Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Kirikujuhid kohtusid Brüsselis

Peapiiskop Andres Põder osales 12. ja 13. detsembril Euroopa kirikujuhtide konverentsil Brüsselis.Konverentsil käsitleti Euroopa laienemisprotsessi taustal olevaid oikumeenilise ja kultuuridevahelise dialoogi küsimusi ning euroopalike väärtuste aluseid, samuti kirikute dialoogi erinevate Euroopa poliitiliste institutsioonidega. Konverentsil osalesid Euroopa protestantlike, katoliku ja õigeusu kirikute esindajad kirikujuhtide tasemel. ...

Konsistooriumi otsustest

Konsistoorium kinnitas Nõva koguduse õpetajaks alates 5. detsembrist Kaisa Kirikali ja vabastas Leevi Reinaru koguduse hooldajaõpetaja kohustustest. Praost Andres Mäeverele anti luba teenida E.E.L.K. Los Angelese kogudust ajavahemikul 1.–28. veebruarini 2007, mille kestel täidab Võru koguduse õpetaja ja Võru praostkonna praosti ülesandeid abipraost Urmas Nagel. Samaks ajavahemikuks  anti  ...

Peapiiskopi läkitus kogudustele jõulupühadeks 2006 ja algavaks Issanda aastaks 2007

Meid kõnetab laps jõulusõimes – Jumala Poeg, kelle kogu elu väljendab Jumala nägu, armastust ja pühadust, mille osaliseks ka meid on loodud. Ometi on see läinud kaduma, muutunud kättesaamatuks ja kaugeks. Tee on olnud suletud. Nüüd on see taas leitav, sest võime karjaste kombel leida Jeesuses Jumala Poja, päästja, kes ütleb: «Mina olen uks! Kes iganes sisse läheb minu kaudu, see ...

Aasta vaimulik ja juhatuse esimees

Toetusfond ootab ettepanekuid aasta vaimuliku ja aasta juhatuse esimehe kohale. Meie kiriku suurimaks rikkuseks on Jumalat usaldavad ja tegusad inimesed. Soovime aastatel 2007–2016 tunnustada igal aastal kuni 3 koguduse vaimulikku ja juhatuse esimeest. Tunnustusega kaasneb võimalus sõita palverännakule Pühale Maale või mõnda muusse palverännaku paika. Meie kirikus on palju vaimulikke ja juhatuse esimehi, kes ...

1. advendipüha missal, 3. detsembril

Image

anti Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus õpetaja emeeritus teoloogiadoktor Toomas Paulile Maarja medal ja Toomkoguduse 2006. aasta kultuuripreemia. Auhinna andsid üle koguduse õpetaja Ivar-Jaak Salumäe ja juhatuse esimees Raido Rüütel. Piiskopliku Toomkoguduse nõukogu otsustas annetada järjekorras seitsmenda Maarja medali dr Toomas Paulile, et tunnustada tema panust EELK koguduste teenimisel 45 aasta jooksul ja silmas pidades tema ...

ESÜ uus peaskaut on Siimon Haamer

Image

25. novembril valis Eesti Skautide Ühingu üldkoosolek organisatsiooni uueks peaskaudiks järgmiseks kolmeks aastaks skautmaster Siimon Haameri (fotol). (fotol). Seni peastaabi esimehena tööd koordineerinud peaskaut Kristjan Pomm oli ametis kolm valimisaega, s.o aastatel 1997–2006 ning tema juhtimisel on saanud kogu organisatsioon Eestis oma tänase näo. Eesti Skautide Ühingul on üle tuhande liikme.Valitud uus juht loodab ...

Valga praostkonnal uus vikaardiakon

Kaido Metsoja ordineeriti Nõo kirikus, sealses koguduses on ta saanud väärt praktikakogemusi.

Pühapäeval, 26. novembril ordineeriti Nõo Püha Laurentsiuse kirikus diakoniks Kaido Metsoja, kellest saab Valga praostkonna vikaardiakon.Kaido Metsoja ordineeriti Nõo kirikus, sealses koguduses on ta saanud väärt praktikakogemusi.Ametitalituse viis läbi peapiiskop Andres Põder, kaasa teenisid Valga praosti kt Vallo Ehasalu ja Nõo koguduse õpetaja Mart Jaanson. Laulis koguduse segakoor.Vastse diakoni ülesanneteks ...

Jumala ligioleku äratundmine

Toivo Treiblut võttis kogudusekaaslastelt vastu häid õnnesoove.

