Esileht » Uudis » Uudised »

Soome kogudusele kinnitati uus õpetaja

20.03.2002 | | Rubriik: Uudised

Konsistooriumi täiskogu otsustas märtsikuu istungil kinnitada theol mag Tuomas Palola (27) Tallinna Soome Püha Peetruse koguduse õpetajaks alates 1. aprillist 2002 ja vabastada samast kuupäevast Soome koguduse teenimisest Tallinna abipraosti kt Tiiu Hermat.
Võeti teadmiseks, et Ridala koguduse õpetaja vabale ametikohale ei saabunud ühtegi sooviavaldust.
Pilistvere koguduse õpetaja Vello Salumi ametisoleku aega otsustati pikendada kuni 1. augustini 2003 – alus EELK põhikirja §18 lõige 2.
Randvere koguduse juhatuse esimehele Urmas Kiviseljale otsustati anda EELK Konsistooriumi aukiri seoses 25aastase tegevusega koguduse juhatuse esimehena.
Kirikumuusikutele omistati kutsekategooriad järgmiselt: Piret Aidulo – A- kategooria; Anne Sarrap ja Kaie Tanner – B-kategooria; Erna Säägi – C-kategooria.
Istungil kinnitati EELK keskasutuste 2002. a aasta lisaeelarve ja allasutuste 2002. a eelarve.
Kirikuvalitsus otsustas, et kevadine Kirikukogu istungjärk peetakse teisipäeval, 23. aprillil Tartus. Jumalateenistus algab kell 9 ja istungjärk kell 10.
Tiiu Pikkur

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)