmas ei ole sellist võimalust. Kohtumine evangeeliumiga on piiratud kas selle tõttu, et seda ei ole emakeelde tõlgitud või tehakse takistusi Piibli omamiseks – nii mõnelgi maal on see kuritegu ja kirikusse kuulumine karistatav.
Mõeldes veelkord Sauluse loole, olgem tänulikud selle eest, mida Jumal on meile andnud ja palvetagem nende eest, kes täna maailma erinevates paikades kannatavad evangeeliumi pärast.
Jaan Bärenson

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)