Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

EELK Konsistooriumi 8. mai istungi otsustest

EELK Konsistoorium nimetas alates 8. maist 2007 praostideks Jüri Vallsalu (Lääne-Harju), Joel Luhametsa (Tartu), Avo Kiire (Viru) ja Urmas Nageli (Võru). Abipraostideks nimetati Jaan Jaani (Lääne-Harju), Peeter Paenurm (Tartu), Ülo Vaher (Viru) ja Üllar Salumets (Võru). Pilistvere koguduse hooldajaõpetajaks määrati praost Marko Tiitus. Aarne Lätte vabastati kaitseväe kaplani kohustustest ja ...

Konsistooriumi otsustest

Konsistoorium kustutas aprillikuu istungil EELK vaimulike nimekirjast alates 3. aprillist järgmised õpetajad: Kalle Kadakas ja Mika Tuovinen (EELK kirikuseadustiku § 93 lõike 1 punkti 4 alusel), Pille Heckmann-Talvar (§ 93 lõike 1 punkti 5 alusel), Margus Heilä, Heiki Reila ning Tatjana Peetersoo (kõik kolm § 93 lõike 1 punkti 3 alusel). Kirikuseadustiku § 93 sätestab, et nimekirjast kustutatakse: 1) ...

Kirik tahab olla ühendavaks jõuks

Lundis tähistati Luterliku Maailmaliidu (LML) 60. aastapäeva, ühtaegu toimus ka luterlike kirikute juhtide konsultatsioon ja LMLi nõukogu koosolek.LMLi nõukogu koosolekul ja aastapäeva tähistamisel oli osalejaid üle 500, nende seas 100 kirikujuhti. EELKd esindas kohtumisel peapiiskop Andres Põder.Kirikujuhtide konsultatsioonil kõneles teiste seas endine Soome president ja ÜRO erisaadik Martti Ahtisaari, kes ...

Piiskop Einar Soone jätkab EKNi presidendina

Image

Eesti Kirikute Nõukogu korralisel töökoosolekul valiti piiskop Einar Soone taas tagasi kirikute nõukogu presidendiks uueks ametiajaks. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop Soone on olnud selles ametis alates 1993. aastast. Asepresidentideks valiti tagasi Rooma-Katoliku Kiriku piiskop Philippe Jourdan ja Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu president pastor Joosep Tammo. Kirikute nõukogu revidendiks valiti pastor ...

Luterlikud kirikud – 60 aastat ühe katuse all

Image

21.–25. märtsini peetakse Rootsis Lundis Luterliku Maailmaliidu (LML) 60. sünnipäeva teemal «Osaduses elamine tänapäeva maailmas». Peapiiskop Andres Põder tunnistab Eesti Kirikule, et reisib Lundi lootusrikkalt. Kui oluline on Luterlik Maailmaliit EELK jaoks?Luterlik Maailmaliit on kirikliku osaduse vorm, mille kaudu EELK kuulub kokku teiste luterlike kirikutega ning püüab anda oma osa üleilmsesse Kristuse ...

Piiskoplikus nõukogus arutati

Piiskoplik nõukogu koosolekul 13. märtsil esitas dr Randar Tasmuth ülevaate oma ettekandest 18.–20. detsembrini 2006 Sigtunas toimunud Porvoo ühenduse kirikute esindajate konsultatsioonil, kus käsitleti samasooliste kooselu ja sellega seonduvaid kiriklikke praktikaid. Järgneva arutelu tulemusena tegi piiskoplik nõukogu EELK õpetuskomisjonile ülesandeks töötada välja seisukohad samasooliste paaride ...

Konsistooriumi 6. märtsi istungi olulisemad otsused

EELK Konsistoorium kinnitas Tallinna praostkonna praostiks Jaan Tammsalu ja abipraostiks Patrik Göranssoni. Ida-Harju praostkonna praosti kohusetäitjaks nimetati Tanel Ots.Joel Siim kinnitati Harju-Madise koguduse õpetajaks ja Margit Nirgi Haljala koguduse õpetajaks. Indrek Kõiv määrati Pärnu praostkonna vikaardiakoniks. Diakon Erkki Toht vabastati Järvakandi ja Rapla koguduse teenimisest ja arvati reservi. kinnitati ...

