Slava Ukraine
Esileht » Arvamused » Arvamus »

Südameusust, internetist, ligimesearmastusest ja julgusest

23.03.2007 | | Rubriik: Arvamus

14. märtsi Eesti Kirikus ilmus artikkel pastoraalseminari lõpetanud diakonitest, kellest kaks juba ordineeriti ja ülejäänud valmistuvad vastu võtma preestriordinatsiooni.

On tore, et ajalehe võrguväljaandes on võimalik artikleid kommenteerida, ent paraku ei erine Eesti Kiriku artiklite kommentaarid kuigivõrd teiste internetilehtede omadest.

Ei ole midagi kurvemat, kui lugeda kristlikult veebilehelt kristlaste (või ennast kristlasteks pidavate inimeste) kirjutatud ilkuvaid ja kaasinimesi mõnitavaid anonüümseid keeleteritusi. Ja kui siis keegi tahab oma kommentaariga õhkkonda tasakaalustada ning arutelu konstruktiivsusele suunata, teevad «vennad-õed» talle endale uut ja vana.

Kirjutasin minagi ühe kommentaari, milles kutsusin üles mitte üksteise kallal aasima ega vaidlema kõrvaliste asjade üle (nagu näiteks erinevad ametinimetused, olgu preester või õpetaja), vaid keskenduma sellele, mis on tõeliselt oluline ja mida meie kirik ning inimesed vajavad. Ja mis ma sain vastuseks?

Tsiteerin: «Preester Auksmann tunneb end lihtsalt puudutatuna, et kirikurahvas ei taha preestreid, preesterdamist, veriseid ohvrinuge ega härgade ja kitsede verd, vaid tahab südameusku ja puhast evangeelset õpetust.» Niimoodi kirjutab keegi, kes on võtnud endale pseudonüümiks Pontifex Maximus.

See inimene ilmselt ei tea, mida see nimi tähendab. Pontifex on eesti keeles sillaehitaja. Kahjuks ei meenuta tema kommentaar sugugi silla ehitamist, vaid pigem lammutamist. Küllap see tubli «vend või õde Kristuses» tundis pärast oma kommentaari avaldamist endas uhkust selle üle, kui hästi ta sai minutaolise «valeusulise» paika panna …

Minul aga on sellest inimesest kahju, sest ta on hullemas olukorras kui ükskõik missugune valeusuline: ta on omaenda uhkuse vangis, pimestatud vaimulikust kõrkusest ja aheldatud armastusetusse. Veelgi enam, ta on arg, tal ei ole julgust esineda oma tegeliku nime all, ja seega ei saa tal olla osa Jumala riigis, nagu seisab Ilmutuseraamatus (Ilm 21:8).

Ma ei taha süveneda selle kommentaari sisusse, kuna mulle tundub, et selle taga olev inimene ei tea midagi ei Kristuse preestriametist (mille kohta võime väga ülevaid sõnu lugeda näiteks Kirjast heebrealastele), ei tõelisest südameusust ega puhtast evangeeliumist.

Ma lihtsalt loodan, et palve tema ja kõigi teiste eest, kes naudivad anonüümsete solvangute paiskamist internetilehtedele, kannab vilja ja Jumal aitab neil pöörduda ning meelt parandada.

Kutsun kõiki Eesti Kiriku lugejaid, ka neid, kellel ei ole ligipääsu internetile, taoliste inimeste eest palvetama.

Enn Auksmann, Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja

4 Kommentaari artiklile “Südameusust, internetist, ligimesearmastusest ja julgusest”

 1. Külaline says:

  Kõnnib misjonär mööda savanni ja kohtab lõvi.
  Misjonär: Sisenda, Issand, talle kristlikke mõtteid.
  Lõvi: Õnnista toitu, mida peagi sööma asun. :)

 2. Külaline says:

  Vooda’ Pikne vooda’

  Härjä atami’ anniss
  katõ sarvõga
  nel’lä sõraga
  künni peräst
  külvi peräst

  Kae’ Pikne
  kuimuidu sinnu kaibass maa,
  lahki kujunu’
  kalõss tõmmanu’
  taa maa kos kõik künd kal’g
  taa maa kos kõik külv korõhtanu’
  mii maa

  Aa’ Pikne
  üt’s väiku tsäkärki’ taiva
  üt’s pilvepoigki’
  meil olõss no’ loodust sõs
  üles kaiõn
  et vas’t nakass no’ nur’utama umõtõ
  mii maa pääl

  Vooda’ Pikne vooda’

  Härjä atami’ anniss
  kõrgõ sälägä
  laja rinnaga

  Olõ õi sa’ tõist säänest saanu’

  Vooda’ Pikne vooda’
  künni peräst
  külvi peräst

  Olõ õi sa’ Pikne
  joht halv ollu’ varõmp
  hää olõt õks ollu’
  meile ja maalõ
  olõ õi meil kahju
  häräst sinulõ
  kui’ sa’ õnnõ’ kaet ja’ kullõt
  mii palvit

  Vooda’ Pikne vooda

  Härjä atami’ anniss

  Vooda’ Pikne vooda

  Tulõ’ joba kavvõlt tün’nen
  tõrahtõn
  üt’s kõrd

  Tulõ’ joba kavvõlt tün’nen
  Tõrahtõn
  tõnõ kõrd

  Tulõ’ tsilk tsilk
  tsilk tsilk tsilk tsilk
  Mürdsähtä’ sõs
  õkva kõrva veeren
  mürdsähtä’
  niida et kõik hirmsalõ ehmätäse
  mustast käest musta assa’
  maaha satasõ

  Ja puhas süä sehen naarass
  ku’ vällän
  suur vesi
  kur’ahtass
  taivast
  äkki
  ala

  Vooda’ Pikne vooda’

  Kas mii’ sõs pal’lu nõvvami’
  väiku maa
  väiku nurmõ

  Sata’ Pikne sata’

  Sata’ Pikne niida et külänt saass
  meile ja maalõ

  Vooda’ Pikne vooda’

  Nurmõ ütlevä’ tennu’
  ku’ mõõt täüs
  Tõuka’ sõs muialõ musta’ pilve
  suurõ soo pääle
  korgõ konnu pääle
  laja laanõ pääle

  Soo mõõt on suurõmp
  konnu mõõt on korgõmp
  laanõ mõõt on lajemp

  Simatsõ’ ilma’
  mesitse’ hohu’
  meile kündjile külvjile põimjile

  Hää Pikne
  pühä Pikne
  hoia’ mii nurmõ
  anna’ mii rüäle
  hää’ olõ’ ala’
  hää’ pää’ otsa
  hää’ terä’ sisse

  Vooda’ Pikne vooda

  Härjä atami’ anniss
  valgõ lauk otsa iin
  suur must hand takan

 3. Külaline says:

  Jah tõesti – preesterlus on puhas paganlus. Kristuse kirikus ei tohiks sellel olla kohta.

 4. Külaline says:

  jah, tõesti, terve Vana ja Uus Testament on täis paganlust, nii et neil ei tohiks olla kohta Kristuse kirikus …

  hämmastav, kui rumalad on mõned \”kirikuinimesed\” …

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)