Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Sõjaväelane on harjunud distsipliiniga

19.01.2007 | | Rubriik: Uudised

Möödunud nädalalõpu traagilised sündmused Tallinnas vähendasid eestlaste rahvaarvu 4 inimese võrra, elavate killast on lahkunud perekond Lauri: ema, isa ja kaks tütart.

Reedel, 12. jaanuaril leiti oma kodust kägistatuna Aire Lauri ja kaks tütart; järgmisel päeval, 13. jaanuaril Paldiski lähedalt metsast pooduna

Janek Lauri. Kuni mullu suveni töötas kokku üle kümne aasta kaitseväes teeninud leitnant Janek Lauri Kaitseväe Logistikakeskuse tagalapataljonis, 2004. aasta teisel poolel oli ta pool aastat rahuvalvemissioonil Kosovos.

Hoiakud tsiviilellu kaasa

Otsimata küll meelevaldset seost missioonil käimise ja traagilise sündmuse vahel, usutles Eesti Kirik vanemkaplan leitnant Gustav Kutsarit, kes tundis perekond Lauri isiklikult ning oli Janek Lauri pihiisa.

Leitnant Kutsar kinnitas, et sõjaväelane on harjunud distsipliiniga, kellaaegadest kinnipidamise ja selgete korraldustega. Erru minnes võtab sõjaväelane harjumuspärased hoiakud kaasa, kusjuures ta on edukas uues ametis, kui sõjaväes väärtustatud tingimused on täidetud. Vastupidisel juhul, kui tal on halb ja tsiviilamet erineb eelnenust väga, püüab ta ebamäärasest olukorrast välja pääseda.

Küsimusele, kas välismissioonil võib juhtuda midagi, mis mõjub rängalt inimese psüühikale, vastab vanemkaplan: «Jah, missioonipiirkonnas juhtub asju, mida inimese psüühika ei taha vastu võtta – sellest tekib psüühilise trauma järgne stressireaktsioon, millest omakorda võib edasi välja kujuneda stressihäire (kõrgendatud valmisolek reageerimaks ohtudele), unetuse probleemid, ärrituvus jms.»

Missioonil olles eemal probleemidest

Gustav Kutsar nendib, et nimetatud reaktsioonid kaovad tavaliselt poole aasta kuni aastaga. Võimalikuks depressiooni allikaks nimetab ta olukorda, kui sõjaväelane läheb kohe pärast missiooni sõjaväeteenistusest reservi: «Siis võib tema elu sattuda ebamäärasesse olukorda, mis tekitab stressi, kuna pole kindlat struktuuri ja see võib pikapeale viia depressioonini.»

Juhtunut uurivad eksperdid, enne lõppraportit pole õige spekuleerida võimalike põhjustega. Samuti pole õige tõmmata paralleele eelmisest suvest erru siirdunud Janek Lauri sõjaväelase elukutse ning äsja juhtunu vahel.

Sõjaväelased, kes elavad samas ühiskonnas, võivad sattuda samasuguste kirgede või pahede küüsi, millega puutuvad kokku kõik teised ühiskonna liikmed. Teenistus missioonipiirkonnas vanemkaplani sõnul (vähemalt Kosovos ja Bosnias) on sõjaväelastele kergenduseks, kuna sellega tõuseb elatustase. Leitnant Lauri puhul võib väita, et missioonil olles oli ta eemal nendest probleemidest, mis puudutasid tema isiklikku elu kodumaal.

Liina Raudvassar

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)