Slava Ukraine

…siis on igaühel midagi!

08.08.2007 | | Rubriik: Määratlemata

Sel nädalal (7.–10. augustini) peab Misjonikeskus suveseminari Läänemaal Roosta puhkekülas. Suveseminare oleme korraldanud igal aastal alates 1996. Oleme tänulikud oma partnerile Missouri Sinodi misjonitöö toimkonnale, kes on kogu kulu enda kanda võtnud. Seminari korraldame koguduste vaimulikele ja ilmiktöötajatele, et kasutada suve eneseharimiseks ja puhkuseks.

Nõnda on saanud iga kord 20–30 kiriku töötegijat kosutust ja julgustust oma tööks. Põhiliselt on loenguid pidanud dr Robert Kolb. Sel korral on tema asemel mitu koolitajat; professor Kent Burreson USA St. Louisi Concordia seminarist ning Eestist isa Heigo Ritsbek ja assessor praost Tiit Salumäe.

Koostöö on kulgenud heas vaimus. Oleme igal aastal ettevalmistava rühmaga tööd teinud, et valida meie kiriku misjonaarseks arenguks praktilised loenguteemad. Seekord juhindusime kirikus toimuvast liturgilisest uuendusest ja jumalateenistuse temaatikast. Nii on kaks teemat, mille juures peatume: «Kutsuv ja läkitav jumalateenistus» ning «Kahanevast kogudusest kasvavaks».

Jumalateenistus ja koguduse kasv on küll ühelt poolt kokku lepitud korra kohaselt toimuv tegevus, kuid teisalt tuleb tunnistada, et viimaks on ikka Jumal ise oma Vaimuga see, kes on jumalateenistuses tegev ning kogudusele kasvu annab.

Nelipühadest on juba nädalaid möödas, kuid see sündmus on iga päev kristlasele ja kogudusele aktuaalne. Jumala teenimises on teatud maani inimese valida, kuidas seda teha, kuna jumalariiki ehitades on ehitajaks ikka Jumal ise. Jumala Vaimu ligiolek toob koguduses esile tegeliku jumalariigi ligiolu nähtavad märgid, nii nagu Jeesus seda kuulutas ja näitas.

Jumalariigi lõplik võit ja avalikuks saamine ongi misjoni peaeesmärk. Selle ootus on koguduses jumalariigi ehitamise aeg. Meie töö ja tegevus on rajatud Jumala tõotustele. Vaimu ligiolek on eelmaitse sellest, mis kord saab olema. Püha Vaim on Pauluse sõnade järgi nagu käsiraha sellest tõelisest, mis kord kristlikule kogudusele osaks saab. Käsiraha on midagi väga reaalset – kogetav ja nähtav.

Nähtavaks saab Vaimu töö sõna ja sakramendi kaudu, aga ka väljaspool seda. Inimene ei saa Vaimu tööd käskida ega piirata. Jumal annab Vaimu ja seda võrreldakse tuulega, mille liikumine võib olla äraarvamatu.

Meie jaoks on misjonivastutuse kandmisel oluline vaimuandide rakendamine. Ka jumalateenistuse uuendus pakub koguduseliikmetele rohkem võimalusi oma andidega jumalateenistuses osaleda. Armuannid võivad olla sünnipäraselt kaasa antud, aga ka üllatavalt erilised, ületades inimese võimeid. Paulus õpetab meid armuande kasutama ja uusi ande taotlema (Rm 12:4–8, 1Kr 12–14, Ef 4:7,11, 1Pt 4:1–11).   

Innustagu meid apostli sõna palvetama ja kasutama armuandide rakendamist oma koguduses: «Kui te tulete kokku, siis on igaühel midagi: on laulu, on õpetust, on ilmutust, on keelterääkimist, on nende tõlgendamist – see kõik toimugu ülesehitamiseks.» (1Kr 14:26)

Suvi ja puhkus on eelkõige vaimse jõu hankimiseks, et jumalariigi ehitamine oleks rõõmus koostöö Püha Vaimuga.

Image
Leevi Reinaru,

Misjonikeskuse juhataja

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)