Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Stabiilsus kannab vilja

11.06.2014 | | Rubriik: Uudised

Roosa Jakobi kogudusel oli au võõrustada Võru praostkonna sinodisaadikuid ning külalisi pealinnast, peapiiskop Andres Põderit ja usuteaduse instituudi rektorit Ove Sandrit.

«Kvoorum on koos ja otsustusvõimeline,» teatas praost Urmas Nagel Võru praostkonna sinodikoosolekut avades ja täpsustas, et 11 koguduse esindajateks valitud 33 sinodiliikmest on koosolekule jõudnud 27 saadikut. Tavaks kujunenud korra järgi olid koosolekule palutud ka erinevate töövaldkondade sekretärid.

Arvnäitajad kasvutendentsis
Praosti aruandes toonitas Urmas Nagel möödunud tegevusaastat silmas pidades, et rõõmustav kaalub nukrust valmistava üles: «Peaaegu kõigis valdkondades on arvnäitajad ülemullusest paremad.» Kui 2012. aastal oli liikmesannetajaid 3116, siis aruandeaastal juba 3186, seega 70 inimest rohkem. Liikmete arv kasvas Vastseliinas, Urvastes, Põlvas ja Pindis, aga ka teistes kogudustes ei ole täheldada vähenemist.
Terve praostkonna peale loetakse hingi kokku 16 279. «Arvud on päris kenad aga ei selgita veel kõike,» toonitas praost, lisades, et kui ligi 50 000 inimest on aruandeaastal kirikut vajanud, siis paneb see vaimulikele ja koguduste töötegijatele suure vastutuse.
Jõudes jutuga kvaliteedi ja kvantiteedi juurde, rõhutas aruandja vajadust vaimulike pideva enesetäiendamise järele. Soovimata vaimuliku eeskuju mõju ületähtsustada, ei lase sõnade ja tegude lahknevus praosti hinnangul sõnumil jõuliselt kõlada.

Kiriku muutunud seltskonnast
Praost Nageli sõnul on kirikus domineerimas põlvkond, kel usualane haritus tihti puudulik. See on mittekristliku lapsepõlvekodu ja lünkliku leerikursuse tulemus. Siit tuleneb vajadus järeleaitamistundide järele, mis aitaks kujundada teadlikumat kristlaskonda, kiriku jätkusuutlikkuse panti.
Nageli sõnul peab vaimulikkond sõna kuulutamisel arvestama, et «pakkujaid on palju» ja «tarbimisühiskonnal on raske mõista väärtusi, millele ei saa hinnasilti külge panna». Praost soovitab tungivalt leida indu uute töömeetodite rakendamiseks ning ei pea normaal­seks, kui peale pühapäevase jumalateenistuse ei toimu koguduses vaimulikus plaanis midagi muud.
Praost kiitis oma kirikupiirkonna vaimulikkonda, nimetades, et kõik eranditult on tublid olnud. Tema sõnul on kaader stabiilne ja enamik vaimulikke elab koguduse territooriumil. «Õpetaja aknas on tuli ja teda on võimalik vajadusel kätte saada,» tõi praost näite olukorrast kohapeal, mis on «tasapisi vilju kandmas».

Rõõm ja mure käsikäes
Koguduseülevaateid esitanud vaimulikud toonitasid, et kuigi raskusi on koguduse hooleks olevate hoonetega, teeb suurt rõõmu koguduseliikmete panus. Nii nentis Kanepi õpetaja Margit Lail, et palvetajaid ei ole küll palju, aga kiriku avatud uks on omaette väärtus. Kohaliku omavalitsuse toel remonditi kirikuuks ja vahetati välja kirikuaia väravad.
Mait Mölder andis ülevaate kolmest teenitavast kogudusest. Mehikoormas on korrastatud valla abiga kirikuparki. Roosal sai aruandeaastal renoveeritud leerimaja ning kirikusse paigaldatatud tuletõrje- ja signalisatsioonisüsteem. Rõuges remonditi kiriku elektrisüsteemi, mida toetas Samson-Himmelstjerna fond. Mölder nimetas armulaualiste pidevat kasvu ning Võrumaale iseloomulikku surnute mälestamist.
Võru ja praeguse riigipiiri taha jäävast Petseri kogudusest kõnelnud Andres Mäevere nimetas mõlema pühakoja remondivajadust, mida rahaliste vahendite puudusel on raske korraldada. Petseris vajab remonti orel ning kirik nii seest kui väljast; Võru kiriku esifassaad ja torniosa näevad välja haletsusväärsed, hoone katus on läbi, olukord on kokkuvõttes avariiohtlik.
Pindi õpetaja Argo Olesk nimetas, et suureks väljaminekuks oli kogudusele nõuetekohase tuletõrjesignalisatsiooni paigaldamine kirikusse. Räpinas jätkatakse Urmas Nageli kinnitusel retriidimaja ehitamist, peale pühapäevase teenistuse pannakse rõhku ka nädalasisesele vaimulikule tegevusele.
Urvaste õpetaja Üllar Salumets rääkis, et sügistormis sai kannatada kiriku katus ja nüüd oleks hädasti vaja uut. Möödunud aastast jääb Urvaste kogudus meenutama kiriku esmamainimise 600. aastapäeva pidulikku tähistamist. Vastseliina õpetaja Toivo Hollo nimetas kirikuliste arvu kõikumist kahest inimesest tavateenistusel kuni 700ni jõululaupäeval, aktiivselt võetakse osa surnuaiapühadest.

Kandidaat omade keskelt
Sinodikoosolekule palutud usuteaduse instituudi rektor dr Ove Sander nimetas, et jõudis Võrumaale kui koju. Vastseliina Katariina kogudust aastatel 1991–1998 teeninud Sander esitas oma põhivaated olulisemates punktides EELK juhtimises, vastas küsimustele ning saadikud hääletasid ta 25 poolthäälega (2 vastu) Võru praostkonna peapiiskopikandidaadiks.
Liina Raudvassar

Võru praostkond
Hõlmab Võru ja Põlva maakonda
11 kogudust
Hingi 16 279, annetajaliikmeid 3186

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)