Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Samm vaimulikuks saamise poole

03.06.2009 | | Rubriik: Kirikuelu

Usuteaduse Instituudis alanud selle aasta diakonikoolituse esimesel kursusel osaleb neli diakoniks pürgijat: Ahti Bachblum, Heli Reichardt, Tiina Kliiman ja Pille-Riin Pärnala-Roots.

Pastoraalseminari juhataja assistendi Liina Sanderi sõnul on diakonikoolitus planeeritud kaheosalisena. «Mais on kahepäevane koolitus, kus käsitletakse jumalateenistust ja jutlust, ametitalitusi ja kõnesid, religioonipedagoogikat ning diakoniametit lähtuvalt EELK põhikirjast ja kirikuseadustikust. Juunis, juulis ja augustis toimub praktika koguduses või mõnes teises kirikliku teenimise kohas. Septembris on taas kahepäevane diakonikoolitus, kus käsitletakse misjoni, diakoonia, hingehoiu ja oikumeenika teemasid.»
Diakonikoolituse palvused valmistavad ette ning viivad läbi diakonikoolitusel osalejad.

Muusika ja teoloogia
Ahti Bachblum (33) on lõpetanud Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli klaveri erialal 1995. aastal (lõputööna valmis viieminutiline teos «Uitmõtted eesti vaimuliku rahvaviisi teemadel») ning on praegu kahtlemata üks hinnatumaid klaverisaatjaid Eestis, tehes koostööd mitme koori, ansambli ja solistiga.
Ahti Bachblum on pälvinud neljal korral Raimond Valgre nimelise laulufestivali ja viiel korral Alo Mattiiseni muusikapäevade laureaadi tiitli.
Ahti on sündinud ja kasvanud Lääne-Virumaal Haljala külas. Lisaks muusikakoolis õppimisele ja kodusele harjutamisele lõi ta kaasa ka Haljala kiriku kooris. Alates neljateistkümnendast eluaastast hakkas koori ka kirikus orelil saatma. 1990. aastast on Ahti Bachblum Haljala ja Käsmu koguduse organist. 2007. aastal asus õppima Usuteaduse Instituuti.
Diakonikoolitusel osaleb Ahti, et saada õpetajaks. «Olen saanud ilmutuse/kutse saada vaimulikuks ja diakoniamet on traditsiooniliselt olnud üks vaheetapp selle eesmärgi saavutamisel. Koolituselt loodan saada võimalikult palju praktilist laadi juhatust Jumala ja ligimeste täisväärtuslikuks teenimiseks,» sõnab ta.

Inimene mõtleb, Jumal juhib
TÜ eesti filoloogia ja UI üldteoloogia lõpetanud Heli Reichardt on sündinud 1953. aastal Väike-Lähtru külas Läänemaal. Ta on töötanud erinevatel elualadel: reisimüüja, reklaami- ja turundusjuht, raamatupidaja, toimetaja, projektijuht, kinnisvaramaakler. Läänemaal elades on ta õpetanud Haapsalu Wiedemanni gümnaasiumis usuõpetust, andnud pühapäevakooli- ja leeritunde, olnud kohaliku lehe ajakirjanik ja rajanud Ridalasse tallu astelpajuistanduse.
Nüüd leiab Heli, et kõik ta otsimised on ühte loogilisse punkti kokku jõudnud: inimene mõtleb, Jumal juhib…
Praegu õpib Heli Reichardt UI diakooniakorralduse magistriõppe II kursusel. Ees seisab magistritöö kirjutamine hingehoiust Läänemaal. «Kohalik praostkond on juba kümmekond aastat seisnud hea selle eest, et haiglas regulaarselt jumalateenistusi peetaks. Viimasel ajal on see olnud minu ülesanne. Tunnen, et olen Jumala erilise armu ja õnnistuse alla jõudnud ning tahan edasi jagada seda veendumust, et Issand on meie hea karjane.»

Teenimistööle pühendudes
1970. aastal Pärnus sündinud ja nelja-aastaselt Vigala koguduses ristitud Pille-Riin Pärnala-Roots otsustas diakonikoolitusest osa võtta, sest soov vaimulikuks saada küpses temas sellest ajast, kui ta 2003. aastal Usuteaduse Instituuti õppima asus. «Huvi teoloogia vastu tekkis juba leerikooli ajal, minu vaimses elus toimusid suured muutused. Mulle pakkus huvi kõik usuteadusega seonduv. Hakkasin usu üle järele mõtlema.»
2007. aasta sügisel kutsus õpetaja Kristiina Jõgi Pille-Riinu Vigala kogudusse, kus ta teenib praeguseni õpetaja Jõgi juhendamise all. «Soovin kogu oma jõu, mõistuse ja südamega teenida Issandat ja teadvustan endale, et diakoniamet on Kristuse seatud kuulutamise ja teenimise amet ning see antakse üle korrakohase ordinatsiooniga. Diakoniametit võtan kui täisväärtuslikku, mitte poolikult, natukene, vaid soovin teenida selles ametis täie tõsidusega.»
Sügisest koos poegade ja abikaasa Erich Rootsiga Vigala valda elama asuda sooviv Pille-Riin tunneb, et Pärnu praostkonna Vigala kogudus vajab diakonit, ning kogudus on teda südamlikult ja lahkelt vastu võtnud. «Loodan, et armas Jumal lubab mul praktika diakonikoolituse ühe osana suvekuudel Vigala koguduses hästi korda minna. Ühtlasi loodan Jumala abiga käesoleva aasta sügisel astuda UIsse akadeemilise usuteaduse magistriõppesse ning selle lõpetamise järel pastoraalseminari, et saada koguduse õpetajaks.»

Ehitab uut kogudust
Alates möödunud aasta sügisest uue luterliku koguduse istutamisega Mustamäele tegelnud Tiina Kliimanil (snd 1973) on juba mitu aastat olnud soov teenida luterlikku kirikut diakonina. «Eelmise aasta jooksul jõudsin äratundmisele, et tahan end pühendada kogudusetööle. Diakonitöö on minu jaoks väga loominguline teenimistöö, mis võimaldab suhelda erinevate inimestega igas vanuses,» kõneleb Kliiman.
Lisaks Mustamäe koguduse rajamisele teeb Tiina Kliiman Tallinna Jaani kirikus noortetööd ning aitab vabatahtlikuna kaasa kristlike noorteürituste korraldamisel. Varem on ta töötanud Viljandi Jaani kirikus seitse aastat noortejuhina, teinud seal ka diakooniatööd, arendanud välissuhteid sõpruskogudusega Norras ning teeninud kaasa jumalateenistustel.
Ta on lõpetanud Usuteaduse Instituudi ja Norra Diakooniahaigla Kõrgkooli.

Merje Talvik

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)