Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Suhtumisest vabamüürlusse ja vabamüürlastesse

27.03.2013 | | Rubriik: Kirikuelu

19. märtsil kogunenud piiskopliku nõukogu koosolekul tõdeti, et vabamüürlaste ridadesse kuulumine on tõsine küsimus.

Kannatusaja algul kirikus käivitunud arutelu vabamüürluse üle võeti arutada ka piiskoplikus nõukogus. Lisaks 30 allkirjaga kirjale, milles nõuti vaimulike vabamüürlikku organisatsiooni kuulumise keelustamist (vaata EK 27.02), laekus piiskoplikule nõukogule 41 allkirjaga kiri, milles leitakse et «vabamüürlusesse kuulumise keelustamine ei ole põhjendatud» (vaata lõpus).
Et vaimulikele anti võimalus enne koosolekut oma arvamuse avaldamiseks, laekus Arho Tuhkru sõnul kirikuvalitsusse enam kui poolsada kirja, kus on nii keelustamist kui ka lubamist toetavaid seisukohti. Ühes kirjas, mis peab valeks vabatahtlikku organisatsiooni kuulumise keelustamist, tuuakse kõrvale näide mitme keelustamispöördumisele oma allkirja andnud vaimuliku kuulumisest parteidesse ja tehakse piiskoplikule nõukogule ettepanek «käsitleda vaimulike poliitilistesse parteidesse kuulumise küsimust ning keelata vaimulike kuulumine poliitilistesse parteidesse».
Nõukogu tõdes, et vabamüürlaste ridadesse kuulumine on tõsine küsimus, mida tuleb põhjalikuma vastuse saamiseks analüüsida laiemalt, ning on ühtlasi ka pastoraalse nõustamise teema. EELK õpetuskomisjonile tehti ülesandeks töötada välja hinnang «vaimulike üheaegsele kuulumisele Eesti Evangeelsesse Luterlikku Kirikusse ning vabamüürlusesse Eestis». Samaaegselt tuleb alustada vaimulike eetikakoodeksi ettevalmistamist.
EELK õpetuskomisjoni liikmed on peapiiskop Andres Põder, piiskop Einar Soone, dr Arne Hiob, dr Tõnis Nõmmik, dr Ove Sander, dr Kaido Soom ja dr Randar Tasmuth.
Piiskopliku nõukogu koosolekul anti heakskiit Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ühisavaldusele «Euharistia ja jumalateenistus». Tegemist on ajaloolise dialoogiga kahe kiriku vahel ning dokumendis rõhutatakse Kiriku jumalateenistuse olulisust inimese elus ning euharistia ehk armulaua kohta ja tähendust selles.
Jutlustajate ettevalmistamisest ja litsentseerimisest tegi ettekande assessor Gustav Piir. Tõdeti, et on vaja rohkem kaasata inimesi jumalasõna kuulutamise töösse. Nõukogu liikmetele andis rektor Ove Sander informatsiooni Eesti Metodisti Kiriku teoloogilise seminari võimaliku ühinemise kohta EELK usuteaduse instituudiga.
Sirje Semm

Kõrgesti austatud peapiiskopile, kõrgesti austatud piiskoplikule nõukogule
Jagades seisukohti, mida on viimastel nädalatel avaldatud ajalehtedes Eesti Kirik (U. Arumäe, T. Toompuu, U. Viilma jt) ja www.kjt.ee (Th-A. Põder), leiame, et vabamüürlusesse kuulumise keelustamine ei ole põhjendatud.
Pöördumise allkirjastanud:
1. Valdo Lust, kaplan, õp
2. Peeter Kaldur, praost
3. Anna-Liisa Vaher, kaplan, õp
4. Tiiu Hermat, õp
5. Avo Kiir, õp
6. Margit Nirgi, õp
7. Urmas Petti, õp, dr. theol.
8. Anne Kull, prof, dr. theol.
9. Tarmo Kulmar, õp, dr. theol.
10. Urmas Nõmmik, dr. theol.
11. Kaido Soom, õp, dr. theol.
12. Priit Rohtmets, dr. theol.
13. Johann-Christian Põder, peakaplan, õp, dr. theol.
14. Allan Kährik, õp
15. Katrin Keso-Vares, diakon
16. Margit Lail, õp
17. Tanel Ots, õp
18. Triin Käpp, õp
19. Thomas-Andreas Põder, õp
20. Reet Eru, õp
21. Tiina Janno, õp
22. Meelis-Lauri Erikson, õp
23. Hedi Vilumaa, õp
24. Tõnis Tamm, diakon
25. Annika Laats, abipraost
26. Hermann Kalmus, diakon
27. Merike Kütt, kaplan, õp
28. Urmas Karileet, diakon
29. Anne Burghardt, õp
30. Tauno Toompuu, abipraosti kt
31. Imbi Arro, diakon
32. Kerstin Kask, õp
33. Eha Kraft, õp
34. Andres Mäevere, õp
35. Lea Heinaste, õp
36. Urmas Viilma, kantsler, õp
37. Kristel Engman, õp
38. Matthias Burghardt, õp
39. Kadri Elisabeth Põder, konsistooriumi välissuhete referent
40. Kristi Sääsk, õp
41. Lauri Kurvits, diakon
18. märtsil 2013

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)