Esileht » Uudis » Uudised »

See oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma enesega

16.11.2010 | | Rubriik: Uudised

Eesti delegaadid Kaplinnas Lausanne'i liikumise III kongressil.  ErakoguLõuna-Aafrika Vabariigis Kap-linnas toimus 16.–25. oktoobrini Lausanne’i liikumise maailmaevangelisatsiooni III kongress.
Vastu võeti Kaplinna pühendumine. Kongressil osales 5500 inimest, neist 4000 ametlikku delegaati. Eesti esindajateks olid Heigo Ritsbek (EKEK), Mari Vahermägi (EEKBKL), Ago Lilleorg (EKNK), Janek Pallase (EEVL), Mark Nelson (EMK) ja Kaisa Kirikal (EELK).
Lausanne’i III kongressi juhtsalmiks oli 2Kr 5:18–20 (See oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma enesega). Sellest johtuvalt oli ettekannete, rühmatööde ja töötubade eesmärgiks seatud kiriku nähtava ühtsuse edendamine, teenimise tagasihoidlikkuse rõhutamine ja üleskutse aktiivselt kaasa lüüa üleilmses kuulutustöös.
Tihedad konverentsipäevad olid oma ülesehituselt küllalt sarnased. Päeva esimeses pooles keskenduti apostel Pauluse kirjale efeslastele. Piiblitundi toetasid lühiettekanded pühakirja tekstile ning vastavalt päeva üldteemale. Päeva teises pooles oli delegaatidel võimalus osa võtta mitmesugustest töötubadest ja dialoogidest. Viimased keskendusid teiste seas teemadele meediast, keskkonnast ja kirikust, evangeeliumist ja tunnistamisest, religioossetest trendidest aastatel 2010–2020.
Palju kõne- ja mõtteainet pakkus Lausanne’i liikumise juhtide mõnevõrra segadust tekitav avalik väljaütlemine, kuidas evangelikaalsetel kirikutel tuleb väga tõsiselt suhtuda ja ette võtta ortodokside, katoliiklaste ja luterlaste evangeliseerimine.
Kongressi lõppedes tõdeti, et üleilmset kirikut ootab ees väga palju tööd. Selleks tuleb kristlikul kirikul ühendada oma jõud ja palved ning Kristuse eeskujul paluda: «Andke endid lepitada Jumalaga!» (2Kr 5:20).
Lausanne’i liikumise eelmised kongressid toimusid 1974. a Lausanne’is ja 1989. a Manilas.
Kaisa Kirikal

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)