Esileht » Uudis » Uudised »

Maakondades võeti laupäeval Eestimaa palvekätele

Eesti Evangeelse Alliansi eestvõttel peeti laupäeval üle Eesti maakondlikku palvepäeva. Jeesus on lubanud, et kui «iganes maa peal kaks teie seast on ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad iganes paluvad, siis nad saavad selle minu Isa käest, kes on taevas. Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel» (Mt 18:19–20). Seda on hea mõelda, kui kas või paar kristlast on Jumala nimel koos. Ja veel enam oli laupäeval, kui kõigis maakondades koguneti ...

Lühiuudised

Siilaberg,Tarvo

Riik ja kirik koos laua taga Konsistooriumis peeti EELK ja Eesti Vabariigi ühiskomisjoni koosolekut, mida juhtisid peapiiskop Andres Põder ja siseminister Hanno Pevkur. Arutelus oli mitmeid töökorralduslikke punkte, kus kirikul ja riigil on ühishuvid. Pikemalt arutleti Maarjamaa 800. aastapäeva ürituste korraldamise üle. Valitsuse ja EELK ühiskomisjon moodustati 4. augustil 1995. Komisjoni koosolekud toimuvad regulaarselt. Ühiskomisjoni kuulub neli alakomisjoni: ...

Vaimulike eetikakoodeksi eelnõu käsitlemisest

EELK konsistoorium annab teada, et 7. mai Postimehes ilmunud vaimulike eetikakoodeksi eelnõu puudutav Tuuli Kochi artikkel on sisult eksitav. EELK piiskoplik nõukogu otsustas vaimulike eetikakoodeksi koostamise 2010. aasta oktoobris ja tegi möödunud aastal selle koostamise ülesandeks piiskopliku nõukogu õpetuskomisjonile. Teksti näol, millele Postimees viitab, on tegu lihtsalt erinevate kirikute ja organisatsioonide eetikadokumentide põhjal koostatud toormaterjaliga ...

Tiit Salumäe valiti peapiiskopikandidaadiks

salumae_tiit_leksikon

Läinud nädala reedel peeti Varblas Lääne praostkonna sinodi koosolekut, kus abipraost Leevi Reinaru esitas peapiiskopikandidaadiks praost Tiit Salumäe (fotol), kes oli eelnevalt kohalviibijatele saatnud ka oma mõtted piiskopiameti ja selle soovitud tulevaste suundade kohta. Tiit Salumäe on kirikuvalitsuse liige 1994. aastast, olnud valitud praostiks 1992. aastast. On ühiskondlikult aktiivne, tegev mitmes organisatsioonis. Üllatuslikult esitas kohapeal veel Märjamaa koguduse ...

Koguduste vastutusest

Pärnu külje all Audrus toimus Pärnu praostkonna sinod, kus kuulati aruandeid  ja valiti  peapiiskopikandidaat. Sinodi toimumiskohaks valiti  praost Enn Auksmanni sõnul Audru seepärast, et seal polnud ammu suuremat koosviibimist toimunud. Pärast missat  Audru kirikus suunduti aleviku teisel pool asuvasse klubihoonesse. Kohapeal ootas kohvilaud. Sinodit juhatas Enn Auksmann, abijuhataja oli Audru koguduse õpetaja Tiina Janno. Enn Auksmann esitas praostkonda puudutavad ...

Narva Aleksandri kogudus peab tasuma hiigelvõla

Narva Aleksandri kogudus peab kohtuotsuse järgi maksma aktsiaseltsile Eviko üle 500 000 euro. Nii Viru maakohus kui ka Tartu ringkonnakohus tuvastasid, et kogudus on Evikolt laenu võtnud ja seda ka kasutanud, vahendas uudist 6. aprillil Eesti Rahvusringhääling. Varem on koguduse õpetaja Villu Jürjo väitnud vastupidist, kinnitades, et võlg on kogudusele kunstlikult tekitatud ja et laenulepingut sõlmitud ei ole. 4. märtsist on konsistooriumi otsusega Jürjo ametiülesannete ...

Otsused

Konsistooriumi maikuu istungil EELK kirikuseadustiku § 114 lg 2 alusel registreeriti EELK peapiiskopikandidaatideks Joel Luhamets, Marko Tiitus ja Ove Sander. Seoses 65. sünnipäevaga (mis on 22. novembril) ning ustava teenimise eest EELK õpetajana ja peapiiskopina antakse peapiiskop Andres Põderile EELK teenete kuldrist. EELK tänukiri anti oskusliku ja operatiivse tegutsemise eest 24. aprillil Kuusalu pastoraadi põlengu kustutamisel Toomas Mäeväljale, Martin Urvale ja ...