Harri Reinu tunnustati Raasiku vallas

Image

Raasiku valla aukodaniku tiitli sai Ruhnu koguduse õpetaja Harri Rein.Teoloogiamagister Harri Rein (80) oli 20 aastat Raasiku vallas Harju-Jaani Ristija Johannese koguduse õpetaja, Ida-Harju praostkonna praost aastail 1982–1996. Auväärse õpetaja side oma endise koguduse liikmetega ei ole katkenud vaatamata sellele, et ta on juba 11 aastat elanud Ruhnu saarel.Ettepaneku anda Harri Reinule valla aukodaniku tiitel tegid Raasiku rahvamaja ...

Kirik tänas teenete eest

Image

EELK aukiri anti 60. sünnipäeval Rapla koguduse nõukogu liikmele Harri Õunapuule Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule osutatud teenete eest.Riigikogu kahe viimase koosseisu saadik Harri Õunapuu on sündinud Sangastes, saanud diplomi Räpina aiandustehnikumist ja põllumajanduse akadeemiast (agronoom). Endine rahandusminister (2002–2003) ja põllumajandusminister (1991–1992) on töötanud ka Rapla ...

Urmas Nagel pälvis Põlvamaa teenetemärgi

Image

Eesti Vabariigi 89. aastapäeva puhul autasustab maavanem Urmas Klaas Räpina koguduse õpetajat Urmas Nagelit diakoonia- ja noortetöö arendamise eest Põlvamaa teenetemärgiga.«On väga hea meel, et Põlvamaal on selline kirikuõpetaja nagu Urmas Nagel. Urmas Nagel on õpetajana alati olemas ja lööb kaasa valla ja maakonna tähtsamates ettevõtmistes. Tema roll kogukonna jaoks on väga ...

Aukiri palvemaja ehitajale

Image

Jüri koguduse kauaaegsele juhatuse esimehele ning töötegijale Kalju Aruaasale anti tema 75. sünnipäeval, esmaspäeval Ida-Harju praostkonna sinodil üle EELK aukiri. Kalju Aruaas on olnud Jüri koguduse juhatuse esimees aastatel 1991–1997. See periood oli üks keerulisemaid, sest tal tuli peamiselt üksinda juhtida koguduse õigusvastaselt võõrandatud maade tagastamisprotsessi, mis tähendas ligi ...

Praost Gustav Piir saab Tallinna teenetemärgi

Image

Tallinna linn autasustab Tallinna Püha Vaimu koguduse õpetajat praost Gustav Piiri kui kristlike ja üldinimlike väärtuste hoidjat Tallinna teenetemärgiga. Sama autasu saavad teiste hulgas ka tuntud vanalinna kultuuriväärtuste kaitsja, Tallinna Kultuuriväärtuste ameti muinsuskaitseosakonna juhataja Boris Dubovik ja Pirita kloostri ülesehitamisele kaasaaitaja, MTÜ Caritas Eesti juhatuse esimees Lagle Parek. ...

Peep Audova sai vapimärgi

Image

Valgamaa vapi- ja teenetemärgi nõukogu otsustas anda tänavu vapimärgi kauaaegsele kirikuõpetajale Peep Audovale ning metsamees Heino Tederile.Põline valgalane, pensionipõlve pidav Audova pälvis tunnustuse kui kauaaegne kirikuõpetaja (1977–2006 Valga Peetri-Luke koguduse vaimulik) ning Eesti taasiseseisvumisele kaasaaitaja. Peep Audova panus vaimulikuna on olnud suurem kui lihtsalt õpetajal, ta on ...

Eesti Kiriku nõukogu sai uue koosseisu

Mihkel Kukk

Kiriklike struktuuride reorganiseerimine viis 2002. aastal ka ajalehe Eesti Kirik väljaandmiseks sihtasutuse loomiseni.2003. aasta jaanuaris kogunes sihtasutuse nõukogu, kes valis esimeheks Jüri Ehasalu. Vastavalt sihtasutuse põhikirjale on nõukogu tööperioodi pikkus neli aastat. EELK Konsistooriumi otsusega 9. jaanuarist nimetati SA Ajaleht Eesti Kirik nõukogu uuteks liikmeteks Jüri Ehasalu, Mihkel Kukk, Tõnis ...

Konsistooriumi otsusest

OÜ Kiriku Varahaldus nõukogu liikmeteks kinnitati Aivar Berzin, Patrik Göransson, Mart Einpalu, Illar Hallaste ja Mati Maanas. Nõukogu koosseisu volitused kestavad 13. jaanuarini 2008. EELK autasude komisjoni liikmeks nimetati Erkki Holmberg.