Esileht » Pühapäevaks » Jutlus »

Saanud kannatuste läbi lähedaseks

26.02.2004 | | Rubriik: Jutlus

Et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala Poeg, kes on läbinud taevad, siis hoidkem kinni usust, mida me tunnistame! Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigi kiusatud nagu meie, ja siiski ilma patuta. Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!
(Hb 4:14–16)

Oleme kirikuaastaga jõudnud paastuaega. Tänane pühapäev juhib meie tähelepanu kannatavale ja kiusatud Kristusele.
Kui Uues Testamendis kasutatakse sõna «kiusatus», mõeldakse enamasti sellega olukorda, kus välise surve või seesmise lõtvuse sunnil on oht salata ära Jumal. Kiusatused võivad osaks saada kõigile, ka Jeesusel tuli kiusatustega vastamisi seista. Kogu tema elu oli üks proovilepanek ja võitlus kiusatustega. Kui Jeesus oleks järele andnud neile kiusatustele, mis temale osaks said, siis poleks ta suutnud täide viia Isa tahet lunastada ristisurma läbi kõik inimesed.
Kuna Jeesus on kannatanud kiusatustes, saab ta olla toeks inimestele. Ta on võimeline kaasa tundma inimeste nõtrusele, kuna temale endale said osaks samasugused kannatused, kui meilegi võivad osaks saada. Kuna ta aga oli tõeline inimene ja tõeline Jumal, siis pidas ta katsumustele vastu ja jäi patu poolt puutumata.
Jeesus on saanud osa kõigist inimlikest kogemustest. Ta on kõiges täpselt nii nagu meiegi, välja arvatud ühe erandiga. Ta koges kõike, kuid jäi siiski ilma patuta. Tema võitlus ei olnud kergem kui meie oma, vaid mõõdetamatult raskem. Jeesus ei seisnud vastu mitte ainult samadele kiusatustele nagu inimesed, vaid veelgi raskematele, ilma et ta oleks nõrkenud. Ta koges kiusatusi palju tugevamalt ja ulatuslikumalt, kui ükski inimene seda iial tunda saab.
Kahtlemata ei ole ükski inimene pidanud taluma selliseid kiusatusi, nagu pidi taluma Jeesus. Inimesed jäävad kiusatusele alla veel enne, kui kiusaja on rakendanud kogu oma võimu täiust. Kergesti alistudes ei ole võimalik tunda kiusatuse kõige hullemaid vorme.
Jeesuse kiusatused ei ole aga mingilgi määral võrreldavad inimlike kiusatustega, vaid on mitu kordi hullemad. Jeesuse juures pidi kiusaja kasutama kogu oma võimu ja vägevust. Ta pidi rakendama kõiki vahendeid, mis tema käsutuses seisid. Siiski suutis Jeesus sellele kõigele vastu seista.
Kas me suudame kiusatustele vastu seista? Seda, mis moodi me erinevate kiusatuste puhul käitume, näeme alles siis, kui oleme sattunud konkreetsesse olukorda. Kiusatus tähendab olukorda, kus inimesel tuleb teha valik hea ja halva vahel.
Oma mõtetes on valikut lihtne teostada, aga tegelikkuses ei pruugi see õnnestuda. Mõni inimene osutub nõrgaks juba kergetes katsumustes. Inimene ei tea kunagi kannatustesse sattudes, kas suudab neile vastu seista või mitte. Tihti juhtub nii, et see, keda peetakse tugevaks ja kellest arvatakse, et ta suudab kõike taluda, murdub, ja vastupidi. See, keda peetakse nõrgaks, osutub nii tugevaks, et võib toetada oma hädas ka teisi.
Inimestel on palju kohustusi, mis on sageli ebameeldivad või palju vaeva nõudvad. Raskeid ja vaevanõudvaid töid püütakse edasi lükata ja selleks leitakse palju põhjusi. Inimesed on ju mugavad. Sellistki käitumist võib pidada kiusatustele alla andmiseks. Kui Jeesus oleks praegu meie keskel, näeks ta tegelikkuses samasugust maailma nagu tookordki. Ega inimeste olemus ja loomuski ole muutunud.
See, mis toimus Jeesuse kannatuste, surma ja ülestõusmise läbi, oli midagi enneolematut. Kuni selle hetkeni olid inimesed tundnud kauget ja kättesaamatut Jumalat, nüüd oli aga Jumal saanud inimestele lähedaseks ja nende sarnaseks. Jumal mõistab inimesi, sellepärast võib ta olla halastav.
Kui kogeme oma elus kurbust ja valu, siis ei ole meiega mitte Jumal, kes ei ole võimeline meie läbielamisi mõistma, vaid vastupidi – ta mõistab meie kannatusi ja valu, kuna on ise sama kogenud ja läbi elanud. Sellepärast andestab Jumal ka meile. Jeesus seisab suure ülempreestrina meie ja Jumala vahel. Kiusatusi kannatanud inimesena on ta väga lähedane meile ja patutuna seisab ta lähedal Jumalale.
Meiegi mõistame paremini teiste inimeste neid probleeme, mida isegi oleme läbi elanud. Inimene, kes on põdenud rasket haigust, suudab teisi haigeid paremini mõista ja aidata.
Kuna Jeesus tunneb meie elu, suudab ta meile jagada oma kaastunnet, halastust ja armastust. Jeesuses on Jumal ise inimeste juurde tulnud, et anda inimestele võimalus leida tee Jumala juurde ja saada osa Jumala halastusest ja armastusest.
Aamen.
Lea Jants, Nissi koguduse õpetaja

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)