Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Leerivennad laigulises

Reedel, 14. veebruaril ristis ja konfirmeeris Kuperjanovi pataljoni kaplan nooremleitnant Anna-Liisa Vaher Rõuge kirikus 23 ajateenijat. Massiivne sõjaväeauto, laiguline maskeeringukate üll, keerab kirikuparklasse. Mürin kutsub kõrval asuva kooli lapsi aknale uudistama ning kevadekuulutamisega ametis olevaid tihaseid kontserti katkestama. Kergejalgselt hüppab kaplan kõrgest kabiinist alla korraldusi jagama. Tema lubava sõna peale paiskub autokastist otsekui külluse ...

Noortelt noortele

Möödunud nädalavahetusel kõneldi Põltsamaal ilmutusest ja kristliku noorsootöö võimalikkusest – toimusid noorte talvepäevad. Ilmutus on jumaluse vahetu tahteavaldus või jumaluselt vahetult lähtuv sõnum; äkiline milleski äratundmisele või selgusele jõudmine, annab teada kirjakeele seletussõnaraamat. Ilmutusel kui nähtusel on kristlase igapäevaelus kindel ja oluline koht. Ega muidu küsiks apostel Paulus kirjas korintlastele: «Mis kasu ma teile tooksin, kui ma teile ei ...

Eestlaste jäljed Petseris

Koidula piiripunktis lõõtsus jäine tuul. Piiriületuseks väljusin autost neljal korral, ametnikele dokumente esitades ja autouksi avades. Olime koos Võru koguduse õpetaja Andres Mäeverega teel Petserisse. Eestikeelsed teenistused Enne piiritsoonist väljasõitu maksime 150 rubla tasulise tee maksu. Tee linna on viimase poole aastaga korda saanud, aga ainult linna piirini. Linnatänavad on auklikud. Sõidame mööda Jurjevi tänavat olematu kiirusega, kohalikud põrutavad meist ...

Tegusad mehed on parimad

Vaimulike konverentsi lahutamatuks osaks juba 2007. aastast on aasta vaimuliku valimine ametikaaslaste poolt. Sel aastal valis konverents viie esitatud kandidaadi seast aunimetuse kandjaks Tartu Peetri koguduse õpetaja Ants Toominga (48) ja Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu (35). Neile kuulus ka au konverentsi esimese päeva pidulikul õhtusöögil tort lahti lõigata. Ja rohkeid õnnitlusi vastu võtta. Aktiivne eluhoiak Mõlemad vaimulikud on aktiivsed ...

Valgusel on Mustamäel väge

Viis aastat tagasi hakkas grupp entusiastlikke kristlasi kogunema mõttega asutada Mustamäele kogudus. Kaks aastat hiljem võeti kogudus vastu EELKsse ja otsib nüüd raha kiriku ehitamiseks. «Kui Issand ei ehita koda, tühja vaeva näevad siis ehitajad temaga. Kui Issand ei hoia linna, siis valvab valvur ilmaaegu,» ütleb laulik. (Ps 127:1–2) Peaaegu 66 000 elanikuga linnaosas tegutseb kogudus, kes lisaks igapühapäevastele jumalateenistustele pakub kogukonna eri vanuses ...

EELK perekeskus tahab olla kõiges su kõrval

Tallinnas avas uksed EELK perekeskus. Uue keskuse õnnistas 10. jaanuaril peapiiskop Andres Põder.   Pidulikust sündmusest võtsid osa ja esinesid tervitustega sotsiaalministeeriumi kantsler Marelle Erlenheim, Tallinna abilinnapea Merike Martinson ning Tallinna praostkonna praost Jaan Tammsalu. Jagatud mure on väiksem Peapiiskop Andres Põder tänas EELK nimel südamest kõiki partnereid, tänu kelle tublile tööle see keskus on valminud, ruumid remonditud. «Iga samm, mida ...

Ajakiri Päikesekiir on lapse sõber

Eesti ainuke kristlik lasteajakiri Päikesekiir, mis pälvis Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) oikumeenilise aastapreemia 2013, tutvustab konfessioonipiirideüleseid põhitõdesid.   Miks, kuidas ja mille pärast, on küsimused, mis lastele adresseeritud ajakirja tegijal hetkekski meelest ei kao. Täpsemalt, miks mõtleb laps elust nii, nagu ta mõtleb, kuidas rääkida olulistest asjades lapsele arusaadaval viisil ja mille pärast laps mõistab eluprotsesse nii, nagu ta reaalselt ...

Eesti Kirik 90 aastat tagasi

EKproovinumber_I

90 aastat tagasi ilmuma hakanud Eesti Kiriku avalehel kirjutab piiskop Jakob Kukk: «Uue aastaga astume läbi kinnise ukse tundmata pimedasse tuppa. Teadmata, mis meid ootab: kas elu, kas surm, kas pimedus, kas üksildus ... Otsegu julgustuseks tulewad sõbrad ja sugulased terwitustega ja soowidega. Terwitajad tahawad ütelda: Sina ei pea mitte üksinda wastu astuma eluwõitlustele, waid meie seisame ühes koos just kui üks wõitlusrind.» Olen mõnikord mõelnud, 1990ndate alguses ...

EELK peapiiskopi läkitus jõulupühadeks ja uueks aastaks 2014

Armsad kaaskristlased, õed ja vennad! Jeesuse sünni ettekuulutused Piibli lehekülgedel ulatuvad tagasi inimkonna algaega – Aadama ja Eevani. Prohvetite ettekuulutused, mida jõulukirikus kuuleme, on kirja pandud sadu aastaid enne Kristuse sündi. Jumal kõneleb kaasajaga läbi mineviku. Pärimus ja kultuuripärand on vahendid, mis võimaldavad mõista mitte ainult iseennast ja maailma, vaid ka Jumalat. Siiraki tarkuseraamatus öeldakse: «Vaadake muistseid põlvkondi ja nähke: kes ...

Soome kirikuõpetajaks

«Soovin ja teen selle nimel palju, et eestikeelne kogudusetöö saaks kindlaks osaks Soome kirikusüsteemis,» kinnitab Tuuli Raamat (37), kes teisel advendipühapäeval ordineeriti Soome kiriku õpetajaks. Üle mere hõimumaale jõudes on Helsingi valge toomkiriku kuppel esimeseks maamärgiks, mis tere tulemast ütleb. Eestlased on põlvest põlve seda vaatepilti Soome pealinna jõudes imetlenud. Pühakojas, mis ka 1990ndate lõpus Tuuli Raamatu ilumeelt üle vee laevatades suuresti ...

Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse jõulutervitus

tookirik 3

«Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! Issand on lähedal!» Fl 4:4–5 Rõõmsat uut kirikuaastat ja rahulikku Kristuse tulemisaega soovib Eesti Kiriku lugejatele Tallinna Piiskoplik Toomkogudus

Et uus võiks alata

Kirikuaasta lõpeb mõne päeva pärast, aga usuaasta, mille peapiiskop aasta tagasi välja kuulutas, jätkub. Peaksime iga päev ütlema nagu Taavet «Anna mulle teada tee, mida pean käima, sest sinu poole ma tõstan oma hinge», ja selle tõeks elama. Soovitus elada eelneva pühakirjaviite (Ps 143:8b) järgi tundub vahel olevat raske ja veel raskem võib olla näidata, et me Taaveti sõnade järgi toimimegi. Nii see kahjuks on. Ei tähenda see usust taganemist, aga ei ole kõigil ...

Pereraadio on hea sõnumi kuulutaja

Pühapäeval, 17. novembril tähistas kristlik raadiojaam Pereraadio tänujumalateenistusega «Näeme veel» Tallinna Oleviste kirikus oma 20. aastapäeva. Tänujumalateenistusele oli kogunenud arvukalt Pereraadio kaastöölisi ja raadiokuulajaid. Avasõna ütles Oleviste koguduse pastor Heldur Kajaste, palve pidas sama koguduse pastor Rein Uuemõis, kõneles EELK Tartu praost assessor Joel Luhamets. Tervitusi ja häid soove armastatud raadiole tõid EELK peapiiskop Andres Põder, kes ...

Lauluarmastus ühendab

Tartust paarikümne kilomeetri kaugusel Puhjas asub üks vanimaid Lõuna-Eesti kirikuid, kus koguduseliikmeid umbes poolsada. Muusika avab inimeste südameid ja aitab luua kokkukuuluvustunnet, võis kogeda laupäeval Puhja koguduses, kus võõrustati Soomest Kauhavast tulnud sõpru, kellega seob paarikümneaastane tutvus. Kaasa oli tulnud Soome luterliku kiriku misjonär ja EELK peretöö koordinaator Pia Ruotsala, kelle kodukogudus asub Kauhavas. Hea tõlk kulub niisugusel puhul ikka ...

Preestri pühasse ametisse seatud

Usupuhastuspühal, 31. oktoobril oli Tallinna piiskoplikus toomkirikus ordinatsioonimissa, kus preestriametisse seati diakonid Peeter Krall, Aivo Prükk ja Joona Matias Toivanen ning Miina Piir ja Diina Tuulik. Ordinatsiooniteenistuse viis läbi peapiiskop Andres Põder, teda assisteerisid Tartu praost assessor Joel Luhamets ja Lääne praost assessor Tiit Salumäe. Kaasa teenisid ordinandid ja õpetaja Arho Tuhkru. Organist oli Piret Aidulo. Jutluse pidas Joona Matias Toivanen, ...