Viljandi praost valiti peapiiskopikandidaadiks

Kümme aastat Viljandi praostkonna koosseisus olnud Taagepera kogudusel oli au võõrustada 30. aprillil Viljandi praostkonna 14 koguduse sinodisaadikuid. Praostkonna aasta töötegija aunimetuse pälvis Kõpu koguduse õpetaja Hedi Vilumaa. Tunnustust, millega kaasneb ka rahaline preemia, üle andes nimetas praost Tiitus, et kuigi õpetaja Vilumaa tubli töö vilju on kogeda nii Kõpu koguduses kui kirikus laiemalt, tõi selle aasta tunnustuse ennekõike koostöös Viljandi muuseumiga ...

Märksõnaks koostöö

Viru praostkonna sinodilised kogunesid Käsmus, kus sinodit peeti viimati 44 aastat tagasi. Jumalateenistusele saabuvaid sinodilisi tervitasid misjonärid väravas kohvi ja pirukatega. Sel suvel on teadupärast noortefestival JäPe Rakveres ja sellega liituva Nelja Tuule ristirännaku meeskonna algrakuke tegi Käsmu kiriku juures eelproovi. Ootamatu vahejuhtum Sinodiks koguneti rahvamajja koosolekulaudade taha. Enne veel, kui Vihula vallavanem Annes Naan tervitust öelda ...

Lühiuudised

marjamaa

Tule ringkäigule kirikusse! Märjamaa kogudus kutsub mais huvilisi tutvuma oma esmapilgul lihtsa ehitusega kodakirikuga (fotol), kus on vaatamist rohkem, kui võiks arvata. Ringkäigu jooksul saab ülevaate kiriku ajaloost, käia võlvipealsel, ronida kirikukellade juurde. Hea pealehakkamise korral võib tõusta tornikiivri ülaosas oleva luugini, kust avaneb Märjamaale suurepärane vaade. Kirikukülastuseks võiks varuda poolteist tundi ja selga panna soojad riided, sest pühakoda on ...

Pärnus seati üles kolmas peapiiskopikandidaat

LuhametsJoel_juht

Pärnu praostkonna sinodil lisandus läinud nädala reedel senisele kahele peapiiskopikandidaadile kolmas: assessor Joel Luhamets (fotol), Tartu praostkonna praost. EELKs on 12 praostkonda. Vastavalt kirikuseadustikule on igal praostkonnal õigus sinodil üles seada üks kandidaat peapiiskopi kohale. Seni on toimunud sinodid Ida-Harju, Tallinna, Tartu, Viru ja Pärnu praostkonnas, täna on Viljandi praostkonna sinod. Hääletuse tulemusena kohtadel on üles seatud järgmised ...

Külas Euroopa Parlamendis

Eesti Kirikute Nõukogu töötajatel oli aprillikuus võimalus Tunne Kelami kutsel viibida Brüsselis. Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam: «Seisan selle eest, et Eestil oleks rahvusvaheliste kriiside ajal kindel seisund Euroopas, et meil oleks seal rohkem sõpru, kes on valmis meid vajadusel toetama. Seisan majanduse stabiilsuse ja Eesti kodanike võrdsete võimaluste eest Euroopas töötada, õppida ja reisida.» Euroopa Parlamendi uued valimised on ukse ees ja väikesel rühmal ...

Peapiiskopi valimised: õige aeg ärgitada ühiskonda

Ajakirjaniku kogemusega suhtekorraldaja Janek Mäggi kõneles Eesti Kiriku toimetuse kolleegiumil, kuidas koostada peapiiskopi valimiste teavituskava. Huvitavad ja häid ideid pakkuvad olid külalise mõtted, mida toimetuse töötajadki kuulasid ning saavad realiseerida. Luteri kirik on eestlaste jaoks oluline ja kristlastele on peapiiskopi valimine võrdväärne peaministri valimistega, rõhutas ettekandja. Ta tundis heameelt, et Eesti Kirik juba varakult valimistele tähelepanu ...

Lühiuudised

Paldiski3

Vatikanis kuulutati pühakuks kaks paavsti 27. aprillil toimus Roomas Vatikani Püha Peetruse väljakul kahe paavsti, Johannes XXIII ja Johannes Paulus II pühakuks kuulutamise tseremoonia. Johannes Paulus II juhtis rooma katoliku kirikut aastatel 1978–2005 ja Johannes XXIII aastatel 1958–1963. Vastavalt kehtivale korrale kirjutas pühakuks tunnistamise dekreedile alla ametis olev paavst Franciscus, eelnevalt oli kahe paavsti pühakuks kuulutamise heaks kiitnud ka Vatikani ...

Kooseluseaduse eelnõu jõudis parlamenti

sibul

Riigikogu 40 saadikut andsid suurel neljapäeval parlamendile üle kooseluseaduse eelnõu, mis lubaks nii vastassoost kui samast soost inimestel oma kooselu ametlikult registreerida. Kooseluseadusele juba varem vastuseisu väljendanud Isamaa ja Res Publica Liidu saadikuid eelnõu algatajate seas ei ole. Riigikogu liige Priit Sibul, IRL: «Ega vist suuremat irooniat oskagi ette kujutada eestimaalastest kristlastele, kes perekonda pühaks peavad. Rait Maruste poolt menetlusse ...