Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Täiendusõppeprogramm õpetajatele

04.01.2012 | | Rubriik: Teated

Usuteaduse instituut ja Tartu ülikool korraldavad õpetajatele täiendusõppeprogrammi «Usundiõpetuse ainekava – paberilt ellu!».
Programmi eesmärgiks on luua eeldus usundiõpetuse õpetaja ainealase pädevuse arendamiseks ning põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava kasutuselevõtuks. Käsitletakse religiooniga seonduvate teemade õpetamist peamiselt usundiõpetuses, kuid ka kirjanduse, ajaloo, ühiskonna-, muusika- ja kunstiõpetuse raames. Programmi maht on 80 tundi, kontaktõpet on sellest 60 tundi. Lisaks tutvutakse Eestis enamlevinud religioonide esindajate ja pühakodadega. Lektorid on UI ja TÜ õppejõud.
Õpe toimub 5.–6. jaanuar, 17.–18. veebruar, 23.–24. märts, 20.–21. aprill Tallinnas Pühavaimu 6. Registreeruda hiljemalt 3. jaanuariks. Osalemine on õpetajatele tasuta.
Info ja registreerimine tel 553 0399 (Kerstin Kask) või kerstin.kask@eelk.ee

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)