Esileht » Pühapäevaks » Jutlus »

Sõna aitab mõista iseend

12.02.2004 | | Rubriik: Jutlus

Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja. Ja ükski loodu ei ole tema ees nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees – tema ees, kellele meil tuleb aru anda.
Hb 4:12–13

Sõnal on tõesti suur vägi. Inimesed kasutavad sõnu väga mitmesugusel otstarbel. Kui tahetakse edasi anda oma mõtteid, siis seletatakse neid sõnade abil. Sõnad aitavad väljendada emotsioone ja aitavad üksteist paremini mõista. Sõnad ei ole mitte paljalt häälikutest koosnev õhu võnkumine. Sõnadega võib mõjutada teisi inimesi. See, mida ja kuidas öeldakse, omab väga suurt tähtsust. Tähtsad ei ole ainult sõnad, vaid ka see, millise hääletooniga neid öeldakse.
Sõnaga saame edasi anda nii oma rõõmu kui ka muret. Sõnaga võime teisi inimesi rõõmustada, aga ka sügavalt solvata. Sellepärast mõelgu iga inimene enne, kui ta midagi ütleb. Nagu eesti vanasõna soovitab: «Enne mõtle, siis ütle.»
Kui juba inimese sõnal on suur vägi ja mõjuvõim, siis kui palju enam on seda Jumala sõnal. Jumala sõnale on inimesed omistanud erilist väge, see võib mõjutada inimesi väga erineval viisil, näiteks süüdistada, meie patusust meelde tuletades. Kuid Jumala sõna võib meid täita ka ülevoolava rõõmuga.
Piibliraamatut tervikuna nimetatakse jumalasõnaks. Jumal räägib inimestega oma sõna kaudu. Enamasti saadakse Jumala kõnest osa Piiblit lugedes. Piibel kõneleb inimlastele paljudest erinevatest asjadest, aga Jumal tahabki inimesi erineval viisil kõnetada. Jumal teab inimeste erinevusi. Üks ja sama kirjakoht võib külvata meie hinge nii ahastust kui ka õnne. See, kuidas sõna mõistetakse, oleneb inimesest –, milliste mõtete ja tunnetega ta sõnale läheneb.
Kuid piiblilugemine on ainult üks moodus osa saada Jumala sõnast. Jumala sõna kuuleme igal jumalateenistusel. Jumal kõnetab inimest pühakirjas, kirikulaulus, piibli- või palvetunnis. Eks kirikuõpetajagi peab igal pühapäeval jutlust jumalasõna alusel. Jumala sõna värskendab meid, kui oleme väsinud, ta võib olla meile teeviidaks leida õige tee.
Paljud inimesed on küll kuulnud Jumala sõna, kuid see pole puudutanud nende südant ega liigutanud nende hinge. Õpetajad, kes jutlustavad kirikutes jumalasõna alusel, võivad püüda anda endast kõik aastatega kogutud tarkused, kuid siiski ei pruugi inimesed sõnumit mõista. Sellegipärast ei pea kuulutust muutma inimestele meelepärasemaks. Mugandatuna võib sõna muutuda väärtusetuks.
Jumala sõna on elav, mitte inimesed ei muuda seda elavaks. Tema elu on olemas Temas eneses. Martin Luther on öelnud: «Jumal, taeva ja maa looja räägib sinuga oma jutlustajate läbi. Need pole mitte sellised sõnad nagu Platonil või Aristotelesel, vaid Jumal ise räägib.» Elav sõna ei ole mitte inimese südame hääl, vaid vastupidi – see on Jumala hääl. Mitte keegi ei saa iseendale öelda, mida see sõna meile ütleb.
Kirikus kuulutatav sõnum muutub inimestele mõistetavaks Jumala Vaimu kaasabil. Vaim avab inimeste südamed ja nad võtavad sõna vastu ning see hakkab nende südametes vilja kandma.
Elus on kindlasti olnud olukordi, kus oleme valesti käitunud ja Jumala sõna toob need olukorrad esile. Jumala sõna näitab meile meie sügavaimat olemust, juhib meid meie vigade juurde. Alles siis, kui oleme tundnud end Jumala ees kõige suurema süüdlasena, kui oleme tundnud Tema sõna tugevust ning teravust, olles mõistnud, et Tema sõna on kui kahe teraga mõõk, mis meist läbi tungib ja avab meie saladused. Jumala sõna tegutseb meie juures ja viib läbi lõikuse meie sisemuses.
Jumala sõna eraldab meie hinge ja vaimu – meie mõtte- ja tundemaailma ja annab meile võime tulla toime keerukate olukordadega. Siis suudame raskel momendil jääda rahulikuks ilma liigsetesse emotsioonidesse laskumata. See hoiab meid ütlemast ning tegemast mõtlematut. Jumala eest ei saa midagi varjata. Tema teab ja näeb kõike. Jumala sõna toob esile kõik selle, mida on püütud varjata kaasinimeste või isegi iseenda eest. Jumala sõna on vaimumõõk, mis teeb võimalikuks mõista iseend.
Alles siis, kui oleme tundnud Jumala sõna süüdistust meie kohta, kui tunneme, et Jumala sõna on hakanud elama meie südames, alles pärast seda võime kogeda Jumala sõna kõikevõitvat armu. Alles seejärel võime tunda oma südametes tõelist rõõmu, sellist, mis tõstab meid otsekui maast lahti ja täidab meie südame üleva õnnetundega. Siis tuleb rõõm sellest, et oleme läbi kannatuste ja süütunde tundnud ära Jumala armastuse. Aamen.
Lea Jants, Nissi koguduse õpetaja

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)