Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Ühiskond »

Seadusemuudatus riigikogus teisel ringil

16.02.2007 | | Rubriik: Ühiskond

Riigikogu kultuurikomisjonist läks täiskogu istungil käsitlemiseks teisele ringile seadusemuudatus, mille eesmärgiks on võtta riiklikusse õppekavasse kohustusliku õppeainena religiooniõpetus.

Seadusemuudatuse eelnõu oli riigikogus esimesel lugemisel 14. detsembril ja lükati tagasi. Eelnõu on koostanud Avo Üprus ning toetusallkirja on seekord andnud 24 saadikut.

Avo Üpruse sõnul tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning haridusseaduse muudatusettepaneku seaduseelnõu esitamise vajalikkus ühiskonna arenguga esilekerkinud üldlevinud arusaamast, et religioonialased teadmised on avatud ühiskonnas ning multikultuurilises maailmas vajalikud.

«Ka uurimused on näidanud, et aine vajalikkuse möönjad on ülekaalus nii õpetajate, koolijuhtide kui ka õpilaste hulgas,» ütleb Avo Üprus ja rõhutab, et «religiooniõpetus on õpilasekeskne ja mittekonfessionaalne kooli õppeaine».

Aine eesmärgiks on tutvustada erinevaid religioone ja maailmavaateid ning toetada õpilase kõlbelist ja isiksuslikku arengut. Seadusemuudatust toetab Eestis väljatöötatud religiooniõpetuse ainekava, mis tutvustab erinevaid religioone, maailmavaateid ja nende mõju elukorraldusele ning toetab väärtuskasvatust.

Religiooniõpetuse õpetajate ettevalmistamist ja õppematerjalide koostamist on oluliselt toetanud Eesti Kirikute Nõukogu. Ainekavale vastavad õppematerjalid igale kooliastmele on olemas.

Vastavalt eelnõule on põhikoolis religiooniõpetuse õppimine vabatahtlik. Kool on kohustatud religiooniõpetust õpetama, kui seda soovivaid õpilasi on vähemalt viis. Gümnaasiumis sisaldub religiooniõpetus riiklikus õppekavas ning selle õppimine on kohustuslik.

Seadusemuudatus oli esimesel lugemisel teisipäeval ja arutelu jätkub riigikogus täna.

