Esileht » Uudis » Esileht »

Soome kirikust tuleb rahalist toetust

12.06.2002 | | Rubriik: Esileht

EELK allastuste juhte informeeriti välisabist saadava rahaga projektide toetamist ning kiriku majanduslikust olukorrast.
Konsistooriumis toimunud nõupäeva kokkukutsujad olid Soome kiriku välisabi referent Aarno Lahtinen ja majandusassessor Jaan Tammsalu. Selleks aastaks oli Soome kiriku välisabile esitatud rahataotlusi 1,3 miljoni krooni ulatuses, võimalik oli toetada 738 000 Eesti krooni ulatuses. Senise traditsiooni kohaselt tehakse heakskiidu saanud projektide tarvis väljamakseid kaks korda aastas.
Aarno Lahtinen selgitas Soome kiriku prioriteete EELK rahastamisel. Tema sõnul ei pruugi need kokku langeda kiriku vajadustega. «Aga kiriku välisabi arvab need suunad olevat EELK arengule kõige kasulikumad,» selgitas Aarno Lahtinen.
Aastatel 2002–2004 rahastab Soome kiriku välisabi diakoonia- ja kogudusetööd ning kristlikku kasvatust.
Toetust saavad Tallinna Diakooniakool, kiriku sotsiaalprojektid ja diakooniatöö nii koguduse kui ka praostkonna tasandil. Kristlik kasvatus on suunatud laste- ja noortetöö ning koolide usuõpetuse toetamiseks. Kogudusetöö näeb ette EELK töötegijate koolitust ja täiendõpet, kiriklikku uurimistööd ja töökeskkonda puudutavate projektide rahastamist.
Aarno Lahtinen kinnitas, et summa, millega Eesti kiriku tööalasid toetatakse, peaks jääma samasse suurusjärku ka järgmistel aastatel. 30. augustiks oodatakse konsistooriumi kõigilt projektitaotlejatelt vormikohaseid avaldusi Soome kiriku välisabilt abi saamiseks 2003. aastal.
Jaan Tammsalu hindas kohtumist konstruktiivseks ja pidas otstarbekaks ka edaspidi allasutuste juhtidega majandusasju selgeks kõnelda.
Sirje Semm

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)