Peeteli kirikus pühitseti diakoniametisse Toivo Treiblut (43).Toivo Treiblut võttis kogudusekaaslastelt vastu häid õnnesoove.Oli kirikule tornikiivri paigaldamisele eelnev pühapäev, kirikusaal remondis, ja nii koguneti jumalateenistusele keldrisaali. «Nagu algkristlased katakombidesse,» sõnas koguduse õpetaja Avo Üprus algusliturgias.Aeg teha headJutluse pidas diakon Toivo Treiblut Johannese ilmutusraamatu 2. peatüki ...

Toomas Paul pälvis tänuauhinna

Image

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond (ERKF) eraldas järgmiseks aastaks 3,6 miljoni krooni eest stipendiume ja toetusi. Teiste hulgas arvati ERKFi elutöö tänuauhind koos 50 000 krooni suuruse stipendiumiga Toomas Paulile (pildil).(pildil).Elutöö tänuauhinna saavad veel rahvaluuleteadlane Mall Hiiemäe, lavastaja Arne Mikk, näitleja Aarne Üksküla ja luuletaja Hando Runnel.ERKF tegutseb 17. hooaega, sihtasutuse kapital ...

Konsistooriumi ja piiskopliku nõukogu otsustest

Konsistooriumi 7. novembri istungil anti Prangli saare 16 elaniku taotluse alusel nõusolek asutada Prangli saarel kogudus. Otsuse koguduse asutamise ja EELKsse vastuvõtmise kohta langetab kirikukogu.Peterburi Jaani koguduse hooldajaõpetajaks määrati alates 7. novembrist õpetaja Argo Olesk. Praost Vallo Ehasalu määrati Karula koguduse hooldajaõpetajaks alates 15. septembrist.Preester Tõnis Nõmmik vabastati ...

Alates oktoobrist töötab EELK Konsistooriumis diakooniasekretärina Kadri Keskküla (31)

Image

, kelle peamiseks tööülesandeks on koordineerida üldkiriklikku diakooniatööd.Kadri Keskküla on lõpetanud Tallinna 32. keskkooli ja majanduskooli, jätkab õpinguid Rootsis Sigtuna rahvaülikoolis, kus omandab kasvatusteaduse erialal bakalaureuse kraadi. Keskküla senised töökogemused on seotud põhiliselt kiriku laste- ja noortetööga. Kuulub Tallinna Jaani kogudusse, on abielus, peres ...

Kaisa Kirikal valiti Nõva koguduse õpetajaks

Image

5. novembril valis Nõva koguduse täiskogu õpetajaks Kaisa Kirikali.Kaisa Kirikal on sündinud 29. aprillil 1980. aastal Jõhvis. Lõpetanud Tartu ülikooli usuteaduskonna 2005. ja UI Pastoraalseminari 2006. aastal. Olnud praktikal Tartu Maarja ja Jüri koguduses. Ordineeritud vaimulikuks 15. augustil Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus. Lisaks Nõva kogudusele jääb Kaisa Kirikal hooldama Noarootsi kogudust.EK

Roman Toile anti üle EELK teenetemärk

Image

Toronto Peetri koguduse 58. aastapäeva jumalateenistuse lõpul 15. oktoobril andis assessor Tiit Salumäe Viljandi aukodanikule, tuntud dirigendile, heliloojale ja kirikumuusikule dr Roman Toile peapiiskopi Andres Põderi nimel kätte EELK teenetemärgi. Tiit Salumäe ütles, et Peetri kogudus võib uhke olla, omades sellist organisti. «Te olete XX sajandi eesti muusika elav legend, laulusilla ehitaja üle mandrite ja ...

Austatud ametivennad ja -õed!

Üha enam mõtleme sellest, et oleme misjonikirik omal maal. Käesoleval aastal tähistame misjoni juubeliaastat. 200 aastat tagasi läks Eestist esimene misjonär Gustav Reinhold Nyländer Inglise kiriku misjoniseltsi kaudu Aafrikasse. Juubeliaasta tuletab meelde, et kiriku töös on tähtis iga inimene, kes on saanud kutse ja läheb Jumala saadikuna evangeeliumi kuulutama. Evangeelium on vägi, mis muudab elu ja maailma. ...

Konsistooriumi oktoobrikuu otsusega

kinnitati alates 15. oktoobrist Viimsi koguduse õpetajaks Jaan Lahe. Koguduse hooldajaõpetaja kohustest vabaneb samast kuupäevast praost Gustav Piir. Jaan Lahe poolt seni teenitud Paldiski koguduse hooldajaõpetajaks määrati Lääne-Harju praostkonna abipraost Jaan Jaani.Valga koguduse õpetajaks kinnitati alates 15. jaanuarist õpetaja Heino Nurk. Kuni õpetaja Nurga naasmiseni Ameerikast on Valga koguduse ...