Sirje Semm

2 Kommentaari artiklile “Seadusemuudatus riigikogus teisel ringil”

  1. Külaline says:

    \”Selle rahva juhid on eksitajad!\”(Js.9:15) \”Sest mis tarkus on ühel juhil, kellel pole Jumalat.\”(prohvet Karl Reits) \”Häda neile, kes iseenese silmis on targad ja iseenese ees arukad!\”(Jes.5:21)\”Nõnda ütleb Jehoova: Ärgu kiidelgu tark oma tarkusest, ärgu kiidelgu vägev oma vägevusest, ärgu kiidelgu rikas oma rikkusest, vaid kes kiitleb, kiidelgu sellest, et ta on taiplik ja tunneb mind, et mina olen Jehoova, kes teeb head, õigust ja õiglust maal. Sest seegused asjad on mulle meele järele ütleb Jehoova \”(Jer.9:22-23) \”Häda neile, kes on vägevad viina jooma ja vahvad mehed vägijooki segama, kes meelehea eest annavad õiguse süüdlastele ja võtavad õiguse õigetelt!\”(Js.5:22-23)\”Kandled ja naablid, trummid ja viled, ja viin on nende joominguil, aga Jehoova tegusid nad ei märka ja tema käte tööd nad ei näe. Sellepärast läheb mu rahvas ootamatult vangi, tema auväärsed mehed näevad nälga ja tema rahvahulgad närbuvad janust. Sellepärast avab ennast surmavald ja ajab oma suu otsatumalt pärani ; alla peab astuma niihästi hiilgus kui rüsin, niihästi lärm, kui rõõmurõkatus.\” (Js.5:12-14) \”Sest rahvas või kuningriik, kes Jumalat ei teeni, hukkub, seesugused rahvad rüüstatakse sootumaks!\”(Js.60:12)\”Ärge olge oma vanemate sarnased, kelledele endised prohvetid hüüdsid, üteldes:Nõnda ütleb vägede Jehoova: Pöörduge ometi oma kurjadelt teedelt ja oma kurjadest tegudest! Aga nad ei kuulanud ega pannud tähele,ütleb Jehoova.\”\”(Sak.1:4)\”… nad tõrkusid tähele panemast ja tegid oma kaela kangeks ja kõrvad kurdiks kuulma. Ja nad tegid oma südame teemandi sarnaseks, et mitte kuulda õpetust ja sõnu, mis vägede Jehoova oli läkitanud oma Vaimuga endiste prohvetite läbi; seepärast tuli see vägede Jehoova suur viha! Ja samuti,kui mina hüüdsin ja nemad ei kuulnud, hüüavad nemad,aga mina ei kuule,ütleb vägede Jehoova.\”(Sak.7:11-13)\”Hooraelu, viin ja viinavirre võtavad mõistuse! Minu rahvas küsib nõu oma puult ja tema kepp(loe.iidolid) seletab talle; sest hooruse vaim on neid eksitanud ja nad on hoorates lahkunud oma Jumalast!\”(Hos.4:11-12) \”Nad söövad,aga nende kõhus ei saa täis; nad teevad hooratööd aga nad ei sigine,sest nad ei ole tähele pannud Jehoovat!\”(Hos.4:10)\”Minu rahvas hukkub tarkuse puudusel\”(Hos.4:6) \”Nad on tõstnud kuningaid, aga mitte minu poolt, nad on tõstnud vürste,aga mina ei teagi…\”(Hos.8:4) \”Nõnda ütleb Jehoova, su lunastaja, Iisraeli Püha: Mina olen Jehoova, su Jumal, kes sulle õpetab, mis on kasulik, kes sind juhatab teele, mida sa pead käima!\”(Jes.48:17) Paranda meelt ja ära suru Jumalat välja oma elust ega oma laste kooliprogrammidest! Jumala kartus on tarkuse algus! Oled sina juba tarkusega alanud? \” Kord ma räägin rahva või kuningriigi kohta, et teda kitkutakse, kistakse ja hävitatakse: aga kui see rahvas, kelle kohta ma rääkisin, pöördub oma kurjusest, siis ma kahetsen kurja, mida ma kavatsesin temale teha! TEINE KORD MA RÄÄGIN RAHVA VÕI KUNINGRIIGI KOHTA, et teda ehitatakse ja istutatakse: aga kui ta teeb kurja minu silmis ega kuula mu häält , siis ma kahetsen head, mida ma temale lubasin.\”(Jer.18:7-10) Kas Jumal peab ka seekord kahetsema et ta andis eesti rahvale vabaduse ilma ühegi veretilgata? Sest Jumal testib ja uurib läbi kõigi planeedi elanike südameid. Vaata, rahvad on otsekui tilk ämbris ja neid peetakse Tema ees kübemeks kaalukaussidel(vt. Jes.40:15)Jumal jälgib ja mõistab rahvaste motiive, et näha kas nad otsivad Jumalat ja austavad Tema seadusi. Meile antakse aeg ja vabadus valida õnnistuse või needuse vahel(vt.5Mos.28:1;15) ja kui valikute aeg on lõppenud, siis teeb Jumal oma valiku. Nõnda ütleb Jehoova, kes valmistas maa ja lõi inimesed selle peale(vt.Js.45:12) \”Neetud on mees, kes loodab inimeste peale, teeb liha oma käsivarreks ja kelle süda lahkub Jehoovast \”(Jer.17:5) Ja \”Õnnistatud on mees,kes loodab Jehoova peale,kelle lootus on Jehoova! Tema on otsekui vee äärde istutatud puu, mis ajab juuri oja kaldal ega karda, kui palavus tuleb, vaid kelle lehed on haljad; ja põua – aastal ta ei muretse ega lakka vilja kandmast!(Jer.17:8)Miks tahad surra eesti rahvas? \”Ma kutsun täna tunnistajateks teie vastu taeva ja maa: ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse! Vali nüüd elu, et sina ja sugu võiksite elada, armastades Jehoovat, oma Jumalat, kuulates tema häält ja hoiduses tema poole!…(5.Mos.30:19) \”Õpetuse ja tunnetuse juurde! Kui nii ei öelda, siis ei ole koitu!\”(Jes. 8:20)

  2. Külaline says:

    mida hakkab mõtlema inimene siis kui tal on sarved

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)