Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Soomlaste usaldus kiriku vastu on suurenenud

26.11.2008 | | Rubriik: Kirikuelu

Soome kiriku uurimiskeskuse töötajad on koostanud kogumiku «Mitme näoga kirik – Soome evangeelne luterlik kirik aastail 2004–2007».
Kogumiku järgi on rahva usaldus kiriku suhtes alates 1990. aastatest kasvanud – kirikut usaldab kaks kolmandikku rahvastikust.
Peaaegu 90 protsenti küsitletutest arvas, et kirik saab kiriklike talitustega hästi hakkama. Mullu toimus umbes nelja miljoni soomlase osalusel ligi 114 000 ristimist, laulatust ja matust. Seejuures ristiti kõigist sündinutest 84%, kiriklikult laulatati 60% abiellunutest ning luteri kiriku peetud matuste osa kõigis matustes oli 96%.
Diakooniatöötajatel oli mullu 780 000 kliendikontakti, kusjuures võrreldes 2004. aastaga kontaktide arv vähenes, ent ühe kliendi probleemide hulk suurenes. Diakoonialt otsiti eelkõige abi majanduslike, tervise- ja inimsuhteprobleemide korral.
Nelja aasta jooksul kõigutasid soomlaste turvatunnet mitmed õnnetused: 2004. aasta Konginkanka bussiõnnetus ja Aasia murdlainekatastroof ning mullune Jokela koolitulistamine. Enamiku soomlaste hinnangul pakkus kirik inimestele kriisiolukorras mälestusjumalateenistuste ja mitmesuguse abi osutamise näol head tuge.
Koguduste peretöö hoogustus nelja aastaga 13% võrra – mullu koguneti pereringidesse rohkem kui   47 000 korral, lisaks korraldasid kogudused peredele, abielupaaridele ja üksikutele inimestele mitmesuguseid üritusi. Kasvas ka kiriku perenõustamiste arv, mullu käis nõustamisel üle 17 400 kliendi, neist 40% olid mehed.
Kui leerilaste arv kasvas viie protsendi võrra ehk ligi 60 000ni, siis koguduste lastehoius käijate arv kahanes 13% võrra ehk 62 000 lapsele.
Koguduste arv vähenes nelja aastaga 65 võrra – evangeelse luterliku kiriku liikmed kuulusid möödunud aasta lõpuks 517 kogudusse. Koguduste arvu kahanemist mõjutas ühelt poolt nende tegevuse ja majandusliku tõhustamise vajadus ning teisalt valla- ja teenindusstruktuuri uuendus, millega kaasnes valdade ühinemine. Soome kirikuseaduse kohaselt võib valla territooriumil tegutseda üks kogudus või koguduste liit.

Soome kiriku infokeskuse 30. oktoobri uudise põhjal
Marge Hõbe

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)