Esileht » Uudis » Esileht »

Eesti võõrustaja rollis

10.–14. veebruarini Eestis toimuv Põhjakiriku ja Balti luterlike kirikute pastoraalkolleegium keskendub teemale «Nende lauludest te tunnete neid – reformatsioon ja muusika». Tegemist on Põhjakiriku (seni tuntud kui Põhja-Elbe kirik Saksamaal) kümnendat korda toimuva üritusega, mille eesmärgiks on tuua kokku Saksa ja Balti luterlike kirikute vaimulikud. Tavaks on saanud, et pastoraalkolleegium koguneb viieks päevaks, rotatsiooni korras avaneb erinevate maade kirikutel ...

Välis-Eesti ajakirjanduse mõtteks oli ja on eestluse hoidmine

Küsimusele, kui jätkusuutlik on väljaspool Eestit ilmuv ajakirjandus, keskendus Tartu ülikoolis peetud Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi ettekandekoosolek, mille teemaks oli «Välis-Eesti ajakirjanduse hetkeseis ja tulevik». «Välis-Eesti lehed ei ole veel surivoodil, küll aga hooldekodus,» kirjeldas olukorda piltlikult pagulasperest pärit kommunikatsioonikonsultant Jüri Estam. Kui põhjendatud on kasutada mõistet väliseestlane, küsis Indrek Treufeldt vestlust ...

Usuvabadus on Eestis tagatud

Eesti Kirikute Nõukogu aasta esimesel töökoosolekul tutvustati uuringut «Usuvabadus Eestis 2013». Uuring valmis eelmisel aastal Inimõiguste Instituudi ja Turu-uuringute ASi koostööna ning selle esmatutvustus oli Inimõiguste Instituudi aastakonverentsil 10. detsembril. Uuringut tutvustasid kirikute esindajatele Turu-uuringute poolne projektijuht Karin Reivart ja Inimõiguste Instituudi aseesimees Erik Salumäe. Kohal viibisid ka justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi ...

Uus kristlik lastehoid Tallinnas alustab tööd

Tallinna Püha Vaimu koguduse juurde on loodud laste päevahoid Pesake. Kogudusemajas, Pühavaimu 4 asuva laste päevahoiu loomise eestvedaja õp Eha Kraft ütleb, et pärast pikki ettevalmistusi ja kooskõlastusi kõikide vajalike instantsidega jõudis 13. detsembril nendeni Harju maavalitsuse rõõmustav teade: palun, avage päevahoid! Kogu suve väldanud remondi käigus on valminud õdus mängu- ja magamistoaga koht, kus erinevas vanuses lapsed hoitud saavad. Tegu on väikese, ...

Vandaalid püüdsid kirikusse tungida

Nädalavahetusel püüti raudkangiga Türi kirikusse sisse murda. Arvatavasti ööl vastu pühapäeva üritati edutult Türi kirikusse sisse murda, vahendab Eesti Rahvusringhäälingu uudisteportaal. Kiriku peafassaadi tammepuidust ust püüti avada raudkangiga ja selle tagajärjel on uksel mitu löögiauku. Sissemurdmise jäljed avastati pühapäeva hommikul tund enne jumalateenistuse algust, rääkis Järva praostkonna vikaarõpetaja Andres Tšumakov. Kuna laupäeval keegi kiriku juures ei ...

Instituudi juurde luuakse õigeusu õppetool

EELK UI ja EAÕK Püha Platoni Seminari vahel sõlmiti koostöö memorandum, mille kohaselt selle aasta sügisest rajatakse UI juurde õigeusu õppetool. 8. jaanuaril oli pidulik hetk, mil UIs andsid ülipühitsetud Stefanus, EAÕK Püha Platoni Seminari rektor ning Tallinna ja kogu Eesti metropoliit, ja UI rektor Ove Sander koosöö memorandumile oma allkirja. Sündmusest olid tulnud osa saama UI üliõpilased ja õppejõud. Allkirjastamise eel peetud ingliskeelsetes kõnedes rõhutas ...

Eesti Kiriku toimetus tänab

j6ulukaardid

Täname südamest kõiki, kes meile kirjutasid või jõuludeks ning aastavahetuseks heade soovidega kaarte saatsid. Sellest teame, et oleme olemas, sest ilma teieta, armsad lugejad, poleks ka ajalehte. Uuel aastal jätkame seda rõõmsamini tööd ja loodame, et teiegi lugemistööd edasi teete. Saadetistest saime aru, et lugejaid on ühiskonna ühest äärest teiseni, Jumala ees oleme ikka kõik võrdsed. Meie postkastis oli konsistooriumi ja peapiiskopi tervitus, samuti head soovid lehe ...

Skype aitas jõuluevangeeliumi kohale viia

Aastatel 2003–2007 Kesk-Inglismaa eesti kogudust teeninud ning praegu politsei- ja piirivalvekaplanina töötav õp Valdo Lust kirjutab, kuidas ta jõuluteenistuse Leicesteri Eesti Majas viis läbi Eestist lahkumata, kasutades selleks video­kõnesüsteemi Skype. Sellel aastal tulid jõulud Kesk-Inglismaale teisiti ehk Skype’i teel. Kui ma 2003. aastal Kesk-Inglismaa kogudust teenima asusin, kinnitasid mulle mitmed kohalikud, et seda eesti kogukonda ei ole paraku ...

Jõuluhäll

Ja sündis, kui inglid olid nende juurest ära läinud taevasse, et karjased ütlesid üksteisele: «Läki nüüd Petlemma, et näha saada seda, mis on sündinud, mis Issand on teatanud meile!» Ja nad läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes. Aga nähes teda teatasid nad sõnumist, mis neile oli räägitud selle lapse kohta. Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid neile kõnelnud. Ent Maarja jättis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende ...

Petlemma täht

Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja. Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga. Aga ingel ütles neile: «Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus.  Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat.» Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas: ...

Rariteetne orel on taaspühitsetud

Laupäeval oli Kuressaares pidulik sündmus – Lauren­tiuse kirikus taaspühitseti renoveeritud Saueri orel. Kui Hardo Kriisa 2008. aasta lõpul Kuressaare kirikus 1881. aasta lõpul pühitsetud Saksa orelifirma Sauer esimese töö Eestis lahti võttis, lootis ta, et aasta pärast on orel korras. Ent nii ei olnud määratud minema, sest kiriku remondi tõttu jäi oreli taastamine pooleli. «See seis, mis enne taastamist valitses, oli katastroof. Sisuliselt oli orel hävinud,» ütleb ...

Head tekstid kutsuvad viisistama

Läinud laupäeval tähistas helilooja ja muusikaõpetaja Sirje Kaasik autorikontserdiga Haapsalu toomkirikus oma 55. sünnipäeva. Kontserdil osalenud peapiiskop Andres Põder andis Sirje Kaasikule üle Teeneteristi tunnustusmärgi silmapaistva tegevuse eest koorimuusika arendamisel. Kaasiku rolli Eesti kirikumuusikas ja teda kui lastekooride üldjuhti kiriku laulupidudel tõstis esile ka peapiiskop. Sirje Kaasik juhatab  mitut koori Haapsalus, aga on ka üle-eestilise lastekoori ...

Kogudusele eeskujuks

Kümmekonna aasta pärast tuhandeaastaseks saavas Tartu Maarja koguduses seati pühapäeval ametisse õpetaja ja juhatuse esimees: Joona Matias Toivanen ja Lea Hallik. Pärast õpetaja Peeter Paenurme lahkumist kaplaniteenistusse täitis vaimuliku kohustusi kaheksa aastat Eestis elanud ja koguduses diakoni ametis olnud soomlane Joona Matias Toivanen, kes on teoloogilise hariduse omandanud Tartu ülikoolis ja vaimuliku ettevalmistuse usuteaduse instituudis. Ta on kolmandat põlve ...

Hea OTSEKORRALDUSEGA lehetellija!

Täname, et olete Eesti Kiriku tellija ja kasutate arvete tasumiseks otsekorraldust. Kuna Euroopa Liidu regulatsioon kaotab lähiajal kohalikud otsekorraldused, lõpetavad ka pangad selle teenuse osutamise ning otsekorraldused asendatakse e-arve püsimakse teenusega. Teie ei pea otsekorralduselt e-arve püsimakse teenusele üleminekuks ise midagi tegema. Koostöös pangaga asendatakse Teie otsekorraldusleping e-arve püsimakse lepinguga ja arvete tasumist jätkatakse automaatselt ...

Jaanus Torrim ordineeriti diakoniks

Alates 10. novembrist on Pärnu Eliisabeti koguduse peaorganist Jaanus Torrim (37, fotol) ametis ka koguduse ordineeritud diakonina. Ordineeris peapiiskop Andres Põder, assisteerisid praost Enn Auksmann ja ordineeritava leeriõpetaja dr Arne Hiob, kaasa teenis abipraost Tõnu Taremaa. Muusikaga teenis Viljandi Pauluse koguduse organist Aaro Tetsmann, laulsid koguduse sega- ja lastekoor. Isadepäeva jumalateenistusel rõõmustas oma isa orelil ka 16aastane Aita-Liis Torrim, kel ...