Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Otsused

Konsistooriumi novembrikuu istungil6. novembril Tallinna Kaar­li kirikus diakoniordinatsiooni saanud Küllike Valk (fotol) määrati teenima politseikaplanina peakaplani alluvuses alates 7. novembrist. Moonika Tali, kes teenis Kuperjanovi pataljonis, vabastati kaitseväekaplani kohustustest 17. septembrist ja on määratud Võru praostkonna vikaardiakoniks 1. novembrist.Allan Praats on määratud Karksi koguduse ja Markus Haamer ...

Otsused

Konsistooriumi oktoobrikuu istungilJaanus Klaas (fotol) kinnitati Lüganuse koguduse õpetajaks alates 11. oktoobrist. Samast kuupäevast vabastati praost Peeter Kaldur koguduse hooldajaõpetaja kohustustest.Seoses asumisega teenima Vancouveri Peetri kogudust peatada Mikk Leedjärve ülesanded Viimsi koguduse õpetajana 23.11.2011–30.5.2012, kui selleks on olemas piiskop Andres Tauli nõusolek. Viimsi koguduse teenimise eest vastutab samal ...

Otsused

Konsistooriumi augustikuu istungilÕpetaja Annika Laatsi ametiülesannete täitmine Risti koguduses on peatatud 1. septembrist 30. novembrini seoses õpingutega Helsingi ülikooli doktorantuuris. Nimetatud ajavahemikul täidab koguduse õpetaja ülesandeid õpetaja Kerstin Kask. Kuna Annika Laats on ka EELK XXVIII kirikukogu liige, kinnitati nimetatud ajaks tema asemele kirikukogu asendusliikmeks Lääne-Harju praostkonnast Janika ...

Otsused

Konsistooriumi juulikuu istungil Konsistoorium otsustas korraldada 28. augustil ülekirikliku korjanduse avatava kristliku kooli toetamiseks.Konsistoorium kinnitas EELK koostöömedali kujunduse ja statuudi, mis on leitav EELK kodulehelt sisevõrgust. Koostöömedal on asutatud seoses 20 aasta möödumisega Eesti taasiseseisvumisest. EELK koostöömedal antakse EELK välispartnerile – vaimulikule või ilmikule –, kes on ...

Otsused

Konsistooriumi juunikuu istungilRalf Alasoo taotluse alusel tühistas konsistoorium otsuse, millega Alasoo kustutati EELK vaimulike nimekirjast.Lea Heinaste avalduse alusel määrati ta emerituuri ja vabastati Järva-Peetri koguduse õpetaja ametikohalt alates 1. juulist. Koguduse hooldajaõpetaja on praost Teet Hanschmidt kuni õpetaja ametikoha täitmiseni. Ametikoht on kuulutatud vakantseks ja kandideerimisavaldusi saab esitada 30. juunini. ...

Otsused

Konsistooriumi maikuu istungilMustvee koguduse taotluse alusel pikendati õpetaja Eenok Haameri (76) ametisoleku aega 1. juunini 2012. Kuulutati vakantseks Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse õpetaja ametikoht; kandideerimisavaldusi oodatakse 1. juunini.Tõnu Linnasmäe avalduse alusel tühistas konsistoorium oma varasema otsuse õpetaja vabastamise ja reservi arvamise kohta. Tõnu Linnasmäe jätkab Ambla koguduse õpetaja ja ...

Otsused

Matis Rego jätkab Halliste ja Karksi koguduse teenimist.

Konsistooriumi aprillikuu istungilKirikumuusiku (organisti-koorijuhi) C-kategooria anti Rita Naaberile.Anti välja litsents järgmistele Viru praostkonna jutlustajatele: Anne Ferschel (Iisaku kogudus), Laidi Kivist ja Indrek Vilumets (mõlemad Jõhvi kogudusest).LahkumisedPeapiiskopi ettepanekul kustutati EELK vaimulike nimekirjast diakon Ralf Alasoo, õpetaja Lagle Heinla, õpetaja Kaupo Padar ja diakon Urmas Soomere. Isikliku avalduse alusel ...

Konsistooriumis

Piiskopliku nõukogu koosolekul oli viis päevakorrapunktiPeapiiskop Andres Põderi juhitud koosolekust võtsid lisaks korralistele nõukogu liikmetele, assessoritele ja praostidele osa külalistena konsistooriumi sekretariaadi juhataja Ülle Keel, arvuti tarkvaraspetsialist Riina Sildvee ja kantsleri assistent Anne-Mari Mölderkivi. Andes ülevaadet kogudustelt laekunud aruannetest toonitas Ülle Keel majandusaasta aruande esitamise ...

Otsused

LauluraamatuaastaPeapiiskop Andres Põder on nimetanud laulu- ja palveraamatu teema-aasta koordinaatoriks Eerik Jõksi (fotol), keda on volitatud kokku kutsuma teema-aastaga seotud nõupidamisi, pidama läbirääkimisi ja vahendama informatsiooni. Eerik Jõks kutsub kokku töökomisjoni organisatsioonide põhjal, mis esindavad EELKs selle teemaga haakuvaid tegevusi, aga ka erinevaid teoloogilisi vaateid meie kirikus. Komisjoni ...

Otsused

Vabad ametikohadKonsistooriumi 7. detsembri istungil kuulutati vakantseks Halliste ja Karksi koguduse õpetaja ametikoht. Kandideerimisavalduste esitamise tähtajaks määrati 31. jaanuar 2011. Raino Kubjas vabastatakse Laiuse koguduse õpetaja ametikohalt 31. jaanuarist 2011 ja määratakse Peterburi Jaani koguduse õpetajaks alates 1. veebruarist 2011. Laiuse koguduse õpetaja ametikoht kuulutati vakantseks ja kandideerimisavalduste ...

Konsistooriumis

EELK tunnustusmärgi andmineEELK autasu saavad vabahärra Thomas von Dellings­hausen, emeriitõpetaja Wilhelm Johanning, Pärnu Eliisabeti koguduse organist Mall Karp, Mihkli koguduse jutlustaja Juta Maarand, Ridala koguduse perenaine ja juhatuse aseesimees Luule Janson, õpetaja Kari Antero Tynkkynen ja Pekka Simojoki panuse eest EELK noorsoo- ja muusikatöösse.EELK aukirja andmineAukirja saavad Leili Jõgisoo ja Leida Magnus Ridala ...

Konsistooriumis

SündmusEsmaspäevast teisipäevani toimus konsistooriumis EELK partnerite konsultatsioon, mille eesmärgiks oli tutvustada meie kiriku arengukava 2008–2017 ning vaagida olulisemate kirikuprojektide kulgu. Tähelepanu pöörati samuti kiriku noortetööle ning haridustemaatikale. Partneritest osalesid üritusel Gustav-Adolf-Werk ja Martin-Luther-Bund, Luterlik Maailmaliit, Põhja-Elbe ja Kurhessen-Waldecki kirikupiirkond ning Soome ...

Otsused

Inimesed Konsistooriumi novembrikuu istungil kuulutati vakantseks Valga ja Väike-Maarja koguduse õpetaja ametikoht; avaldusi saab esitada 11. detsembrini. Katkestati õpetajaameti kandidaadi Teele-Triin Niinemäe õpingud Usuteaduse Instituudi pastoraalseminaris ning praktika Kullamaa ja Piirsalu koguduses alates 3. novembrist. Diakon Georg Glaase, kes on ka peapiiskopi assistent, vabastatakse EELK vikaardiakoni kohustuste täitmisest 4. ...

Konsistoorium kuulutab vakantseks

Väike-Maarja koguduse ja Valga koguduse õpetaja ametikoha. Avaldus koos elulookirjeldusega esitada peapiiskopile 11. detsembriks k.a aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn. Info: Väike-Maarja koguduse juhatuse esimees Heli-Liivia Komp, tel 517 6965, e-post: heli.komp001@mail.ee. Info: Valga koguduse juhatuse esimees Ester Liinak, tel 5661 5797, e-post: ester.liinak@eelk.ee.

KONSISTOORIUMIS

Külalised Eilsest on Tallinnas koos kahepäevasel konverentsil Balti piiskopid. Eestis on Läti luterliku kiriku peapiiskop Janis Vanags, piiskopid Pavils Bruvers ja Einars Alpe ning Leedu luterliku kiriku piiskop Mindaugas Sabutis (pildil). Saabumispäeva õhtul oli kohtumine konsistooriumis ja instituudis. Teine kohtumispäev möödus kirikuelus aktuaalsete teemade üle arutledes. Kõneldi liturgiast, arengukavast, ...