Esileht » Uudis » Esileht »

Soome Ärimeeste Misjoniliit külastas Eestit

Soome Ärimeeste Misjoniliit, meie misjonikeskuse hea partner, külastas oma uue juhatusega Eestit. Kahepäevase visiidi eesmärgiks oli tutvuda meie oludega, et mõista paremini, keda nad toetavad ja kuidas seda kõige paremini teha. Külastati misjonikeskust, kohtuti siin töötavate misjonäridega ja peapiiskop Andres Põderiga. Veel käidi Sakus ja Raplas. Soomlased koos vastuvõtjatega: esimeses reas vasakult Sigrid Põld, Katrin-Helena Melder, Jarmo Suominen ja Andres Põder; ...

Õppimist alustas suurim hulk esmakursuslasi

EELK Usuteaduse Instituudi 67. õppeaasta algas kolmapäeval, 4. septembril jumalateenistusega Tallinna Püha Vaimu kirikus, järgnes pidulik aktus instituudis. Jumalateenistusel jutlustas rektor Ove Sander, kes soovis südamest Jumala õnnistust kõigile õppijatele ja õpetajatele. Ta tõstis esile sellesügisest vastuvõttu, mis on suurem, kui kunagi varem olnud. Kaasa teenisid pastoraalseminari juhataja piiskop Einar Soone, dekaani kt prof Randar Tasmuth, dotsent Arne Hiob, ...

Aktus kogu eluks

Tarkusepäeval sai oma esimese koolipäeva aktuse kogemuse vastavatud Tartu luterliku Peetri kooli kuus õpilast. Peale pealinnas tänavu avatud kahe kristliku kooli jõudis oma kooli ja lasteaiani Tartu Peetri kogudus. Aktus-jumalateenistusele kogunesid kooli asutajad, õpetajad-kasvatajad, lastevanemad, külalised ja muidugi kooli kuus esimest õpilast. Oli väga pidulik, kui protsessioon kirikusse sammus, ees koguduse juhatuse esimees Valdek Tagel koguduse vapi ja Peetri kooli ...

Pühapäev Ilumäel oli rõõmus, õnnistatud ja helde

Imeline päev täis õnnistust ja rõõmu, erakordselt hinge kosutav teenistus, kooride lauldud laulud nii ilusad, hea osadus kõigi kirikulistega. Neid sõnu ütles Eesti Kirikule koguduse juhatuse esimees Õie Alt pärast Ilumäe kabeli 170. aastapäeva tähistanud pikka, päikeselist ja kordaläinud päeva. Teenisid piiskop Einar Soone, hooldajaõpetaja Meelis-Lauri Erikson, enne teda Ilumäed teeninud õpetaja Tõnu Taremaa ja Käsmu diakon Urmas Karileet. Ilumäe kabeli ehitasid von der ...

Hea Eesti Kiriku lugeja!

Projekti «Ajaleht EESTI KIRIK koguduste uutele juhtidele» raames vormistatud tasuta tellimuste aeg saab augustis ümber. Pakume projektis osalenutele pooleks aastaks soodustellimuse võimalust hinnaga 8 eurot. Igasse kogudusse on koguduse nõukogu liikmetele võimalik vormistada kaks tellimust. Lehe tellimiseks helista 733 7795 või kirjuta sirje.kasemaa@eelk.ee. Sirje Kasemaa, Eesti Kiriku levijuht

Kõpus püüti koos lastega kogeda paradiisitunnet

Kõpu Peetri kogudus korraldas koos oma Soome sõpruskogudusega Keravalt laste päevalaagri «Paradiis».  Reedest pühapäevani olid päevad täis erinevaid tegevusi – hommikust õhtuni Kõpu kiriku või kooli juures, õhtul koju puhkama, et uut päeva laagris alustada. Pühapäeval koguneti peredega kirikusse jumalateenistusele. Lõunasöögi ja õhtuoote eest hoolitses Kõpu vald, oma abi pakkusid paljud. Kerava koguduse vabatahtlikud ja kogemustega lastetöötegijad hoolitsesid ...

Hea Eesti Kiriku lugeja!

Projekti «Ajaleht EESTI KIRIK koguduste uutele juhtidele» raames vormistatud tasuta tellimuste aeg saab augustis ümber. Pakume projektis osalenutele pooleks aastaks soodustellimuse võimalust hinnaga 8 eurot. Igasse kogudusse on koguduse nõukogu liikmetele võimalik vormistada kaks tellimust. Lehe tellimiseks helista 733 7795 või kirjuta sirje.kasemaa@eelk.ee. Sirje Kasemaa, Eesti Kiriku levijuht

Häädemeestele oma õpetaja

Pühapäeval seati Häädemeeste Miikaeli koguduse õpetajaks Tauno Teder (41), kes ligi kaks aastat on teeninud sama kogudust hooldajaõpetajana. Introduktsioonitalituse viis läbi peapiiskop Andres Põder, teda assisteerisid Pärnu praostkonna praost Enn Auksmann ja abipraost Tõnu Taremaa. Jutluse aluseks kasutas praost Auksmann selle pühapäeva kirjakohta, tähendamissõna variserist ja tölnerist (Lk 18:9–14), mis sobis suurepäraselt oma õpetliku sisuga koguduse õpetaja ametisse ...

Hea Eesti Kiriku lugeja!

Projekti «Ajaleht EESTI KIRIK koguduste uutele juhtidele» raames vormistatud tasuta tellimuste aeg saab augustis ümber. Toimetus loodab, et leht on olnud heaks kaaslaseks oma koguduse asjaajamistes ja aidanud paremini kursis olla teistes kogudustes toimuvaga. Oma ajaleht on suur väärtus. Tellijate ringi laiendamiseks pakume nüüd kõigile projektis osalenutele pooleks aastaks soodustellimuse võimalust hinnaga 8 eurot. Igasse kogudusse on koguduse nõukogu liikmetele võimalik ...

Tapa kogudusel uus õpetaja

Jaagupipäev oli Tapa Jakobi kirikus eriline, sest kogudusse seati ametisse õpetaja Tauno Kibur (44). Tauno Kibur on vaimuliku ametis olnud 12 aastat, esimesed neli Pärnu praostkonnas Saarde ja järgmised kaheksa Ida-Harju praostkonnas Juuru koguduses. 25. juulil, apostel Jaakobus Vanema päeval Tapa koguduse nimepäeva jumalateenistusel, kus teenisid piiskop Einar Soone, Järva praost Teet Hanschmidt ja abipraost Tõnu Linnasmäe, Jõelähtme koguduse õpetaja Margus Kirja ja ...

Hea Eesti Kiriku lugeja!

Projekti «Ajaleht EESTI KIRIK koguduste uutele juhtidele» raames vormistatud tasuta tellimuste aeg saab augustis ümber. Toimetus loodab, et leht on olnud heaks kaaslaseks oma koguduse asjaajamistes ja aidanud paremini kursis olla teistes kogudustes toimuvaga. Oma ajaleht on suur väärtus. Tellijate ringi laiendamiseks pakume nüüd kõigile projektis osalenutele pooleks aastaks soodustellimuse võimalust hinnaga 8 eurot. Igasse kogudusse on koguduse nõukogu liikmetele võimalik ...

Eesti Kirik jääb suvepuhkusele

Soovime oma lugejatele, koostööpartneritele ja toetajatele päikselist suve ning kohtume pärast toimetuse kollektiivset puhkust taas augustis. Järgmine leht ilmub 7. augustil.

Eesti Kiriku reis Lahemaale

Palun kõigil reisile tulijatel maksta 32 eurot SA Ajaleht Eesti Kirik pangaarvele 221024169298. Buss reisile Tartust 27. juulil väljub kell 8 Vanemuise alumisest parklast. Reisile Tallinnast 3. augustil väljub buss kell 8.30 Balti jaama juurest busside parklast. Sellele reisile on veel vabu kohti.

Kas sina juba oled Plussi tellija?

Pluss_2_2013_Esikaas

Plussmeedia on rõõmustanud Eesti kristlasnoori juba kolm aastat ning jaganud väärt sõnumit kaasaegsete meediakanalite kaudu. Kirevates värvides ajakiri Pluss, alati värske infoga netileht plussmeedia.ee ning noorte endi tehtud lühifilmid on nüüd saanud lisaks ka veel raadioasaate pealkirjaga «PlussPunkt». Noored saatejuhid käsitlevad elulisi teemasid ja teevad seda muheda huumori ning noorusliku energiaga. Plussmeedia eesmärgiks on jagada väärt sõnumit noortelt noortele, ...

Põlvamaa vaimulikud said kokku Podmotsas

Põlvamaal on tavaks saanud, et kord-paar aastas kutsub maavanem Ulla Preeden maakonna vaimulikud kokku oluliste teemade üle mõtteid vahetama ja üksteise olemasolust jõudu ammutama. 12. juunil leidis järjekordne kohtumine aset üsna Eesti-Vene kontrolljoone lähedal Podmotsa tsässona juures. Podmotsas oli külalisi tervitamas Värska õigeusukoguduse preester isa Sakarias Leppik, kes kõneles tsässonate olemusest ja tähendusest. Niisuguseid külakabeleid on püstitatud ...