Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Saksa kõrged külalised Eestis

12.10.2011 | | Rubriik: Kirikuelu

Usuteaduse instituudis EKD ülemkirikunõunik Michael Hübner (vasakult), rektoraadi juhataja Kadri Lääs, konsistooriumi välissuhete referent Kadri Eliisabet Põder, Gustav-Adolf-Werki peasekretär Enno Haaks ja assessor Ove Sander. Arho Tuhkru
5.–8. oktoobrini olid Eestis ametivisiidil Gustav-Adolf-Werki peasekretär Enno Haaks ja Evangeelse Kiriku Saksamaal (EKD) ülemkirikunõunik Michael Hübner.

Enno Haaks, kes on alates jaanuarist Gustav-Adolf-Werki (GAW) uueks peasekretäriks, soovis külastada neid kogudusi ja kiriklikke ettevõtmisi, mille tegevust GAW on rahaliselt toetanud. Seda silmas pidades oli EELK konsistoorium võõrustajana koostanud ka päevade programmi.
Neljapäeval külastasid sakslased usuteaduse instituuti (GAWi rahastatud viimati 2009. ja 2010. aastal), mida tutvustasid assessor Ove Sander ja rektoraadi juhataja Kadri Lääs. Edasi sõideti Tallinna lähistele Talu laagrikeskusesse (saanud GAWi toetust 2001. a), kus ringkäiku juhtis juhatuse liige Sten Luik.
Martna koguduses (GAWilt projektitoetus 2008. ja 2009. a) võttis külalisi vastu õpetaja Kari Tynkkynen. Veel mahtus päeva kohtumine konsistooriumis peapiiskop Andres Põderiga, kantsler Urmas Viilma ja assessor Tiit Salumäega.
Reedel külastati Tartu ülikooli usuteaduskonda, mida tutvustas dekaan prof Riho Altnurme. Pärastlõunal väisati Kambja kogudust (projektiraha GAWilt 2010. a), kus tere tulemast ütles õpetaja Kristjan Luhamets, ning Jõgeva kogudust (projektiraha GAWilt 2000. a), kus võõrustajaiks olid õpetaja Valdo Reimann ning koguduse endine juhatuse esimees Saima Kalev.
GAW on EELK olulisimaks välispartneriks, kes välissuhete referendi Kadri Eliisabet Põderi sõnul jagab igal aastal kahele kuni kolmele EELK kogudusele umbes 20 000 euro ulatuses projektiraha. Kogudu­sed esitavad rahataotluse konsistooriumi majandusnõukogule, kes projektikavad läbi vaatab, oma eelistused teeb ning sõelale jäänud taotlused edasi Saksamaale GAWile saadab.
Michael Hübner, kes vastutab EKD suhete eest Kesk- ja Ida-Euroopa kirikutega, oli huvitatud eelkõige saksakeelsest kogudusetööst meie kirikus. Et osaleda õpetaja Mat­thias Burghardti kutsel Saksa Lunastaja koguduse taasasutamise 20. aastapäeva üritustel, nihutas ta Saksamaale naasmise mõne päeva võrra edasi. Ülemkirikunõunik Hübner pidas aastapäevakõne «Milleks vajab Saksamaa saksakeelset kogudust Eestis?».
Liina Raudvassar

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)