Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Valga

Valga koguduse juhatuse esimees Kalev Luts kinnitas, et kogudus on valinud uueks õpetajaks 1999. aastast Ameerikas Baltimore, Washingtoni ja Seabrooki kogudust teeniva Heino Nurga. Seoses 30 aastat kogudust teeninud õpetaja Peep Audova jäämisega pensionile kuulutas konsistoorium mais õpetaja ametikoha vakantseks. Kuigi kogudusega käis tutvumas mitu inimest, ütles oma jah-sõna praegu Ameerikas elav Heino Nurk. Kalev ...

Tallinn

Viimsi Püha Jaakobi koguduse nõukogu valis 17. septembri koosolekul endale õpetajaks Paldiski koguduse õpetaja mag Jaan Lahe. Koguduse diakon Erkki Juhandi jätkab samas vaimulikuna. «Otsus sündis üksmeelselt,» kommenteeris Viimsi koguduse juhatuse esimees Kalle Kikas Eesti Kirikule. Kaaskandideerija õpetaja Arho Tuhkru kogus ühe poolthääle. Lahe on ka varem käinud Viimsi kogudust ...

Kooskõlas liturgiliste uuendustega

Piiskopliku nõukogu koosolekul 15. augustil arutati uue perikoobisüsteemi kasutuselevõttu. Liturgilise komisjoni esindaja Peeter Paenurm tutvustas kahte alternatiivi: oikumeenilist perikoobisüsteemi (aluseks The Revised Common Lectionary) ja Soome Evangeelses Luterlikus Kirikus kehtivat Evankeliumikirjal rajanev perikoobisüsteem. Otsustati võtta kasutusele uus perikoobisüsteem, mis oleks kooskõlas liturgilise ...

UUES AMETIS

Arvet Ollino

2. juulil ordineeriti Saarde kirikus diakoniks Tartu Teoloogia Akadeemia tudeng Arvet Ollino, kes on määratud teenima Pärnu praostkonna vikaardiakonina. Arvet OllinoArvet Ollino on sündinud 10. jaanuaril 1971. aastal. Koolitee algas Surju 8klassilises koolis, pärast põhikooli asus noormees õppima Pärnu 2. keskkoolis matemaatika ja füüsika kallakuga klassis. Haridustee jätkus Tartus ...

Torma valis õpetaja

Torma Maarja koguduse nõukogu valis ühel häälel õpetajaks Mehis Pupardi, kes kuni kirikuvalituse kinnitamiseni jätkab Saarte praostkonna teenistuses. «Oleme oma õpetajat soovinud alates 1992. aastast alates,» ütleb Eesti Kirikule Torma koguduse juhatuse esimees Peeter Keiv. Kuigi ükski teenistus pole pidamata jäänud, ei asenda mujalt käiv vaimulik päris oma õpetajat. Seda ...

UUES AMETIS

Leo Lekarkin

Lev (Leo) Lekarkin pühitseti jaanipäeval, 24. juunil Harju-Jaani kirikus diakoniks. Noort vaimulikku, kellele isa järgi on nimeks pandud Lev, kutsuvad kolleegid, sõbrad-tuttavad ja lähedased eestipäraselt Leoks. Ta on sündinud 23. aprillil 1968 Tallinnas ja lõpetanud sealse 3. keskkooli. Noorusaastad kujunesid tema elus raskeks: 1985. aastal mattis ta nii ema kui isa. Pärast kohustuslikku ajateenistust 1987–89 ...

Juulikuu otsused

Konsistooriumi 4. juuli istungi olulisemad otsused puudutasid kaadriküsimusi. Kinnitati kolmes koguduses toimunud õpetaja valimiste tulemused: Lea Heinaste on alates 4. juulist Järva-Peetri koguduse õpetaja ning alates 16. augustist on Kristjan Luhamets Kambja ja Raino Kubjas Laiuse koguduse õpetaja. Juunis pastoraalseminari lõpetanud Kristjan Luhamets ja Raino Kubjas ordineeritakse 15. augustil Tallinna ...

Andres Põder sai Maarja Altari piiskopiristi

Marje ja Andres Põder koos perekond Elita von Wolskyga.

9. juulil anti peapiiskop Andres Põderile Maarjamaa konvendi orden – Altaria Mariana piiskopirist. Marje ja Andres Põder koos perekond Elita von Wolskyga. Ordeni andsid üle Maarjamaa konvendi matroon Marika Katariina Arendia Elita von Wolsky ja konventmeister Ioan Arendia II Elita von Wolsky. Pidulikust talitusest võtsid osa peapiiskop emeeritus Kuno Pajula, preestrid Ingmar Kurg ja Jaako Kull, organist oli Ene Salumäe. Maarjamaa konvent ...

Teeneteristi kavalerid

6. juunil kinnitas kirikuvalitsus EELK Teeneteristi statuudi. Meie kiriku uut ja väga väärikat autasu on aga antud juba kümmekonnale  teenekale töötajale.  Teeneteristi I klassi kavalerid on peapiiskop Andres Põder, E.E.L.K. peapiiskop Udo Petersoo (   ); peapiiskop emeeritus Kuno Pajula;  piiskop Einar Soone. Teeneteristi II klassi kavalerid on emeriitõpetaja Esra Rahula, õpetaja Harri ...

Autasud

Maikuu lõpul otsustas konsistoorium tunnustada auväärsete kirikutöötajaid. Otsustati anda kaks EELK aukirja pikaajalise ja ustava teenimise eest Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus: praost Jüri Vallsalule 25. ordinatsiooniaastapäeval; abipraost Jaan Jaanile tema 55. sünnipäeval. Otsustati anda ka kaks tänukirja: diakon Clemens Krausele EELK tänukiri saksakeelse kogudusetöö edendamise eest ...

Kaplanid ülendatud

Eesti Vabariigi president Arnold Rüütel andis 19. juuni käskkirjaga sõjaväelised auastmed kaplanitele ja reservkaplanitele. Leitnandi auastme pälvisid Ants Leedjärv, Arvo Orav ja Andrei Sõtšov, lipniku auastme Margus-Mikael Jõesaar, Tõnis Kark ja Anna-Liisa Vaher. Lisaks autasustas Eesti Kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts lipnik Sirje Vahtramäed kaitseväe ...

Konsistooriumi otsused

6. juunil peeti konsistooriumi istung, kus arutati koguduste teenimist, komisjonide  tööd ja  otsustati tänada teenekaid töötajaid. Otsustati vabastada õpetaja Gustav Piir Nõmme Saksa Lunastaja koguduse hooldajaõpetaja kohustustest alates käesoleva aasta 13. juunist ja määrata samast kuupäevast koguduse hooldajaõpetajaks õpetaja Matthias Burghardt. Alates 17. juulist ...

Valga aukodanik

Pühapäeval toimus Valga kirikus pidulik kontsert, mille lõpus linnapea kuulutas Valga linna aukodanikuks kirikuõpetaja Peep Audova. Valgas peetud kaksiklinna festival päädis pühapäeva õhtul Valga Jaani kirikus kontserdiga, kus linnapea Margus Lepik kuulutas aasta aukodanikuks õpetaja Peep Audova (fotol) ja andis talle üle Raemedali. Vabariigi aastapäeva puhul president Arnold Rüütli ...

Saksa kogudusel uus õpetaja

13. juunil Püha Vaimu kirikus toimunud jumalateenistustel seati ametisse Nõmme Saksa Lunastaja koguduse uus õpetaja Matthias Burghardt (fotol), kes hakkab saksakeelseid teenistusi pidama ka Tartus ja Viljandis. Siiani teenis Eesti saksakeelseid kogudusi diakon Clemens Krause, kes EELK teenistusest lahkub ja naaseb Saksamaale. Et säiliks eestlaslikkus 36aastane Saksamaalt pärit pastor Matthias Burghardt asus Eestisse elama ...

Uues ametis

Alates 24. aprillist on konsistooriumis tööl uus sekretär Mari Sagur. Tema  tööülesanneteks sekretäri tavapärased kohustused: paberitöö ja klienditeenindus. Töö kõrvalt õpib Mari Sagur Usuteaduse Insituudis III kursusel teoloogiat. Ta on Tallinna Kaarli koguduse liige, varem töötas ta seal poolteist aastat  kirikuteenijana. «Teoloogiatudengile on otsene kirikutöö ...