Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Setukeelne rõõmusõnum on trükist tulnud

13.02.2013 | | Rubriik: Kirikuelu

Seto Instituudi väljaandena sarjas «Seto kirävara» ilmus esimese teosena setu keelde tõlgitud Uue Testamendi neli evangeeliumi.

Tegemist on teise, oluliselt parandatud trükiga. Esimene ilmus Õpetatud Emakeele Seltsi toimetistes 1926. aastal. Pühakirja setu keelde ümberpanemise oli toona võtnud enda kanda Tartu Treffneri gümnaasiumi (eksternina) lõpetaja Ernst Puusepp, kes veel polnud jõudnud astuda õppima ülikooli usuteaduskonda, hilisem mitme EELK koguduse pastor. Keeleliselt aitas tõlkijat ülikoolis eesti keelt õppiv Paulopriit Voolaine, mõlemad mehed olid Võrumaa päritolu.
Kordustrükis ilmunud raamatu järelsõnast saab lugeda, et uude trükki on sisse viidud ulatuslikud parandused nii piiblitõlke kui setu keele osas. Kui 1926. aasta tõlke aluseks oli eesti kirjakeelne väljaanne, siis tänavuse puhul kasutati allikatena Uue Testamendi originaal- ehk kreekakeelseid väljaandeid.
Tõlkijad, Värska koguduse preester Sakarias Leppik ja folklorist ning setu keele asjatundja Paul Hagu, rõhutavad kolme eesmärki: kasutada nii palju kui võimalik setu kõnepruuki ja kultuuriruumis teadaolevaid nimesid; loobuda ladina- ja saksapärastest sõnadest, lähtudes tõsiasjast, et setu kultuur on idakristlik; Vana Testamendi heebrea nimed on setu keelde tõlgitud võimalikult häälduspäraselt.
Kui 1926. aasta väljaandelt saab lugeda «Mii` Issändä Jeesusõ Kristusõ pühä Evangeelium: Matteusõ, Markusõ, Luukasõ ja Johannõsõ kirotõt», siis tänavu ilmunud kauniköitelise taskuformaadis raamatu pealkirjas on Piibli nimed juba setustatud: «Mi` Issändä Jeesusõ Kristusõ Pühä evangeelium. Marki, Matvei, Luka ni Joanni kirotõt».
Liina Raudvassar